Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dług wobec ARiMR a wizyta po latach w kraju

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 23.05.2017

W 2008 r. otrzymałam dotację z ARiMR (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) na rozwój gospodarstwa rolnego w kwocie 50 000 tys. zł. Rok później wyjechałam do USA, od tego czasu nigdy nie byłam w kraju. Nie spełniłam warunków umowy z ARiMR i nie zwróciłam kwoty dotacji. Komornik przesyłał upomnienia do moich rodziców. Przychodziły też listy z sądu. Obecnie mam już amerykańskie obywatelstwo. Dziś zmarł mój tata, chciałabym polecieć na pogrzeb, ale się obawiam, że mnie za te długi aresztują na lotnisku. Co mi Państwo radzą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatem ze względu na niespełnienie warunków wykorzystania dotacji sprawa znalazła swój finał w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 roku o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2008 r., poz. 98, nr 634 ze zm.) – „w sprawach dotyczących ustalenia nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych, które zostały przekazane przez Agencję na podstawie umowy w związku z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej lub sektorowego programu operacyjnego:

 

1) pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,

2) krajowych, przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego”.

 

Zgodnie zaś z art. 30 ust. 2 ww. ustawy – do egzekucji wierzytelności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Postępowanie egzekucyjne jest szczególnym typem postępowania administracyjnego, mającego własne instytucje procesowe i środki zaskarżenia. Procedura ustanowiona w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji co do zasady nie służy ustaleniu bądź określeniu obowiązków zobowiązanego, a przymusowemu wykonaniu tych obowiązków w drodze egzekucji.

 

Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oznacza, że Pani dług ma charakter cywilny.

 

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie C-489/10 uznał, że rolnik, który popełni przestępstwo subwencyjne polegające na poświadczeniu nieprawdy w celu otrzymania większych dopłat, podlega zarówno sankcjom administracyjnym, jak i karnym. Nie ma przy tym znaczenia, że dotyczą one tego samego stanu faktycznego.

 

Nasze prawo nie przewiduje odpowiedzialności karnej za sam fakt bycia dłużnikiem. Aczkolwiek nie jest to niemożliwe, jednakże wymagałoby wystąpienia dodatkowych okoliczności (działania, zaniechania z Pani strony), dzięki którym można byłoby przypisać Pani winę i odpowiedzialność według prawa karnego, np.: sfałszowanie dokumentu i wyłudzenie dotacji. A jak mniemam, taka sytuacja nie miała miejsca.

 

Egzekucja prowadzona przez komornika ma swoje ramy, zasady jej prowadzenia itd.

 

Komornik w sytuacji długu cywilnego nie informuje organów państwowych na granicy celem zatrzymania dłużnika.

 

Posiada Pani amerykańskie obywatelstwo, może przylecieć do Polski bez wizy lub przylecieć do innego kraju w Unii Europejskiej i dopiero wtedy przylecieć samolotem do Warszawy lub innego miasta – a w takim przypadku, poza zwykłymi działaniami, nie ma kontroli granicznej takiej jak kiedyś.

 

Pisze Pani o listach z sądu, ale nie wie Pani, czego dotyczyły. Być może chodziło o sprawę sądową, jaką wytoczyła Pani Agencja. Pani nie odbierała listów, sąd uznał jednak je za doręczone w sposób zastępczy lub ustanowił dla Pani kuratora jako osoby nieobecnej i wydał wyrok. Obecnie na podstawie tego wyroku komornika prowadzi egzekucję.

 

Jednak, jak wskazałem, na podstawie wyroku cywilnego dłużnik nie jest aresztowany. Komornikowi chodzi o odzyskanie kwoty zasądzonej wyrokiem, a nie na zatrzymaniu i aresztowanie Pani jako dłużnika (to nie jest zadanie komornika).

 

Tylko w sytuacji, gdyby była Pani poszukiwana w Polsce listem gończym – taka informacja byłaby w bazie danych i mogłaby zostać wykorzystana przy Pani przylocie do Polski w trakcie kontroli granicznej. Teoretycznie wtedy mogłoby dojść do Pani zatrzymania.

 

Jednakże o takiej sytuacji wiedzieliby raczej Pani rodzice z uwagi na zainteresowanie Policji Pani osobą i poszukiwanie w miejscu zamieszkania rodziców.

 

Dane o osobach poszukiwanych polskim listem gończym lub europejskim nakazem aresztowania znajdują się w wewnętrznych systemach informatycznych organów ścigania. Niestety nie są to informacje powszechnie dostępne.

 

Celem orientacyjnego ustalenia, czy jest się poszukiwanym, można zawitać na stronę polskiej policji. Swoje strony internetowe mają także poszczególne komendy policji. Jest również strona Interpolu.

 

Można adwokatowi w Polsce zlecić wystąpienie w swoim imieniu do Krajowego Rejestru Karnego o wydanie stosownego zaświadczenia. W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzone są informacje nie tylko o wyrokach skazujących, ale również o tym, czy dana osoba poszukiwana jest listem gończym. Wymagałoby to udzielenie pisemnego pełnomocnictwa oraz podania danych osobowych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + 2 =

»Podobne materiały

Czy faktury ulegają przedawnieniu?

W ramach prowadzonej przeze mnie działalności świadczyłem kilka usług dla znajomego (który wtedy też miał firmę – obecnie nie ma). Wystawiałem mu faktury, za które jednak nie zapłacił. Później przesyłałem mu także wezwania do zapłaty – i znów nie dostałem należności. Obecnie znajomy twie

 

Wyłudzanie pieniędzy od osoby leczonej psychiatrycznie

Moja mama jest emerytką, leczy się psychiatrycznie, ale choroba nie przeszkadza jej normalnie funkcjonować. Z mężem od kilkudziesięciu lat żyje w nieformalnej separacji, ale z powodów mieszkaniowych ciągle mieszkają razem. Mama jest zadłużona, komornik potrąca jej z emerytury na poczet niespłac

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »