.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 315 | Wyświetlono: 161-180

Podstawa wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę na czas nieokreślony

Od 5 lat pracownik zamieszkuje mieszkanie w budynku należącym do przedsiębiorstwa, nie posiadając stosownej umowy najmu. Pracownik ignoruje wielokrotne wezwania do opuszczenia mieszkania, czego skutkiem wyrok sądowy nakazujący opuszczenie zajmowanego lokalu z prawem do mieszkania...

Propozycja pracy na pół etatu

Mam 62 lata. Pracuję w firmie, która najpierw zgłosiła upadłość, a potem się z tego wycofała. Większość pracowników otrzymała propozycję pracy przez 1/2 miesiąca. Pozostała część miesiąca byłaby wolna. Do jutra muszę podjąć decyzję, czy wyrażam na to zgodę. Czy w...

Likwidacja stanowiska pracy

Urodziłam się w 1957 r. i wydaje mi się, że jestem chroniona przed zwolnieniem. Czy w przypadku porozumienia stron w związku z likwidacją stanowiska pracy miałabym prawo do świadczenia przedemerytalnego?  

Ochrona związkowa nauczyciela

Jestem nauczycielem i jestem objęta ochroną związkową . Czy wobec tego dyrektor ma prawo mnie zwolnić z pracy z powodu małej ilości godzin z mojego przedmiotu? Czy jeśli zgodzę się na zmniejszenie etatu, to dyrektor wciąż może mnie zwolnić?

Obowiązek świadczenia pracy

Mam 58 lat, 35-letni staż pracy (ostatnie 17 lat w jednej firmie). Mam zostać zwolniony z pracy bez obowiązku świadczenia pracy . Czy pracodawca może wysłać mnie na zaległy urlop? Co mi się należy?

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Pracodawca wręczył mi wypowiedzenie umowy o pracę (pracowałam w banku). Zostałam zwolniona z obowiązku świadczenia pracy . Okres wypowiedzenia upłynie z końcem przyszłego miesiąca. Tymczasem byłam na rozmowie kwalifikacyjnej. Chcą, abym podjęła pracę już za...

Porozumienie stron

Jaki jest termin na odwołanie się od podpisanego porozumienia stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę? Po wielu latach pracy dostałam propozycję odprawy w wysokości czterech pensji i mam obawy, że propozycja nie jest dla mnie tak dobra, jak mi wmówiono....

Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie zwolnienia lekarskiego

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę osobie, która przebywa na zwolnieniu lekarskim ? Osoba ta uciekła na zwolnienie, kiedy dowiedziała się o zamiarze rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zwolnienie za niewykonanie planu sprzedaży

Pracowałem w banku; jak każdy w tej instytucji musiałem wykonać określony plan sprzedaży, jednak moja przełożona – zamiast pomagać – starała mi się to utrudnić (np. zwlekając z rozpatrzeniem wniosków kredytowych tak długo, aż klienci rezygnowali). Myślałem, że...

Podstawa do zwolnienia dyscyplinarnego

Chciałabym się dowiedzieć, czy to, że pracownik (zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony) nie informując przełożonego, zakłada własną działalność gospodarczą (której zakres jest identyczny jak zakres jego obowiązków w firmie) oraz wykonuje ją w czasie godzin...

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Jestem zatrudniona od wielu lat u jednego pracodawcy na czas nieokreślony. Przez pewien czas byłam kelnerką, następnie awansowałam na menadżera restauracji. Przez ten czas rzadko korzystałam z urlopu czy zwolnień. Obecnie jednak przebywam na długim zwolnieniu lekarskim. Chciałabym...

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego

Dostałem wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, które przesyłam w załączniku. Firma jest w upadłości układowej. Czy jest szansa na odwołanie się od wypowiedzenia do sądu? Jakie będą konsekwencje w urzędzie pracy, jeśli odmówię...

Odprawa dla pracownika

Czy pracodawca zatrudniający w firmie mniej niż 20 osób może wypłacić pracownikowi , z którym rozwiązuje umowę o pracę za porozumieniem stron, odprawę ? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?  

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę

Poinformowałem mojego pracownika, zatrudnionego na czas określony (niecałe 6 miesięcy) do końca 2013 r., że zamierzam go zwolnić z powodu likwidacji jego stanowiska pracy. Pracownik przyjął moją decyzję do wiadomości. Jak należy załatwić tę sprawę? Czy powinienem...

Czy należy się odprawa?

Zostałam zwolniona (razem z jeszcze jednym pracownikiem) z przyczyny reorganizacji w firmie (zlikwidowano dział księgowości i zatrudniono zewnętrzne biuro księgowości). Przepracowałam w niej prawie 7 lat, drugi pracownik – 10 lat. Złożyliśmy do firmy pismo o wypłatę odpraw....

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Pracowałem przez 7 lat na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony . Został w niej przewidziany 2-tygodniowy okres wypowiedzenia . Czy jest to zgodne z prawem?

Dni wolne na poszukiwanie pracy

Jestem obecnie w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia pracy (do października 2012 r.) Jestem zobowiązana do wykorzystania zaległego urlopu oraz dni wolnych na szukanie pracy . Obecnie w sklepie, w którym pracuję, nie ma prądu, co uniemożliwia mi wykonywanie moich...

Zapoznanie się z treścią oświadczenia woli

Przebywałam do wczoraj na urlopie (a teraz jestem na zwolnieniu chorobowym). Najprawdopodobniej otrzymałam za pośrednictwem kuriera wypowiedzenie z pracy, ale nie zastał mnie w domu, a odbiór awiza mam wyznaczony na jutro (jestem na L4). Czy w tej chwili pracodawca może uznać,...

Czy przysługuje mi odprawa?

Zostałam zwolniona z powodu likwidacji stanowiska pracy. Mam trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Aktualnie jestem na zwolnieniu lekarskim i chcę złożyć wniosek o rentę chorobową. Czy jeśli otrzymam decyzję o przyznaniu renty, to będzie mi przysługiwała odprawa ...

Nagranie rozmowy

Czy nagrana rozmowa prezesa z kierownikiem może być dopuszczona jako dowód w sprawie o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne i przywrócenie do pracy? Powód nie był obecny przy rozmowie, ale dyskusja przemawia na jego korzyść.  

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl