Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Doprowadzenie do ustalenia ojcostwa i wyegzekwowanie alimentów

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 02.06.2008

Mam 15-letnią córkę z mężczyzną mieszkającym na stałe w Niemczech. Córka nosi moje nazwisko, a człowiek ten nie jest oficjalnie jej ojcem. Ustna umowa, którą zawarliśmy odnośnie świadczeń na rzecz córki trwała do marca tego roku, potem jej ojciec przestał przysyłać pieniądze. Na dodatek zmienił adres i numer telefonu. Czy możliwe jest, aby go odnaleźć, doprowadzić do ustalenia ojcostwa i wyegzekwować alimenty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Doprowadzenie do ustalenia ojcostwa i wyegzekwowanie alimentów

Przeprowadzenia sądowego postępowania o ustalenie ojcostwa i o alimenty

Istnieje możliwość przeprowadzenia sądowego postępowania o ustalenie ojcostwa i o alimenty w sytuacji w jakiej się Pani znalazła. To, że miejsce pobytu domniemanego ojca dziecka jest nieznane nie przekreśla możliwości sądowego ustalenia ojcostwa, ale zdecydowanie je utrudni.

 

Zgodnie z art. 84 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec. Zgodnie z art. 86 powództwo o ustalenie pochodzenia dziecka może wytoczyć także prokurator.

 

W toku postępowania o ustalenie ojcostwa będzie Pani musiała udowodnić, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z Panią nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka. W celu udowodnienia ojcostwa przydatne będą wszelkie dowody np. zeznania świadków, dowody przyczyniania się do utrzymania dziecka, listy w których pozwany przyznaje się do ojcostwa itp.

Pozew o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu nieznanemu z miejsca pobytu

Może Pani wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie ojcostwa w imieniu własnym i dziecka. Powództwo może Pani wytoczyć w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania Pani i dziecka. Jako, że nie zna Pani miejsca zamieszkania domniemanego ojca dziecka wraz z pozwem może Pani złożyć wniosek o ustanowienie dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego kuratora.

 

Zgodnie z art. 143 Kodeksu postępowania cywilnego – „jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający”.

 

Zgodnie z art. 144 § 1 sąd ustanowi kuratora – „jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie ojcostwa i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego”. Sąd w ramach dochodzenia w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego będzie mógł zwrócić się do odpowiedniego organu niemieckiego w tym celu. Jako, że powództwo o ustalenie ojcostwa może wytoczyć także prokurator może się Pani zwrócić do prokuratora o wszczęcie takiego postępowania. Prokuratorowi łatwiej niż Pani będzie ustalić miejsce pobytu ojca w Niemczech w ramach pomocy prawnej.

 

Jeżeli wystąpi Pani do prokuratora z prośbą o wszczęcie postępowania o ustalenie ojcostwa to prokurator nie będzie związany takim wnioskiem – może on odmówić złożenia wniosku w sądzie np. powołując się na to, że Pani może złożyć pozew. Niezależnie od tego kto złoży pozew w sądzie musi się Pani nastawić na to, że postępowanie w sprawie będzie trwało długo. Po uzyskaniu wyroku w sprawie o ustalenie ojcostwa i alimenty kolejnym etapem będzie postępowanie o egzekucję alimentów z zagranicy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - 6 =

»Podobne materiały

Jak wyegzekwować alimenty z zagranicy z USA?

12 lat temu wyszłam za mąż w USA. Zaszłam w ciążę i w tym czasie pojechałam do Polski na święta. Od tamtej pory mój mąż przestał się ze mną kontaktować. Mimo wielu moich starań nie widziałam go nigdy więcej, nie poznał też naszego dziecka. Dowiedziałam się o jego kryminalnej przeszłości. Uzyskałam r

 

Zrzeczenie się ojcostwa dziecka byłej żony

Trzy lata temu otrzymałem rozwód. Moja ówczesna żona nie przybyła na rozprawę, gdyż już wtedy była w ciąży ze swoim ówczesnym partnerem. Obecnie formalnie jestem ojcem jej dziecka. Partner mojej byłej żony poczuwa się do ojcostwa i tworzą razem rodzinę. Zarówno ja, jak i moja była żona oraz jej obec

 

Dobrowolne wpłacanie alimentów i umorzenie kosztów komorniczych

Pięć lat temu rozwiodłem się z żoną, z którą mam dwoje dzieci. Płacę na nie alimenty (ściąga je komornik – są potrącane co miesiąc z mojego wynagrodzenia). Kwota ta jest niższa niż zasądzona (możliwie najwyższa zgodnie z obowiązującymi przepisami). Rośnie więc moje zadłużenie alimentacyjne ora

 

Data płatności weksla

Mam ogromne zadłużenie. Wierzyciel proponuje mi weksel plus ugodę. Boję się żądania natychmiastowej spłaty. Jak się przed tym zabezpieczyć? Na jakiej zasadzie ustala się datę płatności weksla?

 

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu karnym

Zostałam uniewinniona w sprawie karnej. Do obrony wynajęłam adwokata. Czy w takim przypadku mogę domagać się zwrotu kosztów poniesionych na wynajęcie adwokata?

 

Obraźliwe słowa na temat osoby w prywatnej wiadomości

W prywatnej wiadomości skierowanej do koleżanki z dawnej pracy obraziłem słownie byłego szefa. Chodzi o prywatne wiadomości z Messengera. Napisałem w nich, używając słów mocno wulgarnych, że osoba ta jest do niczego, że się nie nadaje na to stanowisko. Niestety, koleżanka pokazała mu te wiadomości,

 

Rozszerzenie działalności gospodarczej o agroturystykę

Witam prowadzę działalność gospodarczą (wyroby z drewna) i mam zamiar rozszerzyć działalność o agroturystykę. Mamy działkę i w projekcie budynek będzie na nas oboje z żoną jako mieszkalny, działalność prowadzę ja. Jak najlepiej by było do tego podejść, żeby móc coś z kosztów odliczyć prowadząc gospo

 

Wstąpienie w stosunek najmu mieszkania komunalnego

Najemca mieszkania komunalnego zmarł. Jego niepełnoletnie dziecko było zameldowane na stałe w tym mieszkaniu. Tymczasowo było jednak zameldowane pod innym adresem (matki). Czy dziecko może wstąpić w stosunek najmu po ojcu w takiej sytuacji?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »