Mamy 10 937 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty dla eksmałżonki

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 17.10.2013

Jestem w trakcie rozwodu. Mąż mnie zdradził i porzucił. Zarabiam 3500 zł na rękę, mąż – ponad 9000 zł. Małżonek spłaca kredyt mieszkaniowy zaciągnięty przed ślubem, oboje jesteśmy zdrowi, nie mamy dzieci. Na jakie alimenty mogę liczyć jako porzucona eksmałżonka?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię alimentów dla eksmałżonków reguluje art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), stanowiąc:

 

„§ 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

 

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

 

§ 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni”.

 

Przepis ten co do zasady odróżnia 2 sytuacje: gdy ktoś został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia lub nie. W tej drugiej sytuacji przy dochodach 3500 zł alimenty zasadniczo by Pani (eksmałżonce) w ogóle nie przysługiwały, bo nie jest Pani w niedostatku, zarabiając taką kwotę miesięcznie. Jeżeli jednak sąd uzna męża za wyłącznie winnego, co jest możliwe, skoro Panią zdradził i porzucił, wówczas sąd bada, czy istotnie pogorszyła się Pani sytuacja majątkowa i czy istnieją po Pani stronie usprawiedliwione potrzeby.

 

Zdaniem Sądu Najwyższego przy ocenie, czy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, o którym mowa w art. 60 § 2 K.r.o., należy brać pod uwagę warunki materialne tego małżonka, jakie miałby, gdyby drugi z małżonków spełniał należycie swoje obowiązki i gdyby małżonkowie kontynuowali pożycie (uchwała całej Izby Cywilnej i Administracyjnej z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, LEX nr 3342).

 

Najprościej mówiąc, sumuje się dochody obu małżonków, odlicza wydatki, np. ów kredyt, oraz dzieli na pół. Jak Pani sobie przeprowadzi taką operację matematyczną, to uzyska Pani maksymalną kwotę alimentów (taką książkową), jaką mogłaby Pani uzyskać, natomiast musi Pani wykazać, że nastąpiło istotne pogorszenie Pani sytuacji życiowej, bo zasada równej stopy życiowej (czyli dokładnie pół na pół) nie ma zastosowania do rozwiedzionych małżonków (por. wyrok SN z dnia 28 października 1980 r., III CRN 222/80, LEX nr 2590; wyrok SA w Katowicach z dnia 15 lipca 2004 r., I ACa 375/04, LEX nr 147143; wyrok SA w Poznaniu z dnia 9 września 2009 r., I ACa 565/09, LEX nr 756661). Zawsze ocena tego i Pani usprawiedliwionych potrzeb będzie zależna od uznania sądu.

 

Mogę natomiast dać Pani jedną istotną radę – jak Pani przeprowadzi tę operację matematyczną, o której napisałam powyżej, to proszę zażądać maksymalną kwotę, a to dlatego, że zgodnie z art. 321 Kodeksu postępowania cywilnego sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie, co oznacza, że sąd nie może zasądzić wyższej kwoty niż ta wskazana przez Panią, reszta zaś już zależy od postępowania dowodowego.

 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego nie ma wątpliwości, że przyznanie alimentów na rzecz eksmałżonka nie ma charakteru obligatoryjnego, nawet jeżeli spełnione są przesłanki ustawowe określone w art. 60 K.r.o. W wyroku SN z dnia 14 lutego 2001 r. (I CKN 1341/00) można niestety przeczytać, że „obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego nie istnieje obligatoryjnie w każdym bez wyjątku przypadku, gdy tylko spełnione są ogólne przesłanki wyraźnie określone w art. 60 § 2 krio. Przez użycie słów »sąd może orzec« dał wyraz pewnej swobodzie (nie dowolności) sędziowskiej, która pozwoli sądowi na oddalenie powództwa, jednakże tylko wyjątkowo, gdy będą przemawiały za tym konkretne, bardzo ważne powody”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + dziewięć =

»Podobne materiały

Alimenty dla żony – jakiej kwoty należy się spodziewać?

Moja żona zaskoczyła mnie decyzją o rozwodzie (chce go przeprowadzić bez orzekania o winie), żąda również alimentów. Jak wysokie alimenty może orzec sąd, skoro zarabiam ok. 4000-4500 zł, z czego połowę pochłaniają tzw. rachunki?

 

Alimenty na żonę a rozdzielność majątkowa

W czasie trwania małżeństwa ustanowiliśmy z żoną rozdzielność majątkową. Teraz chcemy się rozwieść. Czy żona może zażądać ode mnie alimentów na siebie mimo intercyzy? Czy sąd ustala wysokość alimentów tylko na podstawie pensji czy również premii? Żona dobrze zarabia, świadczy usługi kosmetyczne w do

 

Ugoda alimentacyjna

Były mąż zgadza się na zawarcie ugody alimentacyjnej. Jesteśmy zgodni co do wszystkich okoliczności z tym związanych. Mąż nie chce jednak składać w sądzie żadnych dokumentów dotyczących jego dochodów. Czy sąd może ich wymagać?

 

Zaprzestanie płacenia alimentów i nadanie klauzuli wykonalności na posiedzeniu niejawnym

Po 5 latach płacenia alimentów dla byłej żony zaprzestałem ich płacenia zgodnie z prawem. Sąd okręgowy na posiedzeniu niejawnym nadał klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu. Komornik wszczął postępowanie egzekucyjne. Moja była żona absolutnie nie jest w niedostatku, nie wiem więc, jak mogło do

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »