.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Agencja celna – ochrona przed skutkami przedstawicielstw

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 05.04.2012

Jak w przyszłości agencja celna może chronić się przed skutkami przedstawicielstw? Jakie jest ryzyko przedstawicielstwa pośredniego w odprawie uproszczonej z rozliczeniem VAT w deklaracji podatkowej? Za co agencja może ponieść konsekwencje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Różnic pomiędzy przedstawicielstwem pośrednim a bezpośrednim jest kilka. Tą, która tak naprawdę dotyczy odpowiedzialności agencji, jest solidarność odpowiedzialności za dług celny. W przypadku przedstawicielstwa pośredniego ta odpowiedzialność jest zasada (art. 201 ust. 3 lub art. 211 ust. 3 w związku z art. 213 Wspólnotowego Kodeksu celnego). W przypadku przedstawicielstwa bezpośredniego odpowiedzialność solidarna jest wyjątkiem, ale występuje na zasadzie art. 201 ust. 3 zdanie końcowe w związku z art. 213 Wspólnotowego Kodeksu celnego.

 

Solidarność odpowiedzialności w przypadku przedstawicielstwa pośredniego obowiązuje i jest bezsporna. Solidarność odpowiedzialności w przypadku przedstawicielstwa bezpośredniego jest wyjątkiem i ma zastosowanie w następującym przypadku:

 

„Jeżeli zgłoszenie celne o objęcie towaru jedną z procedur określoną w ust. 1 zostało sporządzone na podstawie danych, co spowodowało, że należności celne przywozowe nie zostały pobrane lub zostały pobrane w kwocie niższej niż prawnie należna, osoby, które dostarczyły tych danych, wymaganych do sporządzenia zgłoszenia, i które wiedziały lub powinny były wiedzieć, że dane te są nieprawdziwe, mogą również zostać uznane za dłużników zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi” (art. 201).

 

W przypadku przedstawicielstwa bezpośredniego musi zostać zatem przedstawicielowi udowodnione zamierzone (zawinione) działanie sprzeczne z prawem. W przypadku działania lege artis taka odpowiedzialność solidarna przedstawiciela bezpośredniego jest wykluczona.

 

Innymi słowy, odpowiedzialność przedstawiciela w przypadku przedstawicielstwa bezpośredniego jest odpowiedzialnością za działanie zawinione. Przy odpowiedzialności przedstawiciela pośredniego taka odpowiedzialność dotyczy każdego przejawu działalności przedstawiciela pośredniego, niekoniecznie zawinionego, a czasem także przejawu działalności tego przedstawiciela zupełnie od niego niezależnego.

 

Wydaje się zatem, że zabezpieczeniem agencji winno być działanie w przedstawicielstwie bezpośrednim i zgodnie ze sztuką. Jeżeli jednak już wchodzimy na grunt przedstawicielstwa pośredniego, to sugeruję podpisywanie umów z klientami, które jednoznacznie przerzucą ciężar odpowiedzialności za zapłacony przez przedstawiciela pośredniego (agencję celną) dług celny na tego klienta. Mogą to być różnego rodzaju instrumenty prawne:

 

  1. od weksla,
  2. przez gwarancję bankową,
  3. gwarancję ubezpieczeniową,
  4. po karę umowną i odszkodowanie uzupełniające itp. konstrukcje.

 

Dodatkowo w umowie z klientem należy wyraźnie zaznaczyć, że wyżej określona odpowiedzialność będzie także obciążała następców prawnych klienta.

 

Konkluzje:

 

Zabezpieczeniem agencji winno być działanie w przedstawicielstwie bezpośrednim i zgodnie ze sztuką.

 

W przypadku przedstawicielstwa pośredniego sugeruję podpisywanie umów z klientami, które jednoznacznie przerzucą ciężar odpowiedzialności za zapłacony przez przedstawiciela pośredniego (agencję celną) dług celny na tego klienta.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia  12.09.2011 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl