.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1920 | Wyświetlono: 1001-1020

Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa

Pracownica przez prawie rok kradła towar z hurtowni. Kamuflowała kradzież błędnym oznakowaniem na opakowaniach. Zatrudniłam osobę z zewnątrz, aby dokonała szczegółowego sprawdzenia towaru i uporządkowania magazynu. Okazało się, że brakuje towaru na ok. 7 tys. zł. Wspomniana na...

Uchylenie kary porządkowej

Czy mogę złożyć do sądu pracy wniosek o uchylenie kary porządkowej ? Chodzi o karę upomnienia.

Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie zwolnienia lekarskiego

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę osobie, która przebywa na zwolnieniu lekarskim ? Osoba ta uciekła na zwolnienie, kiedy dowiedziała się o zamiarze rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Przymusowy urlop

Jestem kierownikiem działu w pewnym przedsiębiorstwie. Mam prawie 50 dni zaległego urlopu. Przełożony chce wysłać mnie na przymusowy urlop (określił termin, w którym mam go wykorzystać – od 15 lutego do 5 kwietnia). Boję się jednak, że przez tak długą...

Zrzeczenie się prawa do urlopu

Przez kilka lat pracowałam w sklepie odzieżowym. Niedawno zostałam zwolniona po konflikcie z pracodawcą, który potrącił mi z wynagrodzenia kilkaset złotych za skradzione ubrania, na co się nie zgodziłam (nie wiadomo, kiedy dokonano kradzieży i kto to zrobił, a szef nie badał...

Niezłożenie wniosku o urlop wychowawczy a zwolnienie

Moja pracownica do października była na urlopie macierzyńskim; telefonicznie uzgodniła ze mną, że bezpośrednio po nim pójdzie na urlop wychowawczy , ale do tej pory nie złożyła o niego wniosku , choć minął już kwartał. Czy taką...

Zasady podnoszenia kwalifikacji w zakładzie pracy

Jakie są zasady podnoszenia kwalifikacji w zakładzie pracy ? Kto ponosi ich koszty?  

Wynagrodzenie za czas przestoju

Pracuję w szkole jako kierowca busa. Pracę rozpoczynam o godzinie 6.00 i jeżdżę do godziny 9.00. Do 10.00 jestem na terenie szkoły, a potem mam dwie godziny przerwy (na czas tej przerwy mogę wrócić do domu). Po wspomnianej przerwie znowu pracuję. Swoją pracę kończę o 16.00. W...

Skrócony tydzień pracy

Czy cała firma może pracować w trybie skróconego tygodnia pracy (4 razy w tygodniu po 10 godzin)? Firma jest niewielka, zatrudnia dziesięć osób.

Ustalenie wykonywania pracy w szczególnych warunkach

Od 1 stycznia 1983 r. do 31 grudnia 1990 r. pracowałem w pewnym przedsiębiorstwie komunikacyjnym. W świadectwie pracy, które otrzymałem, jest napisane, że zajmowałem stanowiska „kierowcy, mechanika pojazdów i urządzeń transportowych”. W rzeczywistości prowadziłem...

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie dla nauczyciela akademickiego

Jestem nauczycielem akademickim. Chodzi o sytuację określoną w art. 129 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu wystąpiłam do rektora o zgodę na dodatkowe zatrudnienie w innym miejscu pracy. We wniosku wskazałam miejsce...

Urlop macierzyński a prawo do trzynastki

W 2011 r. byłam na urlopie macierzyńskim. Nie przepracowałam 6 miesięcy i nie dostałam „trzynastki”. Czy po wyroku TK z 2012 r. moja sytuacja uległa zmianie, tj. czy mam prawo do trzynastki ?

Dyskryminacja pośrednia

Pracuję w dużej firmie. Część zatrudnionych w niej osób pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, natomiast pozostali w tzw. pięciobrygadowej organizacji pracy (praca na zmiany przez cały rok zgodnie z harmonogramem czasu pracy ogłaszanym co rok przez pracodawcę). Zgodnie z...

Zwolnienie za niewykonanie planu sprzedaży

Pracowałem w banku; jak każdy w tej instytucji musiałem wykonać określony plan sprzedaży, jednak moja przełożona – zamiast pomagać – starała mi się to utrudnić (np. zwlekając z rozpatrzeniem wniosków kredytowych tak długo, aż klienci rezygnowali). Myślałem, że...

Zatrudnienie małżonka na umowę o pracę

Moja żona prowadzi firmę. Odbyłem u niej staż z urzędu pracy, którego warunkiem było podpisanie umowy o pracę na trzy miesiące. Niestety umowa z urzędem pracy nie przewiduje zatrudnienia stażysty jako osoby współpracującej. Czy jest możliwe zatrudnienie małżonka na...

Wypowiedzenie umowy-zlecenia a wypłata wynagrodzenia

Szef wypowiedział mi umowę-zlecenie na początku roku (dokładnie – 2 stycznia), a teraz odmawia wypłaty wynagrodzenia za grudzień. Czy to zgodne z prawem?

Prawo do odprawy pośmiertnej

Jesteśmy emerytami, mamy po 70 lat. Niedawno zmarła nasza córka (która była panną). Ze względu na wysoki kredyt odrzuciliśmy spadek po niej. Pracodawca córki twierdzi, że nie przysługuje nam prawo do odprawy pośmiertnej ani zaległego wynagrodzenia. Czy ma rację?

Podstawa do zwolnienia dyscyplinarnego

Chciałabym się dowiedzieć, czy to, że pracownik (zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony) nie informując przełożonego, zakłada własną działalność gospodarczą (której zakres jest identyczny jak zakres jego obowiązków w firmie) oraz wykonuje ją w czasie godzin...

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

Moje pytanie dotyczy prowadzenia dokumentacji pracowniczej . Czy pracodawca zatrudniający nowego pracownika ma obowiązek osobiście sporządzić kopie dokumentów do akt osobowych na podstawie przedstawionych oryginałów (chodzi np. o świadectwa szkolne, certyfikaty,...

„Wynajęcie” pracowników

Spółka cywilna, której jednym ze wspólników jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zatrudnia kilku przedstawicieli handlowych i magazynierów. Czy spółka cywilna może w jakiś sposób „ wynająć” pracowników do pracy w firmie...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl