.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Alimenty dla pasierba

Czy mam obowiązek płacić alimenty pasierbowi (27 lat)? Pasierb jest chory na schizofrenię. Nie mieszka ze mną od 8 lat. Pasierb nie został przeze mnie adoptowany. Mój mąż, a jego ojciec nie żyje.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedź na zadane przez Panią pytanie jest twierdząca. Jak stanowi przepis art. 144 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki (ojczyma – przyp. aut.) niebędącego jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego. Takie samo uprawnienie przysługuje dziecku w stosunku do żony swego ojca niebędącej jego matką (macochy – przyp. aut.). Z powyższym uprawnieniem jest równocześnie skorelowany obowiązek alimentacyjny pasierba lub pasierbicy względem ojczyma lub macochy. Zakres świadczeń alimentacyjnych zawsze zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 K.r.o.).

 

Nie oznacza to jednak, że ewentualne powództwo pasierba o zasądzenie alimentów na jego rzecz będzie automatycznie uwzględnione przez sąd. Zaznaczam też, że nie ma Pani obowiązku dobrowolnie zaspokajać jego roszczeń, o ile oczywiście nie chce Pani tego robić. Przede wszystkim znaczenie ma okoliczność, że od 8 lat pasierb nie mieszka z Panią, jest pełnoletni, a choroba psychiczna, na którą cierpi, zasadniczo nie uniemożliwia mu trwale prowadzenia życia zawodowego i samodzielnego zarabiania na własne utrzymanie. Jego żądanie zostanie ocenione przez sąd pod kątem zgodności z zasadami współżycia społecznego, przy czym jest to określenie bardzo pojemne, wymaga szczegółowej analizy kontaktów i relacji rodzinnych na przestrzeni czasu.

 

Może Pani powołać się na zasady współżycia społecznego na podstawie art. 1441 K.r.o. Zgodnie z treścią tego przepisu zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (przykładowo: gdyby pasierb zawsze był do Pani wrogo nastawiony, od śmierci ojca nie utrzymywałby z Panią kontaktów, nie wspierałby w życiu codziennym). Tylko rodzice naturalni lub adopcyjni nie mogą powołać się na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego alimentów żądanych na rzecz małoletniego dziecka.

 

Pasierb musiałby wykazać w toku procesu o alimenty, że znajduje się w niedostatku (art. 133 § 2 K.r.o.), który oznacza brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. W ramach obrony własnego stanowiska procesowego mogłaby Pani powoływać się na „nadmierny uszczerbek”, jaki powstanie w Pani majątku na skutek zobowiązania wyrokiem do określonych miesięcznych świadczeń na rzecz pasierba oraz na okoliczność, że pasierb nie dokłada starań (na ile pozwala jego aktualny stan zdrowia i przebieg choroby) w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się (art. 133 § 3 K.r.o.).

 

Zwracam też uwagę, że pasierb może co najwyżej żądać alimentów za okres ostatnich trzech lat wstecz, licząc od wniesienia pozwu (oczywiście oprócz alimentów za okresy bieżący i przyszły). Wynika to z trzyletniego terminu przedawnienia roszczeń o świadczenia alimentacyjne (art. 137 § 1 K.r.o.). W stosunku do żądania za okresy dawniejsze będzie Pani służyć prawo podniesienia zarzutu przedawnienia, gdyż sąd nie bierze z urzędu pod uwagę tej okoliczności; w rezultacie powództwo zostanie w odpowiedniej części oddalone. Gdyby sąd zasądził określoną kwotę alimentów na rzecz pasierba, to niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględni, zasądzając odpowiednią sumę pieniężną, nie zaś świadczenie miesięczne; w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia tej zbiorczej kwoty na raty (art. 137 § 2 K.r.o.).

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl