.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1858 | Wyświetlono: 1801-1820

Odprawa emerytalna żołnierza zawodowego

W 1990 roku, po 21 latach służby oraz 26 latach wysługi zostałem zwolniony i przestałem być żołnierzem zawodowym. Z tytułu zwolnienia otrzymałem odprawę na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Po zwolnieniu podjąłem pracę i...

Czy po ogłoszeniu upadłości syndyk może działać natychmiast?

Czy po uznaniu przez sąd gospodarczy upadłości, wyznaczony przez niego syndyk może działać natychmiast, czy dopiero po uprawomocnieniu się wyroku? Chciałabym również wiedzieć, czy jeśli prezes spółki będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim, to czy – mimo jego...

Zmiana warunków pracy i płacy w okresie ochrony przedemerytalnej

Mam 47 lat i od 1984 roku pracuję w górnictwie. Zajmuję kierownicze stanowisko i dobrze zarabiam. Dodam, że jestem w okresie tzw. ochrony przedemerytalnej. Jednak właśnie teraz pracodawca postanowił przenieść mnie na inne stanowisko. Czy może mi zmienić warunki pracy i płacy na...

Odprawa emerytalna a kontynuacja pracy w firmie

Osiągnęłam wiek emerytalny (61 lat) i zamierzam w najbliższym czasie przejść na emeryturę. Z porozumienia między mną a dyrekcją firmy wynika, że najprawdopodobniej podejmę ponownie pracę na dotychczasowym stanowisku i warunkach. Planowana przerwa wyniesie 1 dzień. Wiem, że wraz...

Czy będąc na chorobowym można wykonywać drobne prace?

Czy będąc na chorobowym albo na urlopie macierzyńskim pracownica może wykonywać drobne prace kilka razy w miesiącu? Czy to jest zgodne z prawem?

Przeniesienie na inny dział po powrocie z urlopu macierzyńskiego

Pracuję w firmie ponad 5 lat na stanowisku menadżera w dziale perfumeryjno-drogeryjnym. Z powodu zagrożonej ciąży od 2 marca byłam na zwolnieniu, a teraz korzystam z urlopu wypoczynkowego. Mam zamiar niebawem wrócić do pracy, jednak okazało się, że na moje miejsce kogoś...

Kolejowa emerytura

W latach 1975-1980 pracowałam w szkole na stanowisku referenta. Od 1980 do 1984 roku przebywałam kolejno na urlopie macierzyńskim, wychowawczym i bezpłatnym. W listopadzie 1984 r. podjęłam pracę w Polskich Kolejach Państwowych, gdzie na podstawie obowiązujących wówczas wewnętrznych...

Niemożność zatrudnienia nauczyciela mianowanego na pełen etat

Jestem dyrektorem zespołu szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Z uwagi na zmiany organizacyjne (zmniejszenie liczby oddziałów w szkole podstawowej) nie mogę zapewnić pełnego etatu mianowanemu nauczycielowi języka polskiego, który mógłby przejść na...

Przejście na etat nauczyciela bibliotekarza a zachowanie statusu nauczyciela dyplomowanego

Od 8 lat pracuję w gimnazjum na etacie nauczycielki religii i dodatkowo mam pół etatu w bibliotece. Jestem nauczycielem mianowanym, ale w tym roku szkolnym spodziewam się osiągnąć status nauczyciela dyplomowanego – specjalność religia. Od września mogę przejść na etat...

Błędna data upływu wypowiedzenia

Dostałam wypowiedzenie z pracy o poniższej treści, z którym zgadzam się, ale według mnie data zakończenia wypowiedzenia jest nieprawidłowa, czy mam rację? „Rozwiązuję z panią umowę o pracę zawartą w dniu 01-03-2006 r. z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia,...

Umowa z pracodawcą na pokrywanie kosztów nauki

W listopadzie 2005 r. podpisałam z moim pracodawcą umowę dotyczącą pokrycia kosztów mojej nauki. Obowiązuje ona przez czas edukacji oraz przez dwa lata po jej ukończeniu. Szczególnie interesuje mnie fragment zapisu umowy mówiący o tym, że: „Pracownik zobowiązany jest do...

Żądanie zwrotu kosztów przyuczenia do zawodu przy rozwiązaniu umowy o pracę

Czy można wliczać wynagrodzenie pracownika do umowy szkoleniowej? Na niekorzyść została zmieniona zasada odpłaty proporcjonalnej kwoty do okresu karności (pracodawca zapisał: „100% lub po roku – 50%”, a w rozporządzeniu jest mowa o kwocie proporcjonalnej od okresu...

Jak zaszeregować fizjoterapeutę licencjata?

Chciałabym dowiedzieć się, jak według prawa pracy należy zaszeregować fizjoterapeutę z licencjatem. Przeglądałam parę rozporządzeń ministra zdrowia, ale znalazłam tylko rozgraniczenie na średnie medyczne i magisterskie. Jak więc zaszeregować fizjoterapeutę licencjata? Jaka...

Ważność rozwiązania umowy o pracę przez pracownika

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika. Pracuję w firmie, w której byłam zatrudniona najpierw na okres próbny (od 26.03.2007 r. do 25.04.2007 r.). Następnie podpisałam umowę na czas nieokreślony (data zawarcia umowy 25.04.2007 r....

Odmowa wykonania polecenia przełożonego

„Jeżeli jednak pracownik jest przekonany, że wydane polecenie jest bezprawne, powinien albo wyraźnie odmówić jego wykonania, albo w przypadku wątpliwości – poprosić szefa o wydanie tego polecenia na piśmie”. Bardzo proszę o poparcie tego cytatu konkretnym przepisem,...

Wolne za pracę 3 maja

Tydzień pracy w naszym zakładzie trwa od poniedziałku do soboty według ustalonego harmonogramu. Pracujący w sobotę otrzymują w zamian dzień wolny w tygodniu. Czy skoro u nas sobota jest dniem pracy, a teraz 3 maja będzie dniem wolnym ze względu na święto, to czy należy się nam...

Nie zaliczenie przez ZUS dwóch lat studiów do stażu pracy

Jestem nauczycielem. ZUS – po rozpatrzeniu mojego wniosku o emeryturę – odmówił mi jej przyznania z uwagi na brak wymaganego stażu pracy. Nie doliczono mi bowiem do stażu 2 lat studiów - nauki w szkole wyższej. Po dwóch latach studiów zostałem skreślony z listy...

Zakres obowiązków i czas pracy funkcjonariusza celnego

Jestem pracownikiem administracji celnej, a dokładnie – funkcjonariuszem celnym. Pracuję w systemie 12-godzinnym bez sobót, niedziel i świąt. Moim miejscem pracy jest teren podlegający miejscowej Izbie Celnej, a więc obszar całego województwa. W czasie pracy poruszam się...

Okres wypowiedzenia a agencja pracy tymczasowej

Pracowałem przez 1,5 roku u pracodawcy A, który wynajmuje pracowników do pracy u pracodawcy B. Po upływie tego czasu pracodawca B zatrudnił mnie na czas nieokreślony. Po dwóch latach pracodawca B wypowiedział mi umowę. Jaki okres wypowiedzenia mi przysługuje?

Urlop okolicznościowy a urlop wypoczynkowy

3 marca 2008 r. urodziło mi się dziecko. Przebywałem wówczas na urlopie wypoczynkowym, ustalonym do 7 marca 2008 r. Następnie na okres od 5 do 18 marca dostałem zwolnienie z tytułu opieki nad żoną. Pracodawca poinformował mnie, że mój urlop wypoczynkowy jest nadrzędny i go tracę,...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton