Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

1% podatku na cele społeczne

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 17.05.2013

Dokonując rozliczenia podatku dochodowego na odpowiednim formularzu PIT, możemy zdecydować, co stanie się z 1% tego, co oddaliśmy fiskusowi. Część podatku można przekazać organizacjom pożytku publicznego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto może przekazać 1% podatku?

 

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie1, prawo do przekazania do 1% podatku na cele społeczne przysługuje podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik wykonuje działalność gospodarczą, czy też dochód osiąga z innych źródeł, np. z tytułu umowy o pracę. W praktyce więc 1% podatku na cele społeczne mogą przekazać wszystkie osoby składające zeznania podatkowe na formularzach – PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.

 

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

 

1% podatku na cele społeczne można przekazać organizacjom pożytku publicznego (OPP). Uzyskane pieniądze mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego przez te organizacje.

 

Wykaz organizacji pożytku publicznego do publicznej wiadomości podaje na swoich stronach internetowych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 1% podatku można przekazać tylko tym organizacjom, którym na dzień 30 listopada roku podatkowego przysługiwał status organizacji pożytku publicznego.

 

Warunki przekazania 1% podatku na cele społeczne

 

Warunki, jakie musi spełnić podatnik, aby 1% podatku zostało przekazane na rachunek wybranej przez niego organizacji pożytku publicznego, określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych2. Podatnik, który chce przekazać 1% swojego podatku na cele społeczne musi złożyć w przepisanym terminie zeznanie podatkowe oraz zawrzeć w nim wniosek o przekazanie wskazanej kwoty. Termin do złożenia zeznania PIT-28 to 31 stycznia, natomiast dla pozostałych zeznań – 30 kwietnia roku podatkowego.

 

Przekazywana na cele społeczne kwota nie może przekroczyć 1% należnego podatku, ale może być mniejsza. Wniosek o przekazanie 1% podatku może być także zawarty w korekcie zeznania, jednak nie może ona być złożona później, niż w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Kolejnym warunkiem jest zapłata podatku w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Podatek musi zostać zapłacony w pełnej wysokości.

 

Wniosek o przekazanie 1% podatku ma postać rubryki w formularzu PIT, w którym należy wpisać co najmniej numer z Krajowego Rejestru Sądowego przypisany do wybranej OPP oraz przekazywaną kwotę. Podatnik może zastrzec, iż przekazane przez niego środki mają być wykorzystane na szczegółowy cel (np. na leczenie konkretnego podopiecznego fundacji), jednak takie zastrzeżenie nie jest wiążące dla organizacji.

 

 

 1 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późna. zm.)

2 Art. 45c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 17.05.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus 6 =

 

»Podobne materiały

Definicja organizacji pożytku publicznego

Niektórym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego może przysługiwać status organizacji pożytku publicznego. Dzięki uzyskaniu takiego statusu OPP mogą między innymi otrzymywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz uzyskiwać zwolnienia od niektórych danin publicznych.

 

Zwolnienie nieruchomości zajętych przez stowarzyszenia z podatku od nieruchomości

Autor omawia zwolnienie nieruchomości i ich części, zajętych przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego z podatku od nieruchomości.

 

Stowarzyszenia – badanie sprawozdania finansowego

Autor wskazuje przypadki, w których stowarzyszenia mają obowiązek poddania swojego sprawozdania finansowego badaniu.

 

Zasady odliczania darowizn w podatku dochodowym od osób fizycznych

Autor omawia zasady odliczania darowizn w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przedstawia cele, dla których ustawodawca przewidział to odliczenie.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »