.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1846 | Wyświetlono: 781-800

Praca w szczególnych warunkach a nagroda jubileuszowa

Pracownik pracuje w jednostce samorządowej i przyniósł podanie o wypłatę nagrody jubileuszowej. Z dokumentacji wynika, że jeszcze mu się nie należy. Pracownik twierdzi, że pracował w szczególnych warunkach w poprzednim zakładzie i dlatego lata pracy mu się podwajają. Dodam, że u...

Różne pensje dla pracowników na tych samych stanowiskach

Czy pensje dla pracowników na tych samych stanowiskach mogą być różne? Pracownicy wykonują te same zadania, w tym samym czasie.

Zatrudnienie pracownika tymczasowego w spółce-córce

Czy pracownik tymczasowy zatrudniony w spółce A na czas jednego 15 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony, za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy X może być zatrudniony na takich samych warunkach, lecz na okres 8 miesięcy w spółce B, która jest...

Jak wymusić rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Byłem pracownikiem firmy od dwóch lat. Dzisiaj miało dojść do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, a okazało się, że moja umowa jest do podpisania w kadrach – o czy mnie wiedziałem. Odmówiono mi rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia – czy mogę...

Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie

W firmie, w której pracuję są przeprowadzane zwolnienia grupowe. Moje stanowisko pracy jest objęte zwolnieniem grupowym. Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim i nie otrzymałam wypowiedzenia umowy o pracę. Czy w okresie zwolnień grupowych muszę dostać wypowiedzenie, aby nie...

Sprzedaż poniżej 100% powodem wypowiedzenia umowy o pracę

Tydzień temu otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę po 11 latach pracy jako doradca w banku. Powodem jest sprzedaż poniżej 100% w trzech miesiącach ubiegłego roku. Czy mogę zaskarżyć takie wypowiedzenie? Nie wiem, jak będzie wyglądało świadectwo pracy i boję się, że...

Zwolnienie nauczyciela za odprawą

Jestem nauczycielem dyplomowanym, mam ponad 30 lat stażu pracy. Niedługo w szkole ma dojść do redukcji etatów i dyrektor zaproponował mi przejście na emeryturę. Ja wolałabym zostać zwolniona za 6-miesiączną odprawą, a na emeryturze dostać...

Od kiedy nastąpi rozpoczęcie biegu wypowiedzenia umowy?

W trakcie zwolnienia lekarskiego otrzymałam listem poleconym rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (jednomiesięcznym). Od kiedy nastąpi rozpoczęcie biegu wypowiedzenia, jak postąpić w przypadku, gdy zwolnienie lekarskie spowoduje wydłużenie okresu...

Czy mam obowiązek przywrócenia pracownicy do pracy?

Miesiąc temu wygasła umowa na czas określony pewnej pracownicy (po prostu skończyła się). Ani ja, ani pracownica nie chcieliśmy przedłużać stosunku pracy. Dzisiaj otrzymałem pismo od tej pracownicy, że jest w 8. tygodniu ciąży (wraz z zaświadczeniem lekarza) i żąda...

Naruszenie obowiązków pracownika

Zostałam oskarżona o naruszenie obowiązków pracownika. Pracodawca zarzuca mi ujawnienie danych klientów. W naszej pracy do takich rzeczy dochodzi na co dzień, trafiło na mnie… Dostałam wypowiedzenie z pracy. Mam jednak dwoje małych dzieci i trudną sytuację. Czy...

Zwiększenie wymiaru zatrudnienia

W regulaminie zatrudnienia pracowników na każde stanowisko jest wymagany tzw. konkurs. Wyjątek stanowi zatrudnienie na pół etatu, gdzie konkurs nie jest wymagany. Czy jeżeli pracownik jest zatrudniony na pół etatu, na umowę o pracę, jeżeli wolą pracodawcy jest zatrudnienie go na...

Likwidacja firmy a zwolnienie pracownika na urlopie wychowawczym

Nasza firma (zatrudniamy 10 osób) działa do końca tego roku. Mamy dwie pracownice na urlopach wychowawczych. Jak rozwiązać z nimi umowę o pracę? Obie były zatrudnione na czas nieokreślony.

Jaka umowa lojalnościowa przy umowie-zleceniu?

Z pewną młodą osobą zawarłam umowę-zlecenie. Chciałabym tę osobę wysłać na szkolenie, za które zapłacę, a następnie chciałabym potrącać z wynagrodzenia tej osoby 1/12 ceny szkolenia. Jak powinna wyglądać umowa lojalnościowa pomiędzy nami regulująca koszty szkolenia? Czy...

Powrót na cały etat w czasie zwolnienia lekarskiego

Aktualnie przebywam na zwolnieniu lekarskim, jestem w ciąży. Zatrudniona jestem na umowę na czas nieokreślony, ale mam przez kilka miesięcy pracować na pół etatu (na mocy porozumienia zmieniającego). Czy mogę wrócić za jakiś czas na cały etat w tej sytuacji (tj....

Wymuszone rozwiązanie umowy za porozumieniem

Mój pracodawca jest objęty zwolnieniami grupowymi i zmusza mnie do złożenia podania o takiej treści: „proszę o rozwiązanie umowy o pracę z dniem (…) na mocy porozumienia stron z jednoczesną jednorazową wypłatą świadczenia w kwocie (…)”. Czy jeżeli...

Utrata zdolności do pracy

Z powodu utraty zdolności do pracy i długiej choroby pracodawca zaproponował mi zwolnienie za porozumieniem stron, na co przystałam. Podpisałam je u kadrowej, która zapewniała, że wpisano „przyczyny dotyczące pracodawcy”. W domu zorientowałam się, że dostałam...

Urlop na żądanie bez zgody pracodawcy

W dniu 7 stycznia pracownik poinformował mnie ustnie o urlopie na żądanie w dniu 9 stycznia. Odmówiłem, ponieważ nieobecność pracownika w tym dniu szkodziłaby interesom firmy. Dodatkowo wydałem ustnie polecenie służbowe pracy w sobotę z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy....

Umowa o pracę z podziałem procentowym wynagrodzenia

Planujemy rozszerzyć pracownikowi zakres obowiązków i dać podwyżkę. Być może jednak pracownik będzie miał za dużo zadań i konieczne stanie się zatrudnienie innej osoby i odciążenie tego pracownika. Czy możemy jakoś zmienić umowę o pracę, wprowadzając podział...

Pracownik oddelegowany do pracy za granicą, pracownik w podróży służbowej – uprawnienia

Od kilku lat pracuję dla polskiego pracodawcy za granicą; jestem zatrudniony na umowę o pracę. Do domu przyjeżdżam raz w miesiącu na 72 godziny. Pracodawca wypłaca mi delegację, aby pokryć koszt mieszkania. Pozostałe koszty w tym momencie nie są uwzględniane. Koszt mieszkania to...

Czy ochrona przedemerytalna dotyczy pracownika, który już pobiera emeryturę z innego źródła?

W wieku 36 lat odszedłem z wojska – od tego czasu otrzymuję stosunkowo niską emeryturę mundurową (odpowiednio obniżoną z uwagi na długość służby). Od razu podjąłem pracę w państwowej firmie. Za 2 lata osiągnąłbym „normalny” wiek emerytalny i miałbym...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton