.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo handlowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 922 | Wyświetlono: 901-920

Upadłość firmy a eksmisja rodziny

W marcu 2003 r. mąż ogłosił upadłość jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jednoosobowo. Wcześniej zaciągnął kredyt w rachunku bieżącym w banku pod hipoteczny zastaw nieruchomości będącej własnością firmy, czyli jego własnością. Formalnoprawnie nie...

Zadłużenie firmy a upadłość konsumencka

Mój brat jest właścicielem firmy budowlanej zajmującej się budową domów drewnianych. W wyniku podwyżek drewna brat zadłużył się w ZUS-ie, w urzędzie skarbowym, u osób prywatnych i prawdopodobnie również w banku. Niedawno miał też poważny wypadek, w wyniku którego doznał...

Jak rozpocząć działalność gospodarcza polegającą na handlu częściami samochodowymi?

Chciałbym rozpocząć handel częściami samochodowymi. W związku z tym chciałbym spytać, jak rozpocząć działalność gospodarcza? Jaki rodzaj działalności powinienem zarejestrować w Polsce i jakie płacić podatki. Czy mogę rozmontowywać samochody kompletne (sprowadzone z Anglii),...

Żądanie zwrotu weksla

Kilka lat temu spółka, w której byłam jednym ze wspólników, zadłużyła się wobec firmy, z którą mieliśmy podpisaną umowę franchisingową. W związku z tym zażądano od nas podpisania weksli in blanco, niestety bez deklaracji wekslowej. Weksle podpisaliśmy w kancelarii...

Zwykłe czynności spółki

Posiadam 50% udziałów w spółce z o.o. i jednocześnie jestem w jej zarządzie. Każdy ze wspólników ma prawo do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawie spółki, a także do jej reprezentowania. Nie podobają mi się jednak decyzje wspólnika dotyczące wynagrodzeń...

Odpowiedzialność wiceprezesa spółki

W latach 2003-2004 byłam wiceprezesem zarządu spółki z o.o. i jednocześnie jednym ze wspólników. Czy odpowiadam za powstałe wówczas zadłużenie wobec urzędu skarbowego, ZUS i innych wierzycieli. W kolejnych latach nie byłam członkiem zarządu, ale wiem, że długi rosły. Dzisiaj...

Czy pracownik spółki jawnej może reprezentować ją przed sądem?

Czy pracownik firmy (spółka jawna) może reprezentować ją przed sądem? Czy powód może wystąpić do sądu o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przypisanych temu pracownikowi (przedstawicielowi spółki), czy też koszty przysługują tylko radcy prawnemu lub...

Niezgłoszenie urzędowi skarbowemu przejścia na księgi rachunkowe

Prowadzę działalność gospodarczą. W 2006 roku przekroczyłam dopuszczalny limit dochodów, dlatego też musiałam założyć księgi rachunkowe. Rok później moje obroty spadły, więc od 1 stycznia 2008 r. przeszłam na księgi rachunkowe. Nie zawiadomiłam jednak o tym urzędu...

Pilot wycieczek nie posiadający licencji a przepisy

Osoba o której piszę nie posiada licencji pilota wycieczek. Zatrudnia ją zagraniczne biuro turystyczne organizujące wycieczki po Polsce dla obcokrajowców. Nigdy nie żądano od niej legitymacji pilota wycieczek. Liczyło się jedynie doświadczenie i biegła znajomość języka. Czy taki...

Kto zawiera umowę o pracę z prezesem spółki z o.o.?

Kto zawiera umowę o pracę z prezesem spółki z o.o. wówczas kiedy zarząd jest jednoosobowy i ma ona dwóch udziałowców. Jeśli umowa może być zawarta z pełnomocnikiem, to kto go ustanawia? Czy może nim być osoba fizyczna?

Przywłaszczenie tytułu zawodowego Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami i zarządca nieruchomości – to tytuły zawodowe podlegające ochronie prawnej. Co grozi za ich przywłaszczenie?

Chęć udziałowców spółki z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego

Posiadam sześć udziałów o nominalnej wartości 500 zł w spółce z o.o. W firmie jest w sumie sto takich udziałów. Wszyscy udziałowcy (oprócz mnie) chcą podwyższyć kapitał zakładowy do 1 500 000 zł. Mogę dopłacić i utrzymać swoje 6%, ale jest to duży wydatek....

Konflikt wspólników a podjęcie uchwały

Spółka ma trzech wspólników, pomiędzy którymi istnieje konflikt. W myśl przepisów – „uchwała wspólników w sprawach wewnętrznych spółki jest podejmowana większością głosów”. Uchwały wspólników wymagają także: nabycie...

Rozwiązanie spółki cywilnej i rozpoczęcie nowej działalności

Chciałabym wycofać się z dwuosobowej spółki cywilnej. Powodem mojej decyzji są finansowe kłopoty mojego wspólnika wynikające z rozwodu i podziału majątku. Udało mi się co prawda wyprowadzić firmę na „prostą”, ale teraz chcę zrezygnować ze współpracy, by...

Spółka jawna spółki z o.o. i osoby fizycznej

Czy spółkę jawną mogą zawiązać podmioty, z których jeden jest osobą prawną – spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a drugi osobą fizyczną? Kto ze strony osoby prawnej jest upoważniony do prowadzenia spraw spółki jawnej? Jakie uprawnienia będzie miała ta osoba?...

Jak i kto może rozwiązać spółkę cywilną?

Jestem członkiem spółki cywilnej , która z różnych przyczyn musiała ulec rozwiązaniu. Czy musi powstać dokument potwierdzający rozwiązanie spółki? Jak i kto może rozwiązać spółkę cywilną?

Pociągnięcie obecnych członków zarządu do odpowiedzialności finansowej

Jesteśmy spółką z o.o. z trzema wspólnikami: 2 osoby prywatne i jedna firma. Dwóch z nich to prezes i wiceprezes, a członkiem zarządu jest dyrektor naczelny firmy, która jest wspólnikiem. Mamy spore zadłużenie (kilkaset tysięcy), a prezes nie zamierza więcej dokładać do...

Jakie karne odsetki za nieterminowe przelewy za faktury?

Prowadzę działalność gospodarczą i świadczę usługi głównie dla jednej, bardzo dużej firmy. Problem polega na tym, że należność za wykonane czynności często otrzymuję nieterminowo. W umowie jest zapis, że przelew na moje konto ma być dokonany w terminie 14 dni od daty...

Założenie firmy a brak uprawnień zawodowych

Chciałby założyć firmę zajmującą się miedzy innymi działalnością zastrzeżoną dla architektów? Czy jako "nie architekt" mogę taką działalność prowadzić?

Spółka kapitałowa w organizacji

Spółka z o.o. zawarła szereg umów związanych z przygotowaniem przyszłej działalności. Zawartą umowę o wartości 30 tys. zł  podpisali dwaj członkowie zarządu. Ponieważ spółka kapitałowa w organizacji nie zapłaciła należności, sprzedawca...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl