Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty a ukryte dochody

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 26.06.2008

Mój konkubent dostał wezwanie na rozprawę o podwyższenie alimentów na rzecz dziecka, które ma z inną kobietą. W sądzie udowodnił, że nie jest w stanie więcej płacić przedstawiając odpowiednie dokumenty (PIT, rozliczenie roczne, informacje o zarobkach za ostatnie 6 miesięcy). Adwokat drugiej strony doszedł jednak do wniosku, że mój partner ma inne, ukryte dochody i zażądał przedstawienia książki przychodów i rozchodów oraz wyciągów bankowych (konkubent prowadzi działalność gospodarczą). Czy mamy prawo odmówić ujawnienia dokumentów i jakie z tego tytułu mogą być konsekwencje? Adwokat drugiej strony bezpodstawnie zarzuca mojemu konkubentowi oszustwo podatkowe. Ponadto książka przychodów i rozchodów zawiera wszelkiego rodzaju tajemnice handlowe, podobnie jak konta bankowe.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie przepisu art. 248 Kodeksu postępowania cywilnego – „Każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że dokument zawiera tajemnicę państwową. Od powyższego obowiązku może uchylić się ten, kto co do okoliczności objętych treścią dokumentu mógłby jako świadek odmówić zeznania albo kto posiada dokument w imieniu osoby trzeciej, która mogłaby z takich samych przyczyn sprzeciwić się przedstawieniu dokumentu. Jednakże i wówczas nie można odmówić przedstawienia dokumentu, gdy jego posiadacz lub osoba trzecia obowiązani są do tego względem chociażby jednej ze stron albo gdy dokument wystawiony jest w interesie strony, która żąda przeprowadzenia dowodu. Strona nie może ponadto odmówić przedstawienia dokumentu, jeżeli szkoda, na którą byłaby przez to narażona, polega na przegraniu procesu”.

 

Na podstawie tego przepisu stwierdzić należy, że tajemnica przedsiębiorstwa nie jest przesłanką do odmowy przedstawienia dokumentów żądanych przez sąd. Pani konkubent może się uchylić od obowiązku przedstawienia tych dokumentów, jeżeli ujawnienie ich treści mogłoby narazić jego lub osobę jemu bliską na odpowiedzialność karną (również karnoskarbową). Jeśli zaś chodzi o sankcje nie zastosowania się do zarządzenia, to w odniesieniu do stron postępowania w grę wchodzi przepis art. 233 § 2 K.p.c. A zatem sąd oceni jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu.

 

Nie przedstawienie tych dokumentów spowoduje, że sąd będzie oceniał czy twierdzenia strony przeciwnej są słuszne czy też nie. Muszą się Państwo liczyć z tym, że fakt niezłożenia dowodów będzie oceniony negatywnie dla Pani konkubenta, tj. sąd uzna za prawdziwe twierdzenia strony przeciwnej (że Pani konkubent osiąga większe dochody niż wynika z dokumentów już przedstawionych w trakcie postępowania). Oczywiście nie jest to regułą. Sąd może również uznać, że przedstawione już na tę okoliczność dowody (np. zeznania podatkowe) są wystarczającym dowodem na uznanie, iż Pani konkubent osiąga przedstawione w nich dochody.

 

Podkreślenia wymaga jednak fakt, że ocena niezłożenia tych dokumentów jest pozostawiona sądowi, zatem nie będą mieli Państwo pewności czy sąd nie dokona negatywnej dla Pani konkubenta oceny i nie zasądzi wyższych rat alimentacyjnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - 0 =

»Podobne materiały

Alimenty potrzebne od zaraz

Od prawie jedenastu lat żyję bez ślubu z ojcem dwójki moich dzieci. Partner mój pracuje za granicą i dobrze zarabia. Kiedy wyjeżdża do pracy zostawia mi około tysiąc złotych na miesiąc. Zaproponowałam, by wynajął dla nas większe lokum, bo mieszkamy w jednym pokoju ale odmówił. Stać go natomiast było

 

Data, od której alimenty stają się wymagalne

Ponad 6 miesięcy temu złożyłem pozew o podwyższenie alimentów. Odbyła się jedna sprawa, na którą pozwany (mieszka w Australii) nie przybył, ale godzinę przed sprawą przysłał pismo procesowe (zapewne w celu przeciągnięcia sprawy). Nowy termin nie został jeszcze wyznaczony. Czy będą mi (jestem sy

 

Nowy wyrok w sprawie alimentów

Rozwiodłem się z żoną dwa lata temu. Mieszkam na stałe w Niemczech i nie stać mnie było na opłacanie zasądzonych alimentów, więc sąd zmniejszył je na moją prośbę. Dowiedziałem się, że była żona wygrała kolejną sprawę o podwyższenie alimentów. Nie zgadzam się z nowym wyrokiem. Czy możliwa jest rewiz

 

Uchylenie alimentów na pełnoletniego syna, który podjął pracę

Jedno z moich dzieci jest pełnoletnie – syn. Niedawno podjął pracę. Czy możliwe jest uchylenie alimentów na niego?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »