.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo handlowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 920 | Wyświetlono: 521-540

Spadkobiercy wspólnika spółki jawnej

Ja i mój mąż prowadzimy spółkę jawną (dwuosobową). Chcielibyśmy zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy na wypadek śmierci któregoś z nas. Mamy dwóch synów (16 i 12 lat). Chcemy napisać w umowie spółki, że w przypadku śmierci wspólnika spółki jawnej ...

Przekształcenie w spółkę jawną

Dwóch wspólników wykupiło wszystkie udziały w spółce z o.o. Planowane jest przekształcenie w spółkę jawną . Czy możliwe jest przeniesienie koncesji na prowadzenie apteki w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną?  

Zbycie akcji

Jestem właścicielką akcji (100%) w spółce. Postanowiłam dokonać czynności zbycia akcji , a właściwie chcę darować akcje mojej córce. Czy mogę to zrobić? Czy mogę darować córce budynek mieszkalny wchodzący w skład majątku spółki akcyjnej?  

Otwarcie gabinetu – aspekty prawne

Chciałabym otworzyć gabinet terapeutyczny (pracowaliby w nim m.in. psycholog i logopeda). Czy do tego celu można wykorzystać mieszkanie? Jakie są wymogi sanitarne i aspekty prawne związane z otwarciem gabinetu ?

Zawieszenie firmy

Zawieszam działalność firmy, w związku z tym rozwiązałem za porozumieniem stron umowy o pracę z wszystkimi pracownikami oprócz jednej osoby, która przebywa na urlopie wychowawczym. Wiem, że nie można zwolnić pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym, chciałbym się...

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania

Prowadzę działalność od 2003 roku (usługi budowlane). Jestem na ryczałcie ewidencjonowanym, usługi wykonuję tylko dla osób fizycznych nieprowadzących działalności. Dochód to ok. 120 tys. zł rocznie, wystawiam rachunki (mniej więcej 15 rachunków w roku). Mam 3-4...

Podział majątku wspólników

Czy w czasie istnienia spółki cywilnej, prowadzącej tylko działalność rolniczą, wspólnicy mogą podzielić między siebie grunty zakupione od Agencji Nieruchomości Rolnych? Czy może taki podział majątku wspólników jest niezgodny z przepisami?  

Zdolność upadłościowa

Czy spółka cywilna ma zdolność upadłościową ? Mamy długi i nie jesteśmy w stanie ich spłacić. Czy możemy ogłosić upadłość spółki?  

Zakaz prowadzenia działalności podczas prowadzenia firmy

Przypadkowo dowiedziałem się, że jakiś czas temu dostałem zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na kilka lat. Co mam zrobić jak prowadzę aktualnie firmę? Zawiesić firmę, zgłosić to gdzieś? Nie miałem świadomości, że mam taki zakaz, być może nie...

Wpis do CEIDG

Jako bezrobotny założyłem w listopadzie 2012 r. działalność gospodarczą, otrzymując dofinansowanie na ten cel (w Łodzi). Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie muszę prowadzić firmę w Łodzi. Tymczasem planujemy przeprowadzkę i chcę otworzyć filię działalności...

Otwarcie działalności gospodarczej bez zgody małżonka

Niedawno okazało się, że mój mąż ma firmę, o której nic nie wiedziałam. Dodatkowo wziął na nią pożyczkę i kupił samochód. Czuję się oszukana. Mamy wspólność majątkową – czy w związku z tym mogę jakoś doprowadzić do zamknięcia tej firmy, skoro...

Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki

Proszę o poradę dotyczącą odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki . Jestem komandytariuszem w spółce komandytowej, której komplementariuszem jest spółka z o.o. Żadne moje dane nie występują w nazwie spółki komandytowej. W umowie spółki...

Statut spółdzielni

Czy rada nadzorcza spółdzielni może działać i podejmować uchwały, jeśli liczba członków rady na skutek śmierci jednego lub kilku członków zmniejszy się poniżej liczby określonej w statucie spółdzielni ? Statut spółdzielni określa: „Rada...

Spłacanie kredytu

Istnieje dwuosobowa spółka cywilna. Jakiś czas temu został zaciągnięty kredyt hipoteczny na zakup działki. Na tej działce jest prowadzona działalność spółki. Czy wspólnik może samodzielnie dokonywać spłaty kredytu spółki cywilnej z rachunku bankowego tejże...

Jak wystąpić ze spółki jawnej?

Bardzo proszę o wskazanie, jak wystąpić ze spółki jawnej . Spółka istnieje od 6 lat. Jeden ze wspólników działa na niekorzyść firmy. Zaczynam się obawiać o przyszłość mojej rodziny. Pozostali wspólnicy mogą się sprzeciwić mojemu odejściu. Co...

Dodanie PKD

Prowadzę jednoosobową działalność. Dostałem ofertę na świadczenie usług kompleksowej obsługi systemu naśnieżania, który już jest zakupiony przez zleceniodawcę. Wiem, że wiąże się to z  dodaniem PKD – jaki kod będzie właściwy? Jakim...

Procedura likwidacji spółki z o.o.

Pytanie dotyczy spółki z o.o. Podjęto uchwałę o likwidacji firmy, która zatrudnia 10 pracowników. W firmie pracują między innymi: pan, któremu brakuje trzech lat do emerytury, a także pani na urlopie macierzyńskim. Osoby te są zatrudnione na czas nieokreślony. Czy można...

Dokumenty zgłaszane do KRS

Chciałabym założyć jednoosobową spółkę z o.o. Spółka ta będzie wspólnikiem istniejącej spółki jawnej (po odejściu wspólnika). Czy mogą Państwo przygotować dokumenty niezbędne do zarejestrowania spółki? Jakie dokumenty są zgłaszane do KRS ?

Pobieranie opłaty targowej

Posiadam przyczepę gastronomiczną, w której prowadzę swoją działalność przez cały rok. Przyczepa znajduje się na prywatnej posesji (umowa dzierżawy). Podlegam opłacie targowej , co jest dla mnie sporym obciążeniem. Czy mogę w jakiś sposób przekształcić...

Jak wyegzekwować należności za niezapłacone faktury od dłużników?

Prowadzę swoją firmę w Olsztynie. Jest to jednoosobowa działalność gospodarcza. Mam trzech dłużników którzy nie opłacili faktur i nie wiem, jak wyegzekwować należności. Czy jeśli zamknę firmę, to nadal będę mógł dochodzić roszczeń z tytułu niezapłaconych faktur? Od...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl