.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Agresywny mąż

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 31.05.2013

Mój mąż jest agresywny, nadużywa alkoholu, prowadzi rozrywkowy tryb życia (całonocne imprezy w klubach). Mamy troje dzieci. Mąż nie łoży na utrzymanie rodziny i twierdzi, że nic od niego nie dostanę – pracuje na czarno, ma 1/8 spadku po ojcu, ale chce oddać to swojej siostrze. Co mogę zrobić, aby otrzymać alimenty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pani sprawie należy zwrócić uwagę na pogląd, że rozmiar usprawiedliwionych potrzeb dziecka, niezdolnego jeszcze do samodzielnego utrzymania się, stymulowany jest zasadą utrzymania równej stopy życiowej. Jak czytamy w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (w skrócie: K.r.o.), ustawodawca posługuje się sformułowaniem, że zakres świadczeń alimentacyjnych jest m.in. uzależniony od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że możliwości, o których mowa powyżej, nie należy kojarzyć z wysokością faktycznych zarobków bądź też czystego dochodu z majątku. W ocenie zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (które mogą przybrać postać pieniężną albo być pobierane w naturze) mieszczą się także te niewykorzystane, jeżeli tylko są realne, a zobowiązany nie jest w stanie sprostać potrzebom uprawnionych posiadanymi środkami. W Pani sytuacji niezwykle istotne jest to, co stanowi przedmiot spadku w 1/8 części.

 

Pani mąż po dokonaniu działu spadku może swobodnie rozporządzać swoją częścią. Należy zwrócić uwagę na art. 136 K.r.o., zgodnie z którym jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez żadnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.

 

Innymi słowy, nawet gdyby Pani mąż zrzekł się prawa majątkowego do nieruchomości, nie będzie to miało żadnego znaczenia dla jego możliwości zarobkowych i majątkowych, ponieważ sąd orzekający o alimentach nie uwzględni pogorszenia jego sytuacji majątkowej przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.

 

W toku postępowania o alimenty sąd w pierwszej kolejności ustali, jakie są usprawiedliwione potrzeby Pani dzieci, a następnie ustali możliwości zarobkowe rodziców. Zgodnie z tymi ustaleniami sąd zasądzi odpowiednie alimenty. Sąd weźmie też pod uwagę, jakie Pani dzieci mają potrzeby i czy są one zaspokajane.

 

W mojej ocenie powinna Pani przedłożyć zestawienie rachunków i wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem poszczególnych dzieci z osobna, które przedstawią zestawienie przypuszczalnych kosztów utrzymania dziecka i wynikających z zaspokojenia jego potrzeb. Nie bez znaczenia dla wysokości alimentów jest także kwestia dobrowolnego zabierania dzieci na wakacje, troszczenia się o ich rozwój fizyczny i umysłowy. Wszystko to sąd bierze pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów. W Pani sytuacji, kiedy agresywny mąż w ogóle nie zajmuje się dziećmi, wysokość alimentów będzie odpowiednio wyższa. Należy mieć jednak na uwadze, że ojciec może próbować walczyć o coraz niższe alimenty na dzieci.

 

Proszę powołać na świadków osoby, które widują agresywnego męża w klubach, w sytuacjach, które potwierdzą jego poziom życia i sposób wydatkowania pieniędzy na własne potrzeby. Proszę na przesłuchaniu ojca dzieci podczas rozprawy zadawać pytania dotyczące ich hobby, zainteresowań, zabaw, stanu majątkowego.

 

W Pani sprawie ważne jest także orzeczenie Sądu Najwyższego z 6 maja 1967 r. (sygn. akt III CR 422/66), zgodnie z którym przez obowiązek alimentacyjny dostarczanie środków utrzymania przewidziany w art. 128 i 133 § 2 K.r.o. należy rozumieć obowiązek zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej potrzebującej alimentacji; obowiązek ten może polegać również na dostarczeniu osobie znajdującej się w niedostatku mieszkania, opieki lekarskiej i domowej. Ponadto w wyroku z 21 maja 1975 r. (sygn. akt III CRN 72/75) stwierdzono, że usprawiedliwione potrzeby dziecka powinny być ocenione nie tylko na podstawie wieku, lecz także miejsca pobytu dziecka, jego środowiska, możliwości zarobkowych osób zobowiązanych do jego utrzymania oraz całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku. W szczególności pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pojęcia te w praktyce pozostają we wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy ustalaniu przez sąd wysokości alimentów.

 

Proszę zatem wszelkimi możliwymi sposobami (np. powołać świadków, którzy są w stanie potwierdzić agresywne zachowanie męża) wykazać poziom życia ojca i zaspokajanie najdroższych nawet zachcianek. Proszę jak najszybciej wystąpić z pozwem o alimenty. W mojej ocenie powinna Pani wystąpić z wnioskiem o ustanowienie adwokata i radcy prawnego w celu reprezentowania Pani interesów w sądzie.

 

Pragnę ponadto poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism procesowych.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »