.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty a pogorszenie sytuacji materialnej

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 27.03.2016

Pracowałem dwa lata za granicą. Ostatnio wróciłem do Polski i aktualnie poszukuję pracy w kraju. W miejscowości, w której mieszkam zasądzone alimenty to niekiedy połowa lub znaczna część pensji. Chciałbym zwrócić się z prośbą o obniżenie kosztów alimentacyjnych w związku z oczywistym pogorszeniem zarobków. Czy sąd przychyli się do mojej prośby?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę żądania obniżenia alimentów stanowi art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

 

By pozew o obniżenie alimentów miał szanse powodzenia, należy przedstawić jaka była Pana sytuacja majątkowa i rodzinna w chwili uprawomocnienia się wyroku o alimentach, a jaka jest teraz oraz wykazać, że aktualnie Pana sytuacja majątkowa i rodzinna pogorszyła się w stosunku do stanu na dzień zasądzenia alimentów.

 

Podstawą obowiązku alimentacyjnego jest co do zasady niedostatek uprawnionego, który należy rozumieć jako obiektywną niemożność dostarczenia sobie własnymi siłami podstawowych środków utrzymania. Od powyższej reguły istnieje jeden wyjątek, a mianowicie, dziecko jest uprawnione do świadczeń alimentacyjnych od swoich rodziców, jeśli nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Dziecko zatem nie musi pozostawać w niedostatku, by otrzymać środki utrzymania i wychowania od swoich rodziców. Proszę pamiętać, iż w przypadku dzieci małoletnich sąd na ogół zasądzi od rodzica określone alimenty i to bez względu na to, czy posiada on jakiś majątek i źródła dochodów. Rodzice mają bowiem obowiązek dzielić się z dzieckiem nawet najskromniejszym dochodem.

 

Art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, iż zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Sąd rozstrzygając o wysokości alimentów winien więc wziąć pod uwagę uzasadnione potrzeby uprawnionego do alimentów oraz te uzasadnione potrzeby uprawnionego odnieść do aktualnych możliwości zarobkowych i majątkowych ojca, i odpowiednio je wypośrodkować.

 

Nadto należy zwrócić uwagę, iż ustawodawca użył sformułowania „możliwości” zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Oznacza to, że sąd będzie badał także Pana możliwości zarobkowe, a nie tylko rzeczywiście osiągane zarobki i dochody. Istotne dla sądu ustalającego alimenty jest bowiem to, jakie rodzice osiągaliby zarobki i dochody w pełni wykorzystując swoje zdolności umysłowe i możliwości fizyczne.

 

Tym samym w uzasadnieniu pozwu winien Pan wykazać, że Pana sytuacja rodzinna i majątkowa pogorszyła się w porównaniu do sytuacji od momentu zasądzenia alimentów. Proszę przedstawić sądowi, iż teraz ma Pan takie a takie wydatki, których nie miał Pan wcześniej, że wydatki te są konieczne. Nadto proszę napisać o aktualnych Pana obowiązkach zawodowych i rodzinnych oraz o sytuacji na lokalnym rynku pracy w taki sposób, by sąd nie miał wątpliwości, że wykorzystuje Pan wszystkiego swoje możliwości zarobkowe (np. można podnieść, że nie ma Pan możliwości przekwalifikowania się i dlaczego, czy też, że nie ma Pan możliwości uzyskania dodatkowego zatrudnienia). Warto także przedstawić w pozwie, jakie były Pana dochody za granicą, a jakie są teraz.

 

Po prostu musi Pan przede wszystkim wykazać ową „zmianę stosunków”, o której mowa w art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Sądy są niezawisłe, więc nie mogę Panu obiecać, że Pana alimenty – mimo niskich Pana dochodów w stosunku do wydatków – na 100% zostaną obniżone. Stan faktyczny jaki Pan opisuje może być podstawą do nie uwzględnienia pozwu i nie podwyższenia alimentów dla jednego sędziego, a dla drugiego wręcz odwrotnie. Sędziowie mają niestety różne poglądy w tym temacie. Stąd przed procesem trudno jest wyrokować w sprawie.

 

Powinien Pan przede wszystkim udokumentować aktualnie ponoszone wydatki, przedstawić np. zaświadczenia o posiadanych kredytach, które dodatkowo obciążają Pana budżet, opłaty za czynsz, rachunki za zakupy, leki, itp.

 

Bardzo poważnie proszę podejść do prawnego obowiązku udowodnienia okoliczności (faktów), z których wywodzi się skutki prawne (art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego – K.p.c., art. 6 Kodeksu cywilnego), gdyż to Panu zależy na osiągnięciu skutku w postaci braku podwyższenia alimentów. Spore znaczenie mogą mieć dowody z dokumentów (art. 244 i następne K.p.c.), w tym z dokumentów od pracodawcy lub dotyczących opodatkowania Pana dochodów. Proszę wystrzegać się milczenia lub innych przejawów bierności – np. wobec twierdzeń matki dziecka lub nieprawdziwych zeznań (zarówno matki dziecka, jak i świadków). Bierność może być przez sąd uznana za przejaw zgody z twierdzeniami kogoś innego (art. 230 K.p.c.), a to może mieć wpływ na treść orzeczenia.

 

Proponuję większość swych stanowisk przedstawiać w formie pisemnej – tak się unika nieporozumień (np. związanych z częstą niedoskonałością protokołowania w sądach), a ponadto pismo zostaje w aktach sprawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »