.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty od męża w trakcie małżeństwa

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 29.06.2021 • Zaktualizowane: 29.06.2021

Proszę o poradę w kwestii uzyskania alimentów od męża. Obydwoje jesteśmy na emeryturze, jesteśmy nadal małżeństwem. Mąż ma duże problemy alkoholowe. Wyprowadził się z domu, oznajmiając, że przestanie łożyć na utrzymanie domu - czynsz, media, utrzymania drugiego domu na wsi. Mamy wspólność majątkową. Mąż ma wysoką emeryturę. Ja niestety mam poważne problemy zdrowotne. Czy jest taka możliwość, czy muszę uzyskać wcześniej rozwód, aby uzyskać od niego alimenty? Jak przedstawia się taka procedura?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Alimenty od męża w trakcie małżeństwa

Alimenty na zaspokojenie potrzeb rodziny

Nie musi Pani występować z pozwem o rozwód, aby już na obecnym etapie uzyskiwać alimenty od męża na tzw. zaspokojenie potrzeb rodziny. Jeżeli mąż nie dokłada się do utrzymania gospodarstwa domowego i nie dochodzi do zaspokojenia potrzeb rodziny, może Pani złożyć pozew w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania w celu uzyskania powyższych alimentów.

 

Zgodnie z treścią art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli”. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Potrzeby rodziny a alimenty

Artykuł 27 nakłada na małżonków obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Obowiązek ten ma charakter alimentacyjny. Obejmuje zaspokajanie nie tylko ściśle rozumianych wspólnych potrzeb całej rodziny (np. związanych z utrzymywaniem wspólnego gospodarstwa domowego), lecz także indywidualnych potrzeb małżonków i dzieci. Orzekając na podstawie art. 27, sąd zasądza jedną kwotę (świadczenie), na ogół na zaspokojenie potrzeb wszystkich członków rodziny. Przewidzianemu w art. 27 obowiązkowi każdego z małżonków zaspokajania potrzeb rodziny odpowiada prawo podmiotowe współmałżonka, który może domagać się wypełnienia tego obowiązku. W nauce prawa przyjmuje się, że to prawo podmiotowe przysługuje każdemu z małżonków nie tylko w interesie własnym, lecz także w interesie wszystkich członków rodziny (zob. J. Gwiazdomorski, „Alimentacyjny” obowiązek, s. 13–14; tenże, w: System PrRodz, s. 252).

 

Artykuł ten zobowiązuje małżonków do zaspokajania „potrzeb rodziny” jako całości. Na jego podstawie nie można dochodzić odrębnych świadczeń (kwot) na rzecz każdego z członków rodziny. Jak więc Pani widzi, artykuł 27 zobowiązuje każdego z małżonków przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych (por. art. 135 § 1). Na zakres należnych świadczeń wpływ ma również to, że zaspokajane powinny być usprawiedliwione potrzeby rodziny.

Dochodzenie alimentów w trakcie małżeństwa

Co do zasady więc małżonkowie po równo powinni zaspokajać wszelkie potrzeby powstałej rodziny, w tym właśnie dokonywać wszelkich opłat. Niniejsze dotyczy także kredytu, jednak sama umowa kredytowa, jeżeli zawarta jest przez dwóch małżonków, dodatkowo wskazuje na nich obowiązek solidarnej zapłaty w myśl przepisów kodeksu cywilnego. Jeżeli, jak w Pani przypadku, jeden z małżonków uchyla się od niniejszego obowiązku, to jeszcze przed orzeczeniem rozwodu, a więc w trakcie trwania małżeństwa, ustawodawca przewidział możliwość dochodzenia roszczenia.

 

Wykonania obowiązku przewidzianego w art. 27 można dochodzić w trybie procesu, a więc składając do powyżej wskazanego sądu pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny. Proszę określić na podstawie Pani wydatków, jakie alimenty powinien łożyć mąż na Pani utrzymanie. Najczęstszym rozwiązaniem jest powództwo z treści art. 27. Powództwo o przyczynianie się do zaspokajanie potrzeb rodziny małżonek wytacza w imieniu własnym. Uwzględniając powództwo wytoczone na podstawie art. 27, sąd zasądza na rzecz powoda jedno świadczenie, najczęściej płatne miesięcznie tytułem zaspokojenia potrzeb całej rodziny.

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli nie chcą Państwo obecnie składać pozwu o rozwód, może Pani wystosować powyższe powództwo. Proszę jednak oszacować koszty zaspokojenia potrzeb rodziny, a więc wydatków na mieszkanie i koszty jego utrzymania, a następnie złożyć pozew w powyższym zakresie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl