.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem spadkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zachowek

Zachowek to jedno z najważniejszych pojęć prawa spadkowego. Ta instytucja prawna ma czynić zadość osobom najbliższym, które spadkodawca zdecydował się pominąć w testamencie lub znacznie uszczuplił ich udział spadkowy. Zachowek wyraża stanowisko ustawodawcy, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym.

Tak więc pominiętym w testamencie spadkobiercom ustawowym przysługuje roszczenie o zapłatę określonej sumy pieniężnej – to właśnie zachowek. Obowiązek ten nie może powstać prędzej niż z chwilą śmierci spadkodawcy. Roszczenie o zachowek powstaje tylko wtedy, gdy uprawniony nie otrzymał go w innej postaci niż powołanie do dziedziczenia.

Roszczenie o zachowek nie jest roszczeniem bezwzględnym. Czyli spadkobierca ustawowy, który nie otrzymał należnej mu części spadku, może, ale nie musi, upomnieć się o zachowek. Ma na to 5 lat od chwili otwarcia spadku.

Uprawnionymi do zachowku są zstępni (czyli dzieci, wnuki, prawnuki), małżonek oraz rodzice spadkodawcy, jeśli byliby powołani do spadku z ustawy.

Jest roszczenie – kto zatem jest zobowiązany do zapłaty zachowku? Zachowku można żądać od spadkobierców powołanych do dziedziczenia na mocy testamentu, a także od osób, na rzecz których spadkodawca ustanowił zapis windykacyjny oraz od obdarowanych darowizną doliczaną do spadku.

Generalnie wysokość zachowku wynosi połowę wartości udziału spadkowego, jaki by przypadał uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym. Jeżeli jednak uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo jest małoletni, wówczas zachowek wynosi dwie trzecie wartości udziału spadkowego.

Przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę.

Jeśli chodzi o darowizny, to generalnie nie dolicza się do spadku dwóch rodzajów darowizn:

  1. drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, jak również
  2. darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku.

Tak, jak to zostało powiedziane na początku, zachowek ma czynić zadość najbliższym, pozbawionym przez spadkodawcę należnej części spadku. Jednak często wypłata zachowku staje się ciężarem nie do udźwignięcia dla spadkobierców czy obdarowanych. Każdy z nas, myśląc o przekazaniu swego majątku, powinien wysilić się na pewną dalekowzroczność, aby majątek nie stał się zarzewiem konfliktu i problemów finansowych w rodzinie. W tak istotnych sprawach warto zawczasu zasięgnąć rady prawnika specjalizującego się w prawie spadkowym.

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 294 | Wyświetlono: 121-140

Zachowek od trzeciej żony zmarłego ojca

Niedawno zmarł mój ojciec. W testamencie przekazał wszystko swojej trzeciej żonie. Nie wiem dokładnie, co posiadał. Obecnie wdowa nie chce słyszeć o obowiązku zapłacenia mi zachowku. Jakie są moje prawa? Jak liczy się i sprawdza majątek zmarłego?

Wartość spadku do zachowku

Przedmiotem spadku po moich rodzicach jest dom wraz z zagospodarowaną posesją. Ze związku rodziców pozostały 4 córki (jestem jedną z nich), a z pierwszego małżeństwa mamy pozostała dorosła wnuczka (syn mamy zmarł). Rodzice testamentem przepisali każdy swoją część dla...

Wyposażenie i przedmioty pozostałe po zmarłej

W 1995 r. moja mama aktem darowizny w zamian za służebność przekazała mi swoje mieszkanie. W 2004 r. zmarła. Pozostawiła odręczny testament, w którym kazała wszystko z jej pokoju (wyposażenie i sprzęty oraz pieniądze) przekazać na rzecz drugiej córki – co...

Cały majątek wyłącznie dla drugiej żony

Jak przekazać cały majątek wyłącznie drugiej żonie, żeby uniknąć zachowku dla dzieci z pierwszego małżeństwa?

Roszczenia z tytułu zachowku i ich realizacja

Dziedziczę na mocy testamentu całość spadku po zmarłym mężu. Nie mieliśmy dzieci, ale z pierwszego małżeństwa mąż miał syna i córkę, którzy są dorośli. W trakcie naszego małżeństwa ja prowadziłam firmę, mąż był emerytem, kupiliśmy mieszkanie oraz wykupiliśmy lokal,...

Od jakiej daty liczy się prawo do zachowku?

Czy moja siostra ma prawo ubiegać się o zachowek, jeżeli:   mama dokonała notarialnego testamentu przed 15 laty, zapisując na mnie swoje mieszkanie, przeniosła na mnie własność tego mieszkania aktem notarialnym darowizny 11 lat temu, a zmarła 5...

Czy dla prawa do zachowku ma znaczenie, kiedy miała miejsce darowizna?

15 lat temu rodzice przepisali na mnie w formie darowizny dom; w księdze wieczystej jest zapisana służebność wieczysta na rzecz rodziców. Czy pomimo upływu tak długiego czasu od tej darowizny brat i nieślubna siostra nadal mają prawo do zachowku?

Kto wskazuje przedmioty wchodzące w skład spadku?

Jestem testamentowym spadkobiercą po swoim bracie. Żona wystąpiła o nabycie spadku i ewentualny zachowek. Kto wskazuje przedmioty wchodzące w skład spadku i jak mogę pozbawić żonę zachowku? Pragnę nadmienić, że jest osobą niegodną.

Spadek dla syna, z którymi łączyły mnie jedynie alimenty

Wraz z żoną posiadamy dwie nieruchomości (zabudowaną działkę i mieszkanie w bloku) jako współwłasność. Mamy córkę, która ma 27 lat. Mam też z czasów przedmałżeńskich syna na którego łożyłem przez 24 lata alimenty, ale nie utrzymywałem żadnych kontaktów....

Prawo do zachowku dla wnuczki zmarłego męża

Byłam drugą żoną mojego zmarłego męża. Niedawno wykończyliśmy wspólny dom. Mąż wydziedziczył córkę z pierwszego małżeństwa. Obecnie zgłosiła się do mnie wnuczka męża z żądaniem wypłaty zachowku. Czy ma do tego prawo? Nigdy nie...

Darowizna a prawo do zachowku

Przed 7 laty aktem notarialnym został przekazany mojej siostrze dom po rodzicach. Mama i tata nadal żyją, ale obecnie ich stan zdrowia znacznie się pogorszył i wymagają stałej opieki, która spadła wyłącznie na mnie, bo siostry to nie interesuje. Wiem, że odwołanie darowizny nie...

Żądanie zachowku od powołanego do spadku

Zmarła moja mama. Mama zostawiła testament, w którym zostałem powołany do spadku jako jedyny spadkobierca. Mój jedyny brat (nieżyjący) miał trzech synów. Teraz moi bratankowie żądają ode mnie zachowku. Jaki zachowek należy się bratankom?

Żądanie zapłaty zachowku od obdarowanego

Zmarła niedawno matka miała dwóch synów. Jednego obdarowała w testamencie całym majątkiem, drugi syn nic nie otrzymał, jednak jego syn dostał darowiznę (mieszkanie) 14 lat temu. Czy w takiej sytuacji pominiętemu w testamencie synowi przysługuje zachowek?

Dzieciom pominiętym w testamencie przysługuje zachowek

2 lata temu zmarł mój ojciec. W testamencie zapisał wszystko mojej mamie. Cały majątek rodziców był wspólnym majątkiem małżeńskim. Ja zrezygnowałam z należnego mi zachowku, lecz mój brat nie – ostatnio wystąpił o zachowek do mamy. W jakiej wielkości należy mu się...

Zachowek nie przysługuje rodzeństwu

Nie mam męża ani dzieci, rodzice już nie żyją, mam tylko brata. Napisałam testament, w którym mój brat niczego po mnie nie dziedziczy. Czy w tej sytuacji bratu należy się zachowek?

Zachowek dla pominiętego w testamencie

Jestem jedynym spadkobiercą (według testamentu) mojego zmarłego męża. Syn męża z pierwszego małżeństwa poinformował mnie, że będzie występować o zachowek i czeka na moje propozycje w tym zakresie. Chciałabym załatwić problem zachowku polubownie. Czy mam skierować do niego...

Zniesienie wydziedziczenia w zakresie zachowku

Matka wydziedziczyła jednego syna w testamencie, drugiego nie, w testamencie wszystko zapisała córce swojego brata. Jednak osoba ta zrzekła się spadku, nie miała dzieci i w postępowaniu o nabycie spadku sąd całość spadku przyznał niewydziedziczonemu synowi, nie zniósł...

Darowizna a roszczenia zstępnych

Czternaście lat temu mama przekazała mi darowizną mieszkanie z dożywotnią służebnością bez zaliczenia darowizny na poczet schedy spadkowej. Na wykup tego mieszkania dałam pieniądze; mama była rencistką i nie byłoby jej na to stać. Mieszkanie to po wykupie i darowiźnie...

Wartość spadku po jednym rodzicu w przypadku darowizny współwłasności

Przed laty rodzice nabyli w równych częściach przez zasiedzenie własność nieruchomości. Potem, 20 lat temu rodzice dokonali darowizny tej współwłasności jednemu z braci. Ponadto ojciec 7 lat po tej darowiźnie sporządził testament, powołując do całości spadku obdarowanego...

Co z mieszkaniem, którego wcześniej się zrzekłam?

Moi rodzice zmarli już dawno, nie zostawiając testamentu. Teraz zmarła moja jedyna siostra, zostawiając mieszkanie, którego ja się wcześniej zrzekłam na jej rzecz. Wcześniej kupili je nasi rodzice. Siostra przekazała nieruchomość w spadku dla swojego męża. Czy mam prawo...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem spadkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton