Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty od starszych, schorowanych dziadków

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 09.05.2020

Dziadkowie płacą alimenty na pełnoletnie wnuki, nie można uzyskać od nich informacji, czy nadal się uczą. Wysłany był do matki dzieci list polecony, na który nie ma odpowiedzi. Ojciec dzieci ma schizofrenię, jest na rencie socjalnej – 460 zł. Nie ma żadnego kontaktu z wnukami, dziadkowie są starsi, mają 76 lat i są schorowani. Co zrobić, żeby mogli zaprzestać płacenia alimentów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Alimenty od starszych, schorowanych dziadków

Z treści Pani pytania wynika, że dziadkowie zobowiązani są do opłacania alimentów na rzecz dorosłych już wnuków. Ojciec dzieci jest na rencie z powodu stanu zdrowia. Matka dzieci ani same dzieci nie odpowiadają na listy dziadków z zapytaniem, czy uczą się nadal i ewentualnie gdzie.

Próba ustalenia sytuacji materialnej wnuków

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż dotychczasowa inicjatywa dziadków w postaci wysyłania do matki wnuków listu z zapytaniem jak wyżej, jest godna pochwały, bowiem bez wątpienia będzie ona potrzebna do argumentowania zasadności wytoczenia powództwa i ewentualnie późniejszego zwolnienia od kosztów postępowania sądowego. Ważne jednak, by pisma były wysyłane jako list polecony, a najlepiej gdyby były one wysłane za potwierdzeniem odbioru. Wówczas nie będzie żadnych najmniejszy wątpliwości, że pismo zostało dostarczone i kto się z nim zapoznał. W mojej ocenie takie pisma powinny być wysłane co najmniej dwa, by móc podnosić później przed sądem, że próbowano kilkukrotnie ustalić stan materialny uprawnionych do alimentów.

Pozew o uchylenie alimentów od schorowanych dziadków

O ile nie będzie żadnych odpowiedzi na pisma dziadków, zasadne jest wystąpienie na drogę postępowania sądowego z żądaniem uchylenia alimentów. W pozwie o uchylenie alimentów należy wnioskować o zobowiązanie pozwanych wnucząt przez sąd do wskazania banków w których posiadają rachunki bankowe celem następczego zwrócenia się do nich o przesłanie historii za ostatnie 12 miesięcy, po drugie zobowiązać do przedłożenia dokumentów z których wynika, iż kontynuują naukę pod rygorem uznania, że nauka nie jest kontynuowana, a także wskazania, gdzie zamieszkują i czyją własnością są mieszkania, w których mieszkają. Adresem dla doręczeń winien być adres zamieszkania matki wnucząt.

Zwolnienia od opłaty sądowej

W treści pozwu należy nadto domagać się zwolnienia od opłaty sądowej i zwolnienia postępowania sądowego w przyszłości na wypadek, gdyby sąd doszedł do przekonania, że powództwo nie zasługuje na uwzględnieniu, choćby z tego powodu, że wnuki nadal się uczą. W tym zakresie istotną rolę ogrywać będą pisma, o których mowa na samym początku, bowiem wskazują, iż powodowie (dziadkowie) nie skierowali sprawy o uchylenie alimentów bezmyślnie, lecz niejako z powodu bierności ze strony pozwanych, co z kolei powoduje, iż to oni winni być obciążeniu kosztami postępowania. Inaczej bowiem sąd sankcjonowałby ich zachowanie, a to z kolei pozostawałoby w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Zgodnie z art. 5 K.c. nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - VII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki