Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Zmiana planów i reorganizacji szkoły

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 03.07.2017

Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym na podstawie mianowania. Jestem zatrudniona w szkole filialnej w klasach IV–VI. W maju organ prowadzący zreorganizował zespół i przeniósł klasy IV–VI do szkoły macierzystej. Dyrektor szkoły wręczył mi wypowiedzenie, uzasadniając, że nie ma możliwości dalszego zatrudnienia. Teraz okazało się, że klasy V i VI mają pozostać w szkole filialnej. Czy wobec tego dyrektor POWINIEN przywrócić mnie do pracy?

Marta Handzlik

Dyrektor nie musi Pani przywracać do pracy. Jeśli przyjęła Pani wypowiedzenie i się od niego nie odwołała, jest ono skuteczne, mimo że powód, dla którego zostało ono wręczone, jest już nieaktualny. Dyrektor musiałby Panią przywrócić do pracy tylko w sytuacji, gdyby Pani złożyła wniosek o przeniesienie w stan nieczynny.

 

Zgodnie z art. 20 ust. 5c ustawy Karta Nauczyciela „wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny”.

 

Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.

 

Słowem – jeśli nie upłynęło jeszcze 30 dni od dnia wręczenia Pani wypowiedzenia, może Pani złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny. Gdy tak się stanie i godziny w wymiarze pełnego etatu (część nie ma tutaj znaczenia, musi to być pełny etat) będą – wówczas dyrektor musi Panią przywrócić do pracy.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus 10 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Praca na roli a staż pracy nauczyciela

Jestem nauczycielem. Czy można zaliczyć pracę w gospodarstwie rodziców po 16. roku życia (między 1975 a 1978 r.) do stażu pracy? Czy warunkiem ewentualnego zaliczenia jest przejęcie gospodarstwa? Czy jego wielkość ma wpływ?

Przeniesienie do innej klasy

Rodzice ucznia szkoły, w której jestem dyrektorem, pozostają w konflikcie, oboje mają pełne prawa rodzicielskie. Został złożony pozew o rozwód. W sprawach dotyczących szkoły podejmują sprzeczne decyzje. Dziecko jest uczniem klasy sportowej, która to klasa realizuje program szkolenia sportowego (biegi, w tym długodystansowe), a nie jak inne klasy ogólnodostępne podstawę programową z wychowania fizycznego. Ojciec złożył podanie o przeniesienie ucznia do innej klasy równoległej wraz ze zwolnieniem lekarskim z zajęć bardziej forsujących, jednocześnie zarzucając mi, że nie jestem w stanie zapewnić uczniowi w tej klasie realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego. Matka na przeniesienie nie wyraża zgody. Czy dyrektor może bez zgody matki dokonać takiego przeniesienia uchwałą rady pedagogicznej, motywując taki krok koniecznością zapewnienia możliwości realizacji podstawy programowej z zajęć wychowania fizycznego? Dotychczas próbuję uzyskać zgodę matki, ale bezskutecznie. Szkoła zgłosiła już wcześniej do sądu rodzinnego problem braku wspólnych decyzji i niepokój o bezpieczeństwo chłopca.

 

wizytówka Szukamy prawników »