.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

30-dniowy termin odpowiedzi z biura podróży – od kiedy się liczy?

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 20.09.2011

Jak liczy się dotrzymanie 30-dniowego terminu odpowiedzi np. z biura podróży – 30 dni od wysłania reklamacji do otrzymania odpowiedzi czy 30 dni od otrzymania przez biuro dostarczonej (przez pocztę) reklamacji do poświadczonego odbioru odpowiedzi do reklamującego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pański problem rozstrzyga art. 16b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j.t. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.), zgodnie z którym:

 

„1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.

 

2. Umowa powinna jednoznacznie określać obowiązek klienta w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

 

3. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, klient może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.

 

4. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy.

 

5. Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej zgodnie z ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną”.

 

W całym stanie faktycznym przedstawionym przez Pana problematyczny i sporny jest zasadniczo sposób liczenia terminów. W mojej ocenie terminy w tym przypadku należy liczyć zgodnie z treścią art. 61 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem „oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej”.

 

Reasumując zatem, 30 dni liczy się od dnia fizycznego otrzymania reklamacji przez biuro podróży do dnia fizycznego otrzymania odpowiedzi na reklamację od biura podróży.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »