.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo handlowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 922 | Wyświetlono: 761-780

Odpowiedzialność za długi firmy a ryzyko zajęcia udziałów w prowadzonej równocześnie spółce z o.o.

Wraz ze wspólnikiem z udziałami po 50% prowadzimy spółkę z o.o. Jesteśmy obaj prezesami tej spółki. Wspólnik prowadzi również jednoosobową firmę i ostatnio ma poważne problemy z urzędem celnym. Już wiemy, że wkrótce jego firmie zostaną naliczone wysokie kary...

Czy można podzielić gospodarstwo z dofinansowaniem PROW?

Posiadamy gospodarstwo rolne i skorzystaliśmy z PROW na jego rozwój – zakup maszyn. Nasz syn chce skorzystać z dofinansowania dla młodego rolnika, a my chcielibyśmy przepisać część gospodarstwa na niego. Czy możemy to zrobić, mimo że od wypłaty dofinansowania PROW nie...

PKD a zryczałtowany podatek dochodowy 3%

Czy prowadząc działalność pod kodem PKD 45.19.Z można rozliczać się na zasadzie zryczałtowanego podatku dochodowego 3%? Z jakich innych kodów można skorzystać we wpisie do ewidencji, aby móc się rozliczać na tych zasadach? Chciałbym wiedzieć, co mogę jeszcze dopisać do...

Agroturystyka i świadczenie usług w gospodarstwie rolnym przez rolnika

Przymierzam się do agroturystyki i mam pytanie o ustawę dotyczącą usług turystycznych i hotelarskich. Rozdział 1 art. 3 pkt 5: „organizator turystyki” to przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną. Pkt 2: „impreza turystyczna” to co najmniej dwie...

Jak nie płacić podatku VAT, którego nie mam możliwości ściągnąć?

Jakiś czas temu prowadziłem działalność gospodarczą. Według uzyskanych informacji limit zarobku wynosił 50 tys. euro. Po złożeniu PIT urząd skarbowy zakwestionował jednak moje rozliczenie, twierdząc, że po przekroczeniu dochodu 50 tys. zł muszę zapłacić podatek VAT od...

Prowadzenie przez wspólnika spółki z o.o. własnej działalności o takim samym profilu

Czy wspólnik spółki z o.o. może jednocześnie prowadzić swoją odrębną działalność o takim samym profilu?

Niedopełnienie formalności przy zbyciu udziałów w spółce z o.o.

Wpłaciłam do spółki z o.o. pieniądze na zakup udziałów. Udałam się do notariusza w celu podpisania aktu notarialnego (wspólnicy zatwierdzili zbycie udziałów), ale na miejscu okazało się, że wspólnik nie przyniósł potrzebnych dokumentów i spotkanie przełożono. Do dzisiaj...

Czy lekarz ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej w gabinecie lekarskim?

Jestem lekarzem, prowadzę prywatny gabinet (nie NZOZ), w którym udzielam porad między innymi z zakresu medycyny pracy. Świadczenia te, czyli badania profilaktyczne, są finansowane przez pracodawcę pacjenta, któremu to pracodawcy wystawiam rachunki (nie jestem płatnikiem VAT). Prowadzę...

Oskarżenie o przestępstwo wyłudzenia a kłopoty finansowe firmy

Mój kontrahent zażądał ode mnie odszkodowania za opóźnienie wykonania zlecenia w kwocie znacznie przewyższającej wartość zleconej usługi. Jeśli nie wpłacę tej sumy, grozi mi oddaniem sprawy do sądu, oskarżając mnie o przestępstwo wyłudzenia (wie bowiem, że mam zaległości...

Umorzenie przez spółkę zajętego udziału dłużnika

Czy zajęty skutecznie udział dłużnika może zostać umorzony przez spółkę nieodpłatnie za jego zgodą? Wierzycielem nie jest spółka, lecz pewna osoba fizyczna.

Działalność gospodarcza na urlopie wychowawczym

Przebywam na urlopie wychowawczym do stycznia 2012 r. Firma odprowadza za mnie składki ZUS. Chciałabym z koleżanką założyć działalność gospodarczą . Czy mogę to zrobić, będąc na urlopie wychowawczym? Jak wtedy odprowadzać składki na ZUS i...

Dwie spółki cywilne o tym samym składzie osobowym

Czy dwie spółki cywilne o identycznym stanie osobowym mogą być odrębnymi podatnikami VAT (tak zostały zarejestrowane) i prowadzić dwie działalności gospodarcze? Klasyfikacja działalności i udziały wspólników są takie same, ale firmy prowadzą działalność pod dwoma...

Zakup nieruchomości w ramach działalności handlowej – pośrednik w obrocie nieruchomościami

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, dokładniej – firmę komputerową. Osiągam bardzo wysokie dochody, które chciałabym ulokować w nieruchomościach. Zamierzam dodać do przedmiotu działalności handel i wynajem nieruchomości i zakupić kilka mieszkań pod wynajem....

Kapitał spółki z o.o. i problem z przekazaniem wkładów

Kilka dni temu podpisaliśmy umowę spółki z o.o. u notariusza. Teraz wspólnicy muszą wnieść swoje wkłady. W jaki sposób, skoro nie mamy konta bankowego, bo jego utworzenie jest możliwe po wpisie do KRS? Wiemy, że przed zgłoszeniem spółki do KRS kapitał musi zostać wniesiony,...

Spółka z o.o. – odpowiedzialność członka zarządu

Byłem członkiem zarządu spółki z o.o. W 2002 r. rozwiązałem stosunek pracy, na podstawie którego byłem w niej zatrudniony i przypuszczałem, że zostanę przez pozostałe osoby odpowiedzialne wyrejestrowany z KRS. Wyjechałem za granicę. Ku memu zdziwieniu niedawno otrzymałem wezwanie...

Odmowa zarejestrowania spółki z powodu niedołączenia koncesji

Dwie osoby założyły spółkę z o.o., która miała zajmować się ochroną osób i mienia. Sąd rejestrowy odmówił zarejestrowania tej spółki, bowiem do wniosku nie dołączono koncesji na prowadzenie tego typu działalności. Co teraz powinni zrobić wspólnicy?

Dzierżawa serwisu internetowego – współpraca polsko-ukraińska

Chcielibyśmy poszerzyć naszą działalność o serwis internetowy na Ukrainie. Konkretnie interesuje nas dzierżawa. Fizycznie pliki będą umieszczone na serwerze obsługiwanym przez polską firmę hostingową. Z naszej strony będziemy ponosić koszty utrzymania domeny, utrzymania serwera,...

Przekazanie synowi sklepu wraz z lokalem

Jestem właścicielką sklepu obuwniczego, prowadzę działalność jako osoba fizyczna. Chciałabym już zrezygnować z prowadzenia sklepu i przekazać go synowi. Jak można tego dokonać w sposób najbardziej korzystny? Dodam, że lokal jest moją własnością, amortyzowaną przez firmę.

Zawieszenie spółki z o.o. i odzyskanie wkładu

Założyliśmy spółkę z o.o. w celu ubiegania się o dotacje unijne. Niestety nie udało nam się ich uzyskać, w związku z czym chcemy na jakiś czas zawiesić działalność spółki, natomiast potrzebujemy pieniędzy, które stanowią nasz wkład większościowy. Czy możemy po...

Koniec kadencji zarządu w spółce z o.o.

Kiedy kończy się moja kadencja w spółce z o.o., jeżeli na stanowisko prezesa zarządu zostałem wybrany 12.09.2008 r. na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników na czas nieokreślony? Kadencja zarządu w umowie spółki została jednocześnie zmieniona z trzech lat na czas...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl