Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Absurdalna wycena za użytkowanie wieczyste gruntu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 14.03.2017

Jesteśmy jako firma (osoba fizyczna) użytkownikiem wieczystym gruntu, na którym stoją budynki, w których prowadzimy działalność gospodarczą. Pięć lat temu podniesiono nam opłatę roczną o ogromną sumę. W tym roku złożyliśmy wniosek o wykup. Wycena jest niestety na bardzo dużą wartość, co jest jednoznacznie absurdalną z ceną zakupu. Czy warto dać Skarbowi Państwa się brutalnie wykorzystać i zapłacić, czy płacić coraz większą opłatę za użytkowanie, bo według aktualnej wyceny znowu trzeba będzie zapłaci więcej? A może są jakieś wzmianki, które mogą nam ulżyć w tej opłacie, tak jak w przypadku gruntów pod mieszkaniówką?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Trudno przewidzieć możliwości zmiany przepisów dot. prawa użytkowania wieczystego. Zmieniało się ono na przestrzeni ostatnich 10 lat, była możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przez osoby prawne w prawo własności na preferencyjnych warunkach, tak jak przekształcenie użytkowania przez osoby fizyczne, ale zostało uchylone przez wyrok TK.

 

Nowelizacja przepisów z dnia 9 października 2011 r. otworzyła drogę osobom prawnym do żądania przekształcenia w trybie decyzji administracyjnej prawa użytkowania wieczystego

 

TK orzekł, że „art. 1 ust. 1 i 3 wspomnianej ustawy w zakresie, w jakim przyznaje uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji, a ponadto:

 

a) w zakresie, w jakim dotyczy nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, jest niezgodny z art. 165 ust. 1 Konstytucji,

b) w zakresie, w jakim dotyczy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, nie jest niezgodny z art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji”.

 

Pozostawiono tylko możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, a także nieruchomości rolnych.

 

Być może coś wymyślą, skoro już zlikwidowano użytkowanie wieczyste gruntów pod budynkami, a użytkowanie wieczyste to relikt. Póki co możliwy jest jedynie wykup gruntu. Można korzystać z rat, jeśli właściciel to przewiduje.

 

Zgodnie z art. 5a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości „przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej”. Dla celów pomocy publicznej jedynymi wiążącymi przepisami w zakresie pojęcia działalności gospodarczej i przedsiębiorcy są przepisy unijne, tj. zgodnie z art. 1 załącznika do Rozporządzenia Nr 651/2014 Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art 107 i 108 Traktatu, za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną (osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą).

 

Jeśli mam być szczera, to wolałabym spłacać raty do banku i stać się właścicielem gruntu niż wnosić opłaty analogiczne do czynszu z najmu – i nie mieć de facto nic. Zmian w przepisach póki co nie przewiduje się, choć nigdy nie wiadomo.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus osiem =

»Podobne materiały

Żądanie wycięcia drzew samosiejek na granicy działki

Na granicy działki urosły mi brzozy samosiejki. Sąsiad ma przy granicy posesji (zaledwie 70 cm od płotku) szklarnię z kwiatami. Drzewa rzucają cień na część szklarni, więc sąsiad żąda ode mnie wycięcia samosiejek i odszkodowania. Czy ma do tego prawo?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »