Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty na dziecko od ojca Francuza

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 03.11.2009

Czy mogę domagać się alimentów od ojca dziecka, jeśli wyszłam za mąż za innego mężczyznę? Mój mąż nie jest prawnym opiekunem mojego dziecka. Dziecko nosi nazwisko ojca, który jest Francuzem i mieszka we Francji. Dziecko ma obywatelstwo francuskie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Alimenty na dziecko od ojca Francuza

Alimenty od ojca Francuza

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353) dziecko rodziców, z których jedno jest obywatelem polskim, drugie zaś obywatelem innego państwa, nabywa przez urodzenie obywatelstwo polskie. Jednakże rodzice w oświadczeniu złożonym zgodnie przed właściwym organem w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka mogą wybrać dla niego obywatelstwo państwa obcego, którego obywatelem jest jedno z rodziców, jeżeli według prawa tego państwa dziecko nabywa jego obywatelstwo.

 

Jeżeli Pani i ojciec dziecka nie złożyliście oświadczenia, o którym mowa powyżej, to Pani dziecko posiada również obywatelstwo polskie.

 

Według art. 2 ww. ustawy obywatel polski w myśl prawa polskiego nie może być równocześnie uznawany za obywatela innego państwa. Z tego powodu należy uznać, że w Polsce Pani dziecko będzie uznawane za obywatela polskiego.

 

Proszę pamiętać, że obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa, a nie z władzy rodzicielskiej. Może zatem Pani wystąpić w imieniu dziecka o alimenty od jego ojca. To, że zawarła Pani związek małżeński z innym mężczyzną niż ojciec Pani dziecka, nie ma znaczenia dla obowiązku alimentacyjnego ojca dziecka. Zobowiązanym do alimentacji dziecka jest nadal jego ojciec.

Umowa między Polską i Francją dotycząca zobowiązań alimentacyjnych

Polska i Francja są stronami umów międzynarodowych dotyczących zobowiązań alimentacyjnych. Takimi umowami międzynarodowymi są m.in.: Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzona w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87), Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 444), Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 2, poz. 13), a także umowa między Polską i Francją o prawie właściwym, jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń w zakresie prawa osobowego i rodzinnego, sporządzona w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 22).

Gdzie należy wystąpić o alimenty jeżeli ojcem dziecka jest Francuz?

Może Pani wystąpić z pozwem o alimenty przeciwko ojcu dziecka do polskiego sądu. Zobowiązania alimentacyjne wynikające ze stosunków rodzinnych, pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa, łącznie z zobowiązaniami alimentacyjnymi wobec dziecka pozamałżeńskiego, podlegają prawu wewnętrznemu miejsca stałego pobytu wierzyciela (dziecka). Nawet w sytuacji, w której Pani dziecko nie ma obywatelstwa polskiego, może Pani wystąpić do sądu polskiego z pozwem o alimenty.

 

Stosownie do przepisów powyższych umów sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń alimentacyjnych jest sąd właściwy pobytu wierzyciela (dziecka).

 

Również na podstawie umów międzynarodowych w Pani przypadku pisma będą doręczone ojcu dziecka. Ojciec dziecka może zostać przesłuchany w ramach pomocy prawnej przez sąd francuski. Wynika to z tego, że sąd, do którego wniesiono pozew o alimenty, może zwrócić się z wnioskiem bądź o przeprowadzenie dalszych dowodów z dokumentów, bądź o dostarczenie innych środków dowodowych do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ojca dziecka, albo do innej władzy lub organu, wyznaczonego przez stronę umowy międzynarodowej, na której obszarze wniosek ma być wykonany.

Egzekucja alimentów od obywatela Francji

Również egzekucja zasądzonych alimentów odbywać się będzie na podstawie odpowiednich aktów prawa międzynarodowego.

 

Jeżeli nie zna Pani adresu ojca dziecka, to ojciec dziecka może być reprezentowany w toku postępowania przez kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu.

 

Składając pozew do sądu, musi się Pani nastawić na to, że sprawa szybko się nie zakończy. Wynika to z tego, że sąd polski z pewnością będzie musiał skorzystać z pomocy prawnej, a procedury z tym związane są długotrwałe.

 

Może Pani, powołując się na przewlekłość postępowania oraz na to, że środki utrzymania dziecka nie są dostarczane przez jego ojca, wystąpić o zabezpieczenie roszczenia. Zabezpieczając roszczenie, sąd może nakazać pozwanemu, aby płacił określoną kwotę na rzecz uprawnionego do alimentów już w czasie trwania postępowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus 0 =

»Podobne materiały

Biologiczny ojciec a alimenty

Cztery lata temu moja konkubina urodziła dziecko. Była wówczas w związku małżeńskim z innym mężczyzną, ale to ja jestem biologicznym ojcem dziecka. Przez cztery lata dziecko mieszkało z matką i jej mężem. Niedawno para wzięła rozwód. Teraz matka dziecka chce mnie pozwać o zaległe alimenty.

 

Żona mimo ugody zażądała wyższych alimentów na dziecko

Cztery miesiące temu podpisałem z żoną ugodę w sprawie opieki nad naszym dzieckiem, wizyt i wysokości alimentów, w której wspólnie ustaliliśmy, że będę płacił na syna 600 zł. Miesiąc temu złożyłem pozew rozwodowy bez orzekania o winie i wczoraj otrzymałem odpowiedź na pozew, w którym żona mimo ugody

 

Czy muszę płacić alimenty na syna który skończył szkołę zawodową

Jestem zobowiązany do uiszczania alimentów na rzecz syna. Chłopak skończył szkołę zawodową i uczęszcza do liceum dla pracujących, ma więc wyuczony zawód – mechanik samochodowy. Mieszka z mamą i dziadkami. Czy nadal muszę płacić na niego alimenty?

 

Zaprzestanie płacenia alimentów na uczącego się syna i pracującego na czarno

Mój syn skończył szkołę we wrześniu i jest pełnoletni. Płaciłam alimenty na niego na konto ojca. Chciałabym się dowiedzieć, jakie są szanse na niepłacenie dalej alimentów, pomimo że mój syn podjął naukę w zaocznym liceum, bezpłatnym. To był pomysł ojca, żeby nadal otrzymywał ode mnie pieniądze na sy

 

Nie stać mnie na alimenty - jak je obniżyć?

Jak starać się o obniżenie alimentów? Sąd przyznał je w wysokości 800 zł, na co mnie nie stać. Wcześniej płaciłem 450 zł. Sąd uwzględnił, że mieszkam za granicą, ale moje wydatki są wyższe, niż uznał. Jak obniżyć alimenty gdy mnie na nie nie stać?

 

Hałaśliwa działalność prowadzona naprzeciwko gospodarstwa agroturystycznego

Mieszkam na Mazurach, prowadzę działalność agroturystyczną. Naprzeciwko mojego ośrodka niedawno zaadaptowano stary budynek pod działalność warsztatu sprzętu rolniczego. Punkt działa do późnych godzin (nawet do 23), do mojego domu dochodzą ciągłe odgłosy – głośne maszyny i inne hałasy. Nie

 

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na

 

Wkład mieszkaniowy odziedziczony po matce

Moi rodzice mieszkali w mieszkaniu spółdzielczym. W 2004 r. zmarła mama. Razem z bratem i tatą przyjęliśmy w sądzie prawo do spadku – wkładu mieszkaniowego (wartość ok. 10 tys. zł). W spółdzielni wraz z bratem zrzekliśmy się prawa do lokalu na rzecz taty, który dwa lata póź

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »