Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto płaci akcyzę od pojazdów sprowadzonych z Niemiec?

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 10.09.2012

Kto płaci akcyzę od pojazdów sprowadzonych z Niemiec? Ten, kto je sprowadza, czy ten, kto rejestruje po raz pierwszy w kraju? Czy samochody, które są w Niemczech przekwalifikowane np. z aut osobowych na ciężarowe lub specjalne, mogą być po przywozie do kraju zmienione znów na pojazdy osobowe?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek akcyzowy jest, w przeciwieństwie do podatku od towarów i usług, selektywnym podatkiem konsumpcyjnym. VAT jest bowiem powszechnym podatkiem konsumpcyjnym, a więc podatkiem należnym co do zasady od wszystkich towarów i usług. Z kolei akcyza jest podatkiem należnym tylko od niektórych towarów uznawanych za wyroby akcyzowe oraz od samochodów osobowych. To jest pierwsza przesłanka podlegania danego stanu faktycznego opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Drugą jest wykonanie określonej czynności podlegającej opodatkowaniu z udziałem wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego. Te czynności, w przypadku samochodów osobowych, to:

 

  1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
  2. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

    1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
    2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego,

  3. sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po pierwszej sprzedaży, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony” (art. 100 ustawy o podatku akcyzowym).

 

Podatek akcyzowy należny z tytułu określonych czynności mających za przedmiot samochód osobowy jest podatkiem jednofazowym, a więc należnym tylko na jednym etapie obrotu (warunek – rejestracja pojazdu na terytorium RP). Zasada jednofazowości polega na tym, że jeżeli w stosunku do samochodu osobowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu, jeżeli kwota akcyzy od pojazdu została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

 

Mając na względzie powyższe wyjaśnienia, należy wyjaśnić tylko jedną z przesłanek podlegania danego stanu faktycznego opodatkowaniu akcyzą. Przesłanką tą jest wykonanie określonych czynności podlegających opodatkowaniu. Przedmiotem niniejszej opinii nie będzie natomiast druga z przesłanek, tj. charakterystyka wyrobu traktowanego jako podlegający opodatkowaniu.

 

Z powyższego wynika, że każda czynność mająca za przedmiot samochód osobowy, dokonana przed dniem jego pierwszej rejestracji na terytorium Polski rodzi obowiązek zapłaty akcyzy od pojazdów. Jeżeli jednak czynność wcześniejsza została rozliczona (opodatkowana) w prawidłowej wysokości, to kolejna czynność dokonana z udziałem samochodu osobowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Podatkowi akcyzowemu nie podlega także jakakolwiek czynność mająca za przedmiot samochód osobowy dokonana po dniu jego pierwszej rejestracji na terytorium Polski.

 

Odpowiadając zatem na Pana pytanie, stwierdzam, że akcyzę od pojazdów sprowadzonych z Niemiec płaci w pierwszym rzędzie ten, kto sprowadza (nabywa wewnątrzwspólnotowo) dany samochód osobowy. Pozostałe podmioty są zobowiązane są do zapłaty akcyzy wtedy, gdy niżej w łańcuszku sprzedaży nikt nie zapłacił akcyzy od pojazdu albo zapłacił ją w nieprawidłowej wysokości.

 

Na drugie Pana pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Nie ma bowiem przeszkód ku temu, aby przekwalifikować samochód ciężarowy na osobowy. Problem tu jest jednak innego typu. W zdecydowanej większości przypadków klasyfikacja takich „ciężarówek” jest kwestionowana przez Służbę Celną RP. Przerobić zatem można, ale nie będzie to oznaczało braku obowiązku zapłaty akcyzy od samochodu zadeklarowanego jako ciężarowy przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Takie samochody są bowiem kwalifikowane przez Służbę Celną RP bardzo często do kategorii aut osobowych, od których należna jest akcyza. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + zero =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki