.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1858 | Wyświetlono: 1821-1840

Osiągnięcie wieku ochronnego a rozwiązanie stosunku pracy

Czy pracodawca może rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, jeżeli w okresie wypowiedzenia osiągnie wiek ochronny o którym mowa w art. 39 Kodeksu pracy?

Aneks zmieniający a rozwiązanie umowy

Chciałbym wypowiedzieć umowę o prace na czas nieokreślony bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracuję w firmie 3,5 roku. Umowy na czas określony były umowami na pełen etat. W momencie podpisywania umowy na czas nieokreślony pracodawca oznajmił mi że dostane umowę na 3/4 etatu przy...

Przejęcie pracodawcy w trakcie służby wojskowej

Obecnie odbywam zasadniczą służbę wojskową. Mój zakład pracy został przejęty przez inną firmę. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem nowej umowy o pracę, gdyż – jak twierdzi pracodawca – taki pracownik nie jest im potrzebny. Co mam zrobić po zakończeniu służby...

Pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności materialnej

Zatrudniliśmy pracownika na stanowisku windykatora. W skutek jego zaniechań doszło do przedawnienia długów na dosyć znaczną kwotę, co naraziło nas na szkodę materialną. Pragnę przy tym zauważyć, iż pracownik celowo wprowadził w błąd zarząd i biegłego, nie informując o...

Nie otrzymanie odprawy rentowej a odprawa emerytalna

W roku 1991 przeszłam na rentę inwalidzką, z zakładu pracy nie otrzymałam odprawy rentowej. Obecnie przechodzę na emeryturę, pracodawca twierdzi, że nie ma obowiązku wypłacić mi odprawy emerytalnej. Czy ma rację?

Częściowy zwrot kosztów dojazdu do pracy przez pracodawcę

Pracuję w miejscowości położonej 55 km od mojego miejsca zamieszkania. Miesięcznie na bilety PKP wydaję około 420 zł. Czy są jakieś przepisy prawne, które zobowiązywałyby pracodawcę do częściowego chociaż zwrotu kosztów dojazdu do pracy?

Czy dozwolone jest wprowadzanie dłuższych okresów wypowiedzenia?

W umowie o pracę, zawartej na czas nieokreślony, podpisałem klauzulę, iż może ona zostać rozwiązana z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Czy dozwolone jest wprowadzanie dłuższych okresów wypowiedzenia, niż wynika to z Kodeksu pracy?

Umowa na podnoszenie kwalifikacji a umowa o pracę na czas określony

Zawarłem umowę o podnoszeniu kwalifikacji, w której zobowiązałem się do przepracowania co najmniej 3 lat u pracodawcy. Tymczasem pracuję na umowę na czas określony, która kończy się przed upływem tego terminu. Czy, jeśli nie podpiszę kolejnej umowy, będę musiał zwrócić...

Płatny urlop na obronę pracy doktoranckiej

Jestem na czwartym roku studiów doktoranckich. Pracuję w prywatnej firmie. Słyszałam, iż w związku z obroną pracy doktoranckiej przysługuje mi dodatkowy, płatny urlop. Czy to prawda?

Jak określić w umowie o pracę minimalne wynagrodzenie według stawki godzinowej?

Jak określić w umowie o pracę minimalne wynagrodzenie według stawki godzinowej?

Wynagrodzenie za nadgodziny a zasiłek chorobowy

Czy wynagrodzenie za nadgodzinny zostanie uwzględnione przy wypłacaniu zasiłku chorobowego?

Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim

Od 4 stycznia 2007 roku przebywałam na L4 aż do urodzenia dziecka, tzn. do 12 sierpnia 2007 r. Następnie do 29 grudnia 2007 r. byłam na urlopie macierzyńskim. Obecnie, po urlopie macierzyńskim chcę wykorzystać urlop wypoczynkowy. Wypisałam wniosek na 26 dni, jednak kadrowa...

Zatrudnienie 6 godzin dziennie - 6 dni w tygodniu

Pracodawca zatrudnia mnie na pełny etat, po 6 godzin dziennie od poniedziałku do soboty. W każdym tygodniu pracuję więc 6 dni i dodatkowo raz w miesiącu w niedzielę. Za pracę w soboty dostaję wynagrodzenie jak za dzień roboczy. Czy pracodawca może mnie zatrudniać w takim...

Praca w ochronie a dodatek za pracę w niedzielę

Pracuję w systemie czterobrygadowym po 12 godzin. Czy należy mi się dodatek za pracę w święta? Pracuję przy ochronie obiektów instytucji budżetowej w ruchu ciągłym, to znaczy: 12 godzin pracy, 24 godziny wolnego; 12 godzin pracy (nocna zmiana), 48 godzin wolnego. Jak...

Likwidacja stanowiska i propozycja niższego rangą a odprawa

W najbliższym czasie moje stanowisko pracy ma być zlikwidowane, zaproponowano mi pracę na innym – niższym rangą stanowisku. Czy mogę przyjąć zaproponowaną posadę i jednocześnie otrzymać odprawę zgodnie z ustawą?

Wcześniejsza emerytura dla osoby na rencie III grupy

Urodziłam się w 1953 roku. Od 6 maja 1995 roku jestem na rencie III grupy. W 2002 roku, będąc na rencie, podjęłam pracę. Obecnie posiadam 27 lat składkowych i nieskładkowych. Czy przysługuje mi prawo do wcześniejszej emerytury?

Czy należy mi się urlop macierzyński oraz zasiłek chorobowy będąc na umowie-zleceniu?

Jestem zatrudniona na umowę-zlecenie na okres 3 lat, pracodawca z tytułu tej umowy odprowadza składki na ZUS. Czy należy mi się urlop macierzyński oraz zasiłek chorobowy, jeśli się rozchoruję?

Czy w jednym kwartale mogę wziąć 4 dni urlopu na żądanie?

Czy w jednym kwartale mogę wziąć 4 dni urlopu na żądanie i czy pracodawca może mi go odmówić?

Wcześniejsza emerytura artysty plastyka

Urodziłam się w 1953 r. Jestem artystą plastykiem, zawsze opłacałam składkę dla twórców, od 1,5 roku pracuję na umowę o dzieło. Czy w świetle obowiązujących przepisów będę mogła w 2008 r. przejść na emeryturę?

Wypowiedzenie umowy o pracę przed dniem ochrony emerytalnej

1 kwietnia 2008 r. kończę 56 lat. Ostatnie 10 lat przepracowałam w jednym zakładzie pracy. Od 1 sierpnia 2007 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim, zakończenie leczenia przewidziane jest na połowę marca 2008 r. Czy w tej sytuacji zakład pracy może mi dać wypowiedzenie?

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton