.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1866 | Wyświetlono: 781-800

Kiedy pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego?

Pracuję w jednostce budżetowej i jestem zastępcą głównego księgowego. Ostatnio zmieniła się główna księgowa; moja nowa przełożona wszystkie obowiązki przekłada na mnie. Mój własny zakres obowiązków jest obszerny, dlatego brakuje mi czasu na zrealizowanie wszystkich zadań....

Premia uznaniowa wypłacana co rok

Pracuję w jednej firmie 8 lat. Co roku wypłacana była premia uznaniowa za miniony rok. W zeszłym roku zaszłam w ciążę i przez kilka miesięcy zdarzało mi się brać pojedyncze dni wolne (na badania itp.). Szef uznał, że skoro nie przepracowałam...

Staż pracy księdza

Czy księdzu można zaliczyć do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (nagroda jubileuszowa, wysługa lat), okres nauki religii w latach 1992-1997, zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej? Czy szkoła ma obowiązek wystawić świadectwo pracy z adnotacją, że...

Pełnienie funkcji w spółdzielni mimo przejścia na świadczenie pielęgnacyjne

Jestem księgową w spółdzielni od wielu lat. Wychowuję dwoje dzieci, jedno ma orzeczenie o niepełnosprawności. Chcę przejść na świadczenie pielęgnacyjne, ale jednocześnie chciałabym nadal wykonywać większość dotychczasowych zadań w spółdzielni – oczywiście...

Data rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, któremu nie przyznano świadczenia rehabilitacyjnego

Pracownik długo chorował; w styczniu wyczerpał limit 182 dni zasiłku chorobowego, następnie wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne. Pracodawca dowiedział się początkiem kwietnia, że pracownikowi nie przyznano świadczenia i zwolnił go z dniem zakończenia zasiłku chorobowego,...

Odprawa w przypadku wypowiedzenia zmieniającego

Mąż otrzymał wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy. Przy takich warunkach zdecydował się na ich nie przyjęcie. Czy w związku z rozwiązaniem umowy z przyczyn niedotyczących pracownika należy mu się odprawa? Jaki jest termin złożenia podania...

Czy prawidłowo dokonano wypowiedzenia umowy?

Pracuję poza siedzibą firmy. Dwa dni temu odbyłem po godzinach pracy rozmowę z szefem, podczas której rzekomo rozwiązał ze mną umowę poprzez komunikator skype w obecności 2 innych pracowników firmy. Niestety łącze było słabe i nie miałem pojęcia, o czym...

Nietrzeźwość a rozwiązanie umowy o pracę

Stawiłem się w pracy w stanie nietrzeźwym i dostałem naganę (za próbę podjęcia pracy w stanie nietrzeźwym). Myślałem, że na tym się zakończy, lecz kilka dni później dostałem wypowiedzenie umowy o pracę. Czy jest to zgodne z prawem (podwójna kara za to samo przewinienie)?

Nowy wymiar urlopu macierzyńskiego

Od dwóch miesięcy jestem na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Obecnie mieszkam za granicą. Jak mam załatwić kwestię urlopu macierzyńskiego? Do kogo i kiedy składa się wnioski? Jaki jest nowy wymiar urlopu, co oznacza „urlop rodzicielski”?

Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony. Pracownik otrzymał ode mnie i podpisał porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę, zawarty jest w nim zapis: „Strony zgodnie postanawiają, że z dniem (…) ulega...

Duplikat świadectwa pracy

Zgubiłam świadectwa pracy. W jednej z firm odmówiono mi wystawienia duplikatu ze względu na fakt, iż dokumenty potwierdzające moje zatrudnienie są niezgodne z wystawionym mi świadectwem (przez pewien okres pracowałam na pół etatu, a na świadectwie mam zapisane zatrudnienie na cały...

Wniosek o dodatkowy zasiłek macierzyński

Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą była błędnie poinformowana, że nie trzeba składać podania o dodatkowe 6 tygodni urlopu macierzyńskiego, to co można zrobić, aby kontynuować zasiłek?

Ekwiwalent za pracę w godzinach nadliczbowych

Czy mogę uzyskać ekwiwalent za pracę w godzinach nadliczbowych, w sytuacji braku możliwości wykorzystania nadgodzin w postaci dni wolnych od pracy? Brak możliwości wykorzystania nadgodzin był spowodowany upływem terminu na pełnienie zawodowej służby wojskowej.

Prawo do urlopu ojcowskiego

11 miesięcy temu urodziło mi się dziecko. Byłem wtedy zatrudniony w firmie na czas nieokreślony. Kilka miesięcy później podjąłem pracę w innej firmie na umowę o pracę. Czy w związku z tym mogę wziąć urlop ojcowski w obecnej firmie? W podaniu o urlop napisałem oświadczenie,...

Kradzież pieniędzy z kasy sklepowej

Prowadzę sklep, w którym zatrudniam jedną pracownicę na umowę. Zauważyłam, że znika towar. Okazuje się, że pracownica sprzedaje pewne towary, księgując jednak za nie w systemie niższą kwotę niż wynikająca z metki. Różnicę zachowuje dla siebie. Nie mam w sklepie...

Obliczenie początku ciąży w prawie pracy

26 maja podpisałam z pracodawcą porozumienie rozwiązujące umowę o pracę z następnym dniem. Niedawno dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Przewidywana data porodu to 23 lutego. Napisałam do pracodawcy pismo z prośbą o przywrócenie mnie do pracy, ale odpowiedział, że...

Przedstawicielstwo pracowników

Kierownictwo zakładu pracy nigdy nie informowało pracowników o możliwości dokonania wyboru ich przedstawicieli. W firmie nie ma związków zawodowych ani innej formy przedstawicielstwa pracowników dla składania skarg, konsultacji w sprawach dotyczących przepisów BHP itp. Czy taka...

Prawo do odprawy emerytalnej w przypadku śmierci pracownika

Pracownik nabył prawo do emerytury, ale po pół roku ją zawiesił i wrócił do pracy. Po kilku tygodniach zmarł. Zakład wypłacił odprawę pośmiertną. Czy jego spadkobiercom przysługuje odprawa emerytalna?

Wypowiedzenie a L4 i zaległy urlop

Pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony, mój zakład pracy zatrudnia więcej niż 20 osób. Obecnie przebywam na L4 i wiem od lekarzy, że moje chorowanie potrwa jeszcze na pewno pół roku, sugerowali mi nawet, abym się starała o zasiłek z ZUS na kolejne 3 miesiące. Wołałabym...

Pracodawca nie wystawił umowy o dzieło i nie zapłacił, co robić?

Otrzymałam umowę na czas określony na pełny etat (kwota minimalna) i pracodawca zobowiązał się do wystawiania mi umowy o dzieło co miesiąc na dodatkową kwotę, aby moje miesięczne wynagrodzenie było wyższe. Tłumaczył to koniecznością oszczędności w firmie. Obiecał, że...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton