.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1866 | Wyświetlono: 1481-1500

Odpowiedzialność byłego pracownika za popełnione błędy

Przez kilka lat pracowałam jako księgowa. Trzy miesiące temu odeszłam z pracy za wypowiedzeniem. Obecnie otrzymałam informację od byłego przełożonego, że wykryto błędy w bilansach (księgach rachunkowych) z lat 2006 i 2007. Czy mogę być obciążona kosztami...

Wypadek w pracy w branży budowlanej a brak służby BHP w firmie

Mój mąż jest pracodawcą zatrudniającym do 20 osób w branży budowlanej. Ma zaświadczenie o ukończeniu kursu „Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami”. W pracy miał miejsce drobny wypadek, a pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie...

Obniżenie wymiaru czasu pracy a zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracowników

Po urlopie macierzyńskim wróciłam do pracy, nie korzystałam z urlopu wychowawczego. Złożyłam wniosek o obniżenie czasu pracy na 7/8 etatu na okres 1 roku, pracodawca się zgodził. Wydawało mi się, że przez ten czas pracodawca nie może mnie zwolnić, tymczasem pracodawca zmienił...

Rezygnacja z kontynuowania stosunku pracy po przeniesieniu do innego zakładu

W firmie, w której pracuję, powstała nowa, wyodrębniona spółka. Zostałem do niej przeniesiony. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, skoro przeszedłem do nowego zakładu pracy, mogę bez wypowiedzenia, z 7-dniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy, a skutki będą takie same jak...

Oskarżenie przełożonej o pomówienie

Zajmuję kierownicze stanowisko. Od dawna spotykałam się z niechęcią mojej przełożonej. Co dziwne, nie miałyśmy żadnych kontaktów zawodowych ani osobistych. Postanowiłam niedawno odejść z firmy, co przełożona skomentowała słowami: „Dobrze się dzieje, bo jest Pani...

Praca na stacji benzynowej a ciąża

Jestem w drugim miesiącu ciąży. Pracuję na niewielkiej stacji benzynowej na 14-godzinnych zmianach. Pracuję przy komputerze, nie mam przerwy na posiłek ani żadnej innej. Pomieszczenie nie jest klimatyzowane. Zmiana charakteru pracy nie jest możliwa (zbyt mało pracowników). Jakie mam...

Praca z piątku na sobotę a uprawnienia pracownika

Pracuję często w nocy z piątku na sobotę – od 19.00 do 3.00. Czy praca w kalendarzową sobotę (mimo że to „piątkowa” doba pracownicza) zobowiązuje pracodawcę do udzielenia mi dnia wolnego? Jeśli tak, to kiedy może go udzielić, skoro system pracy jest równoważny...

Upomnienie pracownika za zdarzenie spoza miejsca pracy

Pracodawca opłaca mi ubezpieczenie zdrowotne w pewnej firmie, dlatego mogę korzystać z usług medycznych kilku prywatnych klinik. Tydzień temu, w sobotę, źle się poczułem i udałem się do lekarza w jednej z tych przychodni. W rejestracji zostałem potraktowany bardzo...

Odmowa udzielenia urlopu wychowawczego

Czy pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu wychowawczego, jeśli pracownik złożył pismo w tej sprawie, lecz nie zachował wymogów formalnych wniosku, tj. nie załączył oświadczenia drugiego rodzica o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego w tym okresie? Ponadto pismo nie...

Rozwiązanie umowy z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim

Trzy tygodnie przebywałem na zwolnieniu lekarskim. Po stawieniu się do pracy (zostałem wezwany przez przełożonego) zostałem zapytany, czy moje zwolnienie będzie przedłużone. Odpowiedziałem, że to zależy od lekarza specjalisty. Gdy pracodawca usłyszał moją odpowiedź, wręczył mi...

Obniżenie premii pracowników szpitala a brak wypowiedzenia zmieniającego

Pracownicy zakładu RTG w szpitalu otrzymywali dotychczas premie za dodatkowe pieniądze wypracowane dla szpitala – wynikały one z usług świadczonych odpłatnie podmiotom zewnętrznym (poza NFZ). Szpital pobierał z zarobionej puli 65%, pracownicy otrzymywali – jako wspomnianą...

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela – czy dyrektor może go nie udzielić?

Jestem nauczycielem polonistą z 21-letnim stażem, zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin (18) do 31 sierpnia. Od 1 września dyrektor zaplanował mi 17 godzin, czyli niepełny etat. Z końcem sierpnia lekarz wysyła mnie jednak na urlop dla poratowania zdrowia na rok...

Kara upomnienia (kara porządkowa) nałożona po 2 latach od wydania polecenia przez pracodawcę!

Przedmiotem mojego pytania jest kara upomnienia. Otóż miałam uaktualnić stronę internetową (choć nie jestem informatykiem, ale pracownikiem administracyjnym) – polecenie było wydane jeszcze w 2008 roku! Obsługuję komputer w zakresie podstawowym. Wykonałam to polecenie przy...

Powrót po wychowawczym – co może zdecydować pracodawca?

Od dwunastu lat jestem zatrudniona w oddziale banku na czas nieokreślony. Od 2005 r. przebywam na urlopie wychowawczym do 18 marca 2010 r. W międzyczasie przeprowadziliśmy się i mieszkamy ok. 100 km od mojego miejsca pracy, w innym województwie. Zgłosiłam powrót do pracy, więc muszę...

Przedłużanie umowy na czas określony, zwolnienie pracownika a odszkodowanie

Pracowałem w pewnej firmie od 2004 r. Podpisałem wtedy umowę na czas próbny (wynoszący 3 miesiące). Potem podpisywałem dwukrotnie umowy na czas określony (do końca 2005 r., a potem do końca 2012 r.). W zeszłym roku w związku z kryzysem zostałem zwolniony bez podania przyczyny. Czy...

Emeryt jako członek zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Jestem emerytem. Przez wiele lat społecznie pracowałem w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej. Po ostatnich wyborach Związki Zawodowe Solidarność zakwestionowały fakt ponownego wybrania mnie do zarządu PKZP jako naruszenie § 15 rozporządzenia Rady Ministrów...

Odprawa po zwolnieniu niepełnosprawnego pracownika

Pracowałem w zakładzie pracy chronionej. Trzy miesiące temu dostałem zwolnienie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Czy w tym wypadku należy mi się odprawa i czy propozycja innego stanowiska (wyrażona ustnie kilka miesięcy wcześniej) ma na to wpływ? Co kilka tygodni z firmy...

Odprawa dla nauczyciela, któremu zmniejszono wymiar godzin pracy

Pracuję na mocy mianowania jako nauczyciel dyplomowany w szkole publicznej. Od września wracam do pracy po urlopie wychowawczym. Zaproponowano mi mniejszy wymiar godzin pracy, na co nie chcę się zgodzić. Pracodawca powołuje się na rozporządzenie MENiS z 12.02.2002 r. w sprawie...

Trzecia umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa

Tematem mojego pytania jest trzecia umowa na czas określony. Otóż zostałem zwolniony z pracy, choć to nie ja zawiniłem i mam na to dowody. Pierwszą umowę zawarłem w lipcu 2009 roku, następną – w listopadzie, a w marcu, gdy powinna zostać podpisana trzecia umowa,...

Ochrona przed zwolnieniem kobiety z 32-letnim stażem pracy

Mam 54 lata i 32 lata pracy, w tym 5 lat w warunkach szkodliwych. Czy przysługuje mi ochrona przed bezpodstawnym zwolnieniem? Jeśli tak, to jaka jest dokładna podstawa prawna?

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton