Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

50% koszty w umowie o dzieło

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 28.03.2013

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu przy rozliczaniu należnego podatku z tytułu dochodu uzyskanego z umowy o dzieło pozwala na znaczące obniżenie daniny, którą będziemy musieli zapłacić fiskusowi. Jednak prawo takie przysługuje tylko ograniczonemu kręgowi podatników i nie w każdym przypadku.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obliczając wysokość podatku dochodowego, należy w pierwszej kolejności pomniejszyć uzyskany przychód o koszty jego uzyskania. Im większa wysokość tych kosztów, tym mniejszy podatek podatnik musi uiścić urzędowi skarbowemu. W przypadku twórców koszty te mogą wynieść nawet 50% uzyskanego przychodu.

 

Kto może zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?

 

50% koszty w umowie o dzieło może zastosować wykonawca dzieła, które stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorski i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 tejże ustawy utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności utworami będą dzieła literackie, publicystyczne, plastyczne, muzyczne, ale również programy komputerowe.

 

W przypadku gdy z treści zawartej umowy o dzieło wynika, że jest ono przedmiotem prawa autorskiego, a zleceniodawcy zostanie udzielona licencja na korzystanie z utworu lub przekazane zostaną majątkowe prawa autorskie, twórca może na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), obliczyć podatek, biorąc za podstawę opodatkowania połowę przychodu (np. w przypadku osiągnięcia przychodu w wysokości 40 000 złotych, podatek oblicza się od kwoty 20 000 zł i wyniesie on wtedy: 20 000 zł x 18% = 3600 zł).

 

Kiedy twórca nie może zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu?

 

Sytuacja komplikuje się w przypadku twórców, którzy osiągają wysokie dochody. Łączne koszty uzyskania przychodu w jednym roku podatkowym nie mogą bowiem przekroczyć połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (kwota ta wynosi obecnie 85 528 złotych, a więc maksymalne koszty uzyskania przychodu w jednym roku mogą wynieść 42 764 złote).

 

Ograniczeniom podlega też możliwość zastosowania 50% kosztów z umów o dzieło opiewających na niewielkie kwoty. W przypadku bowiem umów od jednego zleceniodawcy, z których w ciągu jednego miesiąca wynagrodzenie nie przekroczy 200 zł brutto, podatek należy zapłacić ryczałtem. Podstawę opodatkowania stanowi w takim przypadku łączna kwota wynagrodzenia brutto, od której trzeba odprowadzić podatek według stawki 18%.

 

Ponadto pozbawieni możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu są twórcy, którzy dzieło wykonują w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.


Stan prawny obowiązujący na dzień 28.03.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus III =

19.05.2014

Chciałabym zauważyć, iż KIP nie zgodziłby się z wersją, iż umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskim podlegają ryczałtowi, a nie kosztom uzyskania przychodów 50%. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich podlegają art. 10 ust. 1 pkt 2 łącznie z art. 13 pkt 8 ustawy, a co za tym idzie do praw autorskich nie stosuje się art. 30 ust. 1 pkt 5a tej ustawy (podatek zryczałtowany) tylko art. 41 ust. 1 i 1a ustawy.

slif

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki