Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Zwrot darowizn rodzinie na zakup mieszkania jako cel mieszkaniowy

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 01.08.2017

Kupuję mieszkanie. Część środków mam z kredytu, część z darowizn od rodziny. Jednocześnie sprzedam moje stare mieszkanie, przez co muszę zapłacić podatek 19%. Czy zwrot środków z darowizn od rodziny może być celem mieszkaniowym, zwalniającym mnie z podatku?

Aleksander Słysz

Planowany wydatek „zwrot darowizn” nie będzie wydatkiem na własne cele mieszkaniowe. Sam pomysł zwrotu darowizny analogicznie, jakby była pożyczką, jest chybiony, bowiem przez umowę darowizny darczyńca zobowiązał się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku i w Pana przypadku doszło do wykonania darowizny, która ze swej natury jest bezzwrotna. Nawet gdyby uznać, że Pan wykonuje darowiznę, a nie ją zwraca, to nie ma ten fakt znaczenia dla zwolnienia, nie jest to realizacja własnego celu mieszkaniowego.

 

Jak wygląda to od strony przepisów? Zbycie nieruchomości (w tym i mieszkania) stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, jeśli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostanie dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Gdy powstaje przychód podlegający przedmiotowo opodatkowaniu z ww. czynności, podatek od dochodu z odpłatnego zbycia wynosi 19% podstawy obliczenia podatku a podstawą tą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia), a – w uproszczeniu – kosztami. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. W przypadku nabycia odpłatnego koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Rozliczenia należy dokonać do końca kwietnia – na druk PIT-39 – roku następującego po roku, w którym dokonano zbycia. By uniknąć płacenia podatku dochodowego, można skorzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy ww., który stanowi, że wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia m.in. nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Szczegółowo cele mieszkaniowe wymienia art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i planowana operacja – zwrot darowizny – nie jest jednym z nich. Dla jasności dodam, że środki przeznaczone bezpośrednio na zakup nowego mieszkania, pozyskane ze sprzedaży starego, mieściłyby się w konstrukcji zwolnienia ale wydatkowane mogą być dopiero od dnia odpłatnego zbycia, tzn. nie można po prostu przyjąć, iż nabycie w grudniu 2016 r. nastąpiło za środki uzyskane ze sprzedaży w 2017 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 3 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Rozliczenie podatku rodzica, który ponownie wziął ślub

Przez ostatnie lata rozliczałem się z synem jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W grudniu zeszłego roku ponownie się ożeniłem (żona ma także dziecko z poprzedniego związku i rozliczała się tak jak ja); zawarliśmy intercyzę. Czy będę mógł dalej rozliczać się z synem, czy odtąd muszę rozliczać się z żoną lub sam?

Podatek dochodowy 2011 a sprzedaż mieszkania

Ja, moja żona i nasz dorosły syn wspólnie kupiliśmy w 1995 r. w Polsce mieszkanie, w którym nadal jesteśmy zameldowani. Od kilku lat jednak mieszkamy w Szwecji i chcielibyśmy to mieszkanie sprzedać. Jak wygląda kwestia podatku dochodowego w tym roku w obu krajach? Czy przy sporządzaniu aktu sprzedaży muszą być obecni wszyscy współwłaściciele, czy wystarczy jeden, posiadający upoważnienia pozostałych?

Gabinet lekarski i kasa fiskalna

Prowadzę indywidualną praktykę lekarską (gabinet lekarski), mam kasę fiskalną. Pracuję też dla NZOZ – dokładnie w tym samym zawodzie (na umowę-zlecenie). Dawniej wystawiałam rachunek na NZOZ jako sprzedawca, nie miałam kasy fiskalnej. Nie wiem, czy obecnie do kopii faktury wystawionej przez NZOZ mogę podpiąć paragon z mojej kasy? Dodam, że mój gabinet lekarski jest w innym mieście. Czy warto zgadzać się na umowę gabinetową?

wizytówka Szukamy prawników »