.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo handlowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 922 | Wyświetlono: 641-660

Zarząd spółki z o.o.

Mam pytanie odnośnie zarządu spółki z o.o. Od jakiegoś czasu planuję założyć spółkę z o.o. Tylko ja będę w zarządzie. Poza tym planuję zatrudnić dwie osoby na podstawie umowy o dzieło. Czy będę mógł zatrudnić siebie w zarządzie na podstawie umowy o...

Zmiana siedziby stowarzyszenia

Planujemy zmienić siedzibę stowarzyszenia . Prowadzi ono działalność gospodarczą, posiada osobowość prawną. Od kiedy mamy posługiwać się nowym adresem? Czy od chwili podjęcia uchwały o zmianie siedziby stowarzyszenia, czy dopiero w momencie dokonania wpisu do...

Upadłość czy likwidacja spółki z o.o.

Spółka z o.o. z 8-letnim stażem od jakiegoś czasu jest coraz mniej efektywna. Wpadła w zadłużenie, lecz całość długów została uregulowana tytułem pożyczki przez wspólników (tj. przeze mnie i mojego męża). Trzeci wspólnik jest odpowiedzialny za zadłużenie spółki....

Agent celny i umowa o zakazie konkurencji

Pracowałem w pewnej firmie jako agent celny. Wówczas podpisałem umowę o zakazie konkurencji na okres trwania stosunku pracy – niestety nie mogę znaleźć tego dokumentu. Mniej więcej rok temu dostałem od pracodawcy wypowiedzenie. Po kilku miesiącach znalazłem pracę w innej...

Utrata płynności finansowej - likwidacja firmy czy zawieszenie działalności gospodarczej?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i utraciłem płynność finansową. Co zrobić? Czy mam zlikwidować firmę? A może powinienem zawiesić działalność gospodarczą ?  

Upadłość układowa a uprawnienia sędziego-komisarza

Reprezentuję spółkę, która od marca 2009 r. posiada odpłatne prawo użytkowania nieruchomości (budynek z biurami), spisane w formie aktu notarialnego na 30 lat. Jesteśmy wpisani do księgi wieczystej tej nieruchomości. W lutym 2010 r. firma, od której dzierżawimy budynek,...

Księgi rachunkowe w spółce z o.o.

Jestem właścicielką jednoosobowej spółki z o.o., która jest zarejestrowana w KRS od października tego roku*. Z wpłaconego kapitału zakładowego opłaciłam biuro i zakup niezbędnych urządzeń biurowych. Poza tym nie było żadnych operacji finansowych. Rok obrotowy pokrywa się...

Czyny nieuczciwej konkurencji

Jak zmusić byłego pracownika do zamknięcia jego działalności gospodarczej, jeżeli skradł on informacje o klientach mojej firmy? Ukradł produkty sprzedawane przez moją firmę. Co więcej, korzysta z moich dostawców, wśród których mam dobrą opinię. Narobił także innych szkód....

Czy potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników na zwolnienie pracownika?

Pracuję w spółce jawnej. Jest czterech wspólników. Dwóch docenia mnie jako pracownika. Niestety pozostali chcą mnie zwolnić dyscyplinarnie, bo podobno szkodzę spółce. To kłamstwo. Co więcej, uważam, że jestem zasłużonym pracownikiem – dzięki mnie podpisano cenne umowy....

Działanie na szkodę spółki

Prowadzę spółkę cywilną wraz z siostrą i znajomym. Ten znajomy wypowiedział pisemnie swój udział z datą 30.09.2011 roku*. Co więcej, właśnie z tą datą podpisał wnioski pracowników o rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Do tej pory to ja podpisywałem...

Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej

Prowadzę spółkę cywilną wraz z moim kolegą. Wczoraj ten kolega oświadczył, że chce rozwiązać spółkę w trybie natychmiastowym, bo postanowił otworzyć własną działalność. Wspólnik chce podziału majątku spółki i zwrotu wkładu własnego. Czy może on...

Wyznaczenie biegłego rewidenta

Czy podczas przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. w trybie uproszczonym biegły rewident wydający opinię z badania wyceny aktywów i pasywów musi być wskazany przez sąd?

Rezygnacja z prokury

Ja i mój mąż prowadzimy spółkę z o.o. Małżonek jest prezesem i posiada 52% udziałów, zaś ja – 48%. Od jakiegoś czasu nie żyjemy w zgodzie. Chciałabym zbyć swoje udziały, ale wiem, że mąż się nie zgodzi. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Dodam, iż jestem...

Objęcie akcji a podatek PCC

Spółka akcyjna X objęła w formie gotówkowej nowo utworzone akcje w istniejącej spółce akcyjnej Y. Objęcie akcji związane było z podwyższeniem kapitału zakładowego. Czy ta transakcja podlega podatkowi PCC w spółce X?

Zakup udziałów spółki z o.o. od wielu udziałowców

Czy można na jednej umowie kupić udziały od wielu udziałowców? Jaka powinna być treść umowy sprzedaży? Udziałowcy mają walne zebranie i podejmą uchwałę o sprzedaży firmy spółki z o.o. W umowie spółki jest zapis, że wspólnicy mają prawo pierwokupu i musi być zgoda...

Likwidacja spółki jawnej

Jak najsprawniej (i polubownie) przeprowadzić „przekształcenie” spółki jawnej w dwie firmy? Spółka istnieje od 1992 r. i jest dwóch wspólników. Obecnie są dwie części firmy – każda działa w innym mieście i w praktyce każda prowadzona jest przez jednego ze...

Wypowiedzenie udziału przez wspólnika spółki

Jestem w spółce cywilnej dwuosobowej, ale chcę wypowiedzieć udział. Jak to zrobić bez sądu? Nie jestem w konflikcie ze wspólnikiem. Czy muszę poczekać z rozwiązaniem na okres obrachunkowy?

Połączenie spółek – aspekty prawne

Chcemy połączyć dwa podmioty: działalność jednoosobową pana A i spółkę z o.o. X posiadającą dwóch udziałowców: pana B i pana C (po 50% udziałów). Oba podmioty prowadzą taką samą działalność i chcą to robić wspólnie. Po przekształceniu (przejęciu) podział...

Zajęcie konta spółki jawnej przez komornika

Jeden ze wspólników spółki jawnej dostał wezwanie do zapłaty swojego prywatnego zadłużenia. Jednakże komornik zaczął prowadzić egzekucję z konta spółki jawnej. Wspomniane konto jest wspólną własnością wspólników, zaś dług jest prywatny i niezwiązany z działalnością...

Dostęp do toalety w lokalu użyteczności publicznej

Mam pytanie o dostęp do toalety w lokalu, który chcę otworzyć. Będzie to punkt z automatami zręcznościowymi, nie hazardowymi (posiadam oświadczenie od orzecznika sądowego, że jest to automat zręcznościowy). Zastanawiam się, jaką działalność zarejestrować i jak płacić...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl