Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty na ojca alkoholika po udarze

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 09.07.2019

Pomoc społeczna będzie występować o alimenty dla mojego ojca w związku z udarem mózgu i koniecznością umieszczenia go w DPS-ie. Ojciec jest alkoholikiem, całe życie pił i nas bił. Po pierwszym udarze 2 lata temu nadal nie zmienił zachowania. Drugi udar spowodował jego paraliż i niesamodzielność. Nigdy nie płacił na nas alimentów, nie pracował. Ojciec nie ma żadnych oszczędności, ale ma część domu rodzinnego. Moja siostra pracuje (ale jest niepełnosprawna), ja także – ale za granicą. Jak możemy się bronić przed niesprawiedliwymi alimentami?

Janusz Polanowski

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Po pierwsze: Proszę (nawet telefonicznie) zorientować się w sytuacji – przynajmniej co do dwóch okoliczności. Jedną jest to, czy rzeczywiście chodzi o zamiar urzędników „opieki społecznej” wystąpienia z powództwem do sądu o alimenty – od art. 128 do art. 1441 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (skrótowo: K.r.io.) – czy też urzędnicy zamierzają domagać się współfinansowania kosztów pobytu Pańskiego ojca w placówce opiekuńczej przez jego dzieci na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w postępowaniu administracyjnym, czyli prowadzonym na według Kodeksu postępowania administracyjnego (skrótowo: K.p.a.). Wiele (zwłaszcza z uwagi na aspekty praktyczne) skłania do hipotezy, że większe szanse obrony przed takimi żądaniami miałby Pan w postępowaniu przed sądem (dotyczącym ściśle rozumianej alimentacji). Drugą jest zapytanie (nawet telefonicznie) w „sądzie opiekuńczym” o to, czy w zaistniałej sytuacji byłyby szanse praktyczne na ustanowienie przez sąd dla Pańskiego ojca kuratora dla niepełnosprawnego – przewidzianego w artykule 183 K.r.io.; poniższe adresy internetowe powinny ułatwić dostęp do przepisów prawnych oraz skontaktowanie się z właściwym sądem (chodzi o sądy właściwe dla miejsca zamieszkania Pańskiego ojca).

 

Po drugie, proszę zorientować się, kto godny zaufania byłby w stanie podjąć się pełnienia roli kuratora Pańskiego ojca po (ewentualnym) ustanowieniu dla niego kuratora dla osoby niepełnosprawnej albo opiekuna po (ewentualnym) ubezwłasnowolnieniu całkowitym Pańskiego ojca; dla osoby ubezwłasnowolnieniu całkowitym ustanawia się opiekuna, zaś kuratora ustanawia się dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo. To nie musi być osoba ze „służby kuratorskiej”. Dość często takich zadań podejmują się osoby z grona rodzinnego (rzadko byli małżonkowie) lub pracownicy placówek opiekuńczych (ale wtedy czasami jest bardzo źle z dbałością o uprawnienia podopiecznego).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Alimenty na ojca alkoholika po udarze

 

Różnie bywa ze stanem zdrowia po udarach. Teraz Pański ojciec jest niepełnosprawny, więc wymaga pomocy w prowadzeniu spraw go dotyczących. Być może udałoby się uzyskać ustanowienie dla niego kuratora na podstawie art. 183 K.r.io.. W praktyce spotyka się ustanawianie kuratora „w trybie” art. 183 K.r.io. dla osób w miarę samodzielnych. Dlatego może zachodzić potrzeba zawnioskowania (ale już do sądu okręgowego) o ubezwłasnowolnienie Pańskiego ojca; jego stan zdrowia będzie miał wpływ na to, o jakie ubezwłasnowolnienie zostałoby orzeczone: całkowite, czy częściowe. Ubezwłasnowolnienie całkowite – art. 13 Kodeksu cywilnego (skrótowo: K.c.) – orzekane jest wobec osób bardzo niesamodzielnych (niejako przypominających małe dzieci), zaś ubezwłasnowolnienie częściowe (art. 16 K.c.) wobec osób potrafiących częściowo decydować o swych sprawach. Dla ubezwłasnowolnionego częściowo ustanawia się kuratora, zaś dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekuna – ustanawia ich sąd rejonowy (wydział do spraw opiekuńczych) po ubezwłasnowolnieniu; opiekunem lub kuratorem (podobnie jak i doradcą tymczasowym) może być np. ktoś z grona rodzinnego osoby, dla której taką pomoc się ustanawia – podkreślam to, bo wiele osób takie funkcje kojarzy z funkcjonariuszami „służby kuratorskiej”. Postępowań w sprawach o ubezwłasnowolnienie głównie dotyczą: art. 544 i następne Kodeksu postępowania cywilnego (skrótowo: K.p.c.). O orzeczenie ubezwłasnowolnienia uprawnione są wnioskować różne osoby – w tym: dzieci osoby, której wniosek dotyczy, oraz prokurator.

 

Proszę nie liczyć na to, że urzędnicy – poza szczególnymi okolicznościami – będą zabiegać o ubezwłasnowolnienie Pańskiego ojca lub o ustanowienie kuratora osoby niepełnosprawnej. Być może wytoczą powództwo o orzeczenie alimentów na jego rzecz, ale o wiele prostsze może być dla nich prowadzenie postępowania administracyjnego, ponieważ w takim postępowaniu urzędnicy zarówno prowadzą postępowanie dowodowe, jak i wydają decyzje. Przed sądem zaś byliby stroną (powodową), a Pan zaś byłby jednym z pozwanych – postępowaniem kierowałby sąd, do którego należałoby także orzekanie.

 

W postępowaniu cywilnym każdej ze stron przysługuje prawo do sądu. Można – a nawet należy (art. 230 K.p.c.) – być odpowiednio aktywnym (w tym polemizować) oraz trzeba wywiązać się z prawnego obowiązku udowodnienia faktów (okoliczności), z których wywodzi się skutki prawne (art. 6 K.c., art. 232 K.p.c.). Gdyby wystąpiono przeciwko Panu z powództwem o orzeczenie alimentów na rzecz Pańskiego ojca, to należałoby podjąć obronę – przynajmniej odpowiedzieć na pozew (choć wolno składać także inne pisma procesowe). Pan wskazał na naganne przeszłe zachowania Pańskiego ojca wobec Pana (i zapewne także wobec Pańskiej Siostry), więc w procesie o alimenty byłoby warto podjąć obronę przed ich żądaniem przez powołanie się na zasady współżycia społecznego (art. 1441 K.r.io.) – akcentując sprzeczność zachowań Pańskiego ojca z zasadami współżycia społecznego. Być może możliwe byłoby przeprowadzenie dowodu z akt dawniej prowadzonych postępowań (np.: w sprawie rozwodowej, w postępowaniu o alimenty na dzieci, w postępowaniu egzekucyjnym) lub z innych dokumentów; dowody z dokumentów na ogół mają spore znaczenie dowodowe – art. 244 i następne K.p.c. oraz art. 74 K.c.) – a poza tym często są łatwe w użyciu.

 

Potencjalne trudności (zwłaszcza dla urzędników) w sądowym procesie o alimenty skłaniają do hipotezy, że zapewne urzędnicy „opieki społecznej” zdecydują się na prostszy dla nich sposób dochodzenia pieniędzy na poczet pobytu Pańskiego ojca w placówce opiekuńczej. W postępowaniu administracyjnym (dotyczącym takiego finansowania) liczą się głównie: koszty (pozostałe do pokrycia) oraz średnie dochodów w gospodarstwie domowym osoby, której dotyczy postępowanie wyjaśniające – ewentualnego adresata decyzji administracyjnej (zobowiązującej do uiszczania określonych wpłat). Dochody w wielu państwach są wyższe od dochodów w Polsce, więc łatwiej jest obciążyć „zagranicznego” adresata decyzji administracyjnej obowiązkiem wnoszenia opłat; sporne i trudne do uzgodnienia mogą być koszty – a części ludzi w Polsce (zwłaszcza pracujących w „budżetówce”) trudni jest pojąć (a więc i wytłumaczyć), że za granicą także są określone (niekiedy wysokie) „koszty życia” (w szerokim tego określenia znaczeniu). Poza tym zasady współżycia społecznego mają znikome znaczenie w postępowaniach administracyjnych.

 

Proszę rozważyć wystąpienie przez Pana (lub przez Pańską siostrę) na drogę sądową – np. o orzeczenie, że Państwo są wolni od spełniania obowiązku alimentacyjnego wobec swego ojca, zwłaszcza z uwagi na zasady współżycia społecznego (art. 1441 K.r.io.). Być może także zawnioskują Państwo o ubezwłasnowolnienie Państwa ojca lub zawnioskują o ustanowienie dla niego kuratora na podstawie art. 183 K.r.io. Wystąpienie na drogę sądową mogłoby uzasadniać wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego.

 

Zawieszenie postępowania administracyjnego (art. 97 i następne K.p.a.) mogłoby się przydać – by uniknąć wydania decyzji administracyjnej oraz ewentualnego postępowania odwoławczego (gdyby decyzja została zaskarżona). Warto wnioskować o zawieszenie takiego postępowania – bez czekania na aktywność urzędników w tym zakresie.

 

Skoro Pański ojciec ma udziały we współwłasności (art. 204 K.c.), a może także jakiś inny majątek (np. oszczędności lub jakieś cenne przedmioty), to należałoby doprowadzić do sprzedaży należących do niego rzeczy w celu uzyskania pieniędzy na zaspokajanie jego potrzeb (np. związanych z pobytem w placówce opiekuńczej). Dlatego przydać się może kurator dla niepełnosprawnego albo doradca tymczasowy (art. 548 K.p.c.). O ustanowienie doradcy tymczasowego należałoby zawnioskować już we wniosku o ubezwłasnowolnienie Pańskiego ojca – akcentując pilną potrzebę załatwienia ważnych dla niego spraw. Doradca tymczasowy byłby uprawniony (za zgodą sądu) do sprzedania należących do Pańskiego ojca składników majątkowych (np. udziałów we współwłasności) albo do zawnioskowania do sądu o zniesienie współwłasności (art. 210 i następne K.c. w związku z art. 617 i następnymi K.p.c.).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 0 =

»Podobne materiały

Czy będę płacić alimenty na wyrodnego ojca?

Mój ojciec jest po udarze i jednostronnie sparaliżowany. Był przez wiele lat alkoholikiem, ale teraz już nie pije. Rozwiódł się z moją mamą, gdy miałam 9 miesięcy i od tamtego czasu widziałam go może kilka razy. Nigdy nie płacił i nie interesował się mną (38 lat) ani moją siostrą

Czy mogę zrzec się opieki nad babcią?

Czy można zrzec się opieki na babką, która całe życie była potworem i psychicznie znęcała się na moją nieżyjącą już matką (swoją synową)? Ja nie mam i nie chcę mieć z nią nic wspólnego. Babka jest teraz osobą zależną i zajmuje się nią ojciec i opiekunka przychodząca 2 raz

Alimenty dla małżonka niewinnego

Żona żąda ode mnie wzięcia całej winy na siebie za rozkład naszego małżeństwa. Przyznam, że czuję się winny i jestem skłonny się na to zgodzić, ale chciałbym się zorientować w kwestii alimentów dla „małżonka niewinnego”. Zarabiam miesięcznie ok. 25 tys. zł brutto,
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »