.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo handlowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 922 | Wyświetlono: 721-740

Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.

Mam 99 udziałów w spółce z o.o. Wspólnik, który posiada jeden udział, nie chce mi go sprzedać, przez co blokuje rozwój naszej firmy. Jak mogę rozwiązać tę sytuację?  

Zwiększenie udziałów w spółce z o.o.

Jestem udziałowcem w spółce z o.o. W jaki sposób można zwiększyć moje udziały w spółce (oczywiście poza kupnem udziałów od pozostałych właścicieli)? Zakładam, że 85% udziałowców wyrazi zgodę na zwiększenie przeze mnie udziałów. Myślałem o dokapitalizowaniu spółki...

Odliczenie podatku od zakupu gruntów przez spółkę

Czy od zakupu gruntów komercyjnych przysługuje spółce cywilnej, która jest płatnikiem podatku VAT, odliczenie tegoż podatku? Czy zakupiony grunt, który służy do prowadzenia naszej działalności, jest środkiem trwałym i czy przysługują nam z tego tytułu odliczenia podatkowe,...

Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego

Nasza spółka z o.o. w 2010 r. po raz pierwszy przekroczyła pułap, który zobowiązuje do zbadania sprawozdania finansowego przez biegłego (art. 79 ustawy o rachunkowości). Wiąże się to z wysokimi kosztami, więc chciałem zapytać, czy ktoś nadzoruje wykonanie tego...

Ciągłe nieporozumienia w spółce z o.o. a rozwiązanie spółki przez sąd

Na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. podział głosów wynosi 50/50, przez co nie ma możliwości porozumienia – nie powstają uchwały, nie zatwierdza się bilansu, są ciągłe nieporozumienia. Poza tym spółka działa normalnie. Czy jednak problemy, o których wspominam,...

Umowa pożyczki między wspólnikiem a spółką z o.o.

Czy w świetle obowiązującego prawa jedyny wspólnik, a jednocześnie jedyny członek zarządu spółki z o.o., chcąc zaciągnąć pożyczkę gotówkową od tejże spółki, może z nią zawrzeć „zwykłą” umowę pożyczki? A może umowa musi być poświadczona przez...

Dywidendy po zmianie właściciela udziałów w spółce

Trzy lata temu nabyłem od taty udziały w spółce. Komu należy się dywidenda z zysku z ubiegłych lat (przez pewien okres udziały posiadał tata, a później ja)? Jak to wygląda od strony prawnej?

Wykluczenie wspólnika ze spółki cywilnej

Jak wyprowadzić trzeciego wspólnika ze spółki cywilnej? Spółka cywilna posiada aktywa finansowe, maszyny i produkcje w toku. Forma rozliczeń z fiskusem: ryczałt ewidencjonowany.

Pełnomocnik do zawierania umów w spółce z o.o.

Spółka z o.o. , w której udziałowcami są małżonkowie, nie ma rady nadzorczej, a udziałowcy są jednocześnie członkami zarządu. W jaki sposób powołać pełnomocnika do zawierania umów między spółką a zarządem? Czy pełnomocnikiem może być...

Procedura umorzenia akcji

Jestem właścicielem odziedziczonych akcji pracowniczych. Przed wejściem spółki na giełdę należało złożyć oświadczenie o woli konwersji akcji na spółkę nadrzędną. Nie dochowałem terminu, więc ciągle jestem akcjonariuszem pierwszej spółki, która nie weszła na giełdę....

Podpisanie weksla i oświadczenie o poddaniu się egzekucji udziałowcy spółki

Jestem udziałowcem w spółce komandytowej, która bierze kredyt. Udziałowcy poręczają go przy pomocy weksli in blanco oraz oświadczeń o poddaniu się egzekucji. Kiedy powstaje dla mnie zobowiązanie z tytułu poręczenia weksla? Czy jeśli po poręczeniu wezmę ślub, podpisując...

Przejęcie firmy jednoosobowej przez spółkę cywilną

Prowadzę wraz z żoną spółkę cywilną, a oprócz tego żona prowadzi swoją działalność gospodarczą. Obie firmy mają ten sam profil działalności. Czy istnieje możliwość przejęcia działalności, którą prowadzi żona, i włączenie jej do spółki, którą prowadzimy oboje?

Brak zapłaty za zakupione udziały w spółce z o.o.

Kupujący (akt notarialny) udziały w spółce z o.o. posiadał wcześniej 80% udziałów. Dokupił pozostałą część (20%), ale w ustalonym terminie za nie nie zapłacił. Co powinien zrobić teraz sprzedający i jaka jest jego sytuacja prawna?

Sprzedaż części klientów innej firmie a konieczność podpisywania umów

Jesteśmy firmą świadczącą głównie usługi dostępu do internetu. Chcielibyśmy „sprzedać” część klientów innej firmie. Czy możliwa jest taka sprzedaż bez konieczności przepisywania umów?

Umowa użyczenia pomiędzy ojcem i synem

Wraz z mężem posiadamy lokal gospodarczy, w którym prowadzi swoją działalność nasz syn. Obecnie mąż jest zatrudniony przez syna. Syn jakiś czas temu zakupił na firmę pewne przedmioty, a obecnie pracownik urzędu skarbowego kwestionuje ten zakup i żąda przedstawienia umowy...

Zakładanie instalacji elektrycznych – czy odpowiednia jest stawka 5,5%?

Wykonuję usługi zakładania instalacji elektrycznych. Czy są one zaliczane do usług budowlanych i opodatkowane stawką 5,5%? Jakie numery PKWiU powinienem stosować i co wpisać na fakturze?

Złożenie sprawozdania do KRS

Mamy małą spółkę z o.o. Z braku wiedzy nie złożyłem sprawozdania w KRS . Od czego zacząć i jak to zrobić?

Wykonywanie usług na podstawie umowy o dzieło

Nie prowadzę działalności gospodarczej, ale chciałbym wykonywać usługi. Słyszałem, że można zawierać umowy o dzieło i nie płacić składek na ZUS, tylko odprowadzać podatek od dochodu. Czy to prawda? Jeśli tak – jak powinny wyglądać moje rozliczenia z urzędem...

Księgowanie i rozliczenie środków z dotacji z Urzędu Pracy

Podpisałem umowę z PUP o „refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego” w wysokości 16 000 zł (brutto). Zakupiłem środki trwałe za 10 000 zł (brutto) i wyposażenie za 600 zł (brutto). Jak mam wprowadzić kwoty...

Klauzula wyłączności i zakazu konkurencji – umowa franchisingu

Chciałbym rozwiązać umowę franczyzy , jaką podpisałem z pewną firmą obuwniczą. W umowie mam klauzulę wyłączności i zakazu konkurencji (dołączam dokument). Zobowiązany jestem nie prowadzić w mojej miejscowości w promieniu 2 km od innego...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl