Mamy 7223 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Źle wykonana usługa księgowa

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 09.05.2017

Zleciłam usługę prowadzenia księgowości mojej firmy biuru księgowemu, ale źle wywiązało się z tej usługi. Po konsultacji z biegłym rewidentem okazało się, że dokumenty zostały wprowadzone błędnie, źle wyliczono podatki. Z wykonania tej usługi można jedynie przyjąć, że dokumenty zostały tylko wprowadzone do programu księgowego. Biuro przysłało mi fakturę na całość wykonanej usługi z taką ceną, jaką zobowiązana byłam zapłacić, gdyby usługa została wykonana prawidłowo i kompletnie. W związku z tym, że usługa została wykonana jedynie w małej części, zapłaciłam tylko część kwoty z tej faktury. Czy muszę wezwać biuro do naprawienia szkody? Nie mam już do nich zaufania i chcę zlecić to innej firmie. Jak w tej sytuacji postąpić?

Bogusław Nowakowski

Gdy biuro księgowe zgodnie z zawartą umową wykonuje usługę, odpowiada – na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.; dalej „K.c.”) – za należyte jej wykonanie.

 

Zgodnie z art. 471. K.c.: „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Przy nienależytym wykonaniu zobowiązania świadczenie jest wprawdzie spełnione, lecz nie jest ono prawidłowe, gdyż odbiega w większym lub mniejszym stopniu od świadczenia wymaganego (por. uwagi do art. 353 i 354).

 

Z przepisów tych, a w szczególności z art. 472 K.c. wynika, że jeżeli zakres odpowiedzialności nie jest zmodyfikowany czynnością prawną (z reguły umową) albo szczególnym przepisem ustawy, to wówczas dłużnik odpowiada za niezachowanie należytej staranności, inaczej mówiąc, odpowiada za winę w postaci niedbalstwa. Oczywiście tym bardziej w takiej sytuacji będzie odpowiadał za winę umyślną (por. uwagi do art. 472, a także do art. 473 i 474 K.c.).

 

Proszę złożyć reklamację i odmówić wypłaty wynagrodzenia, przynajmniej w części błędnie wykonanej – nie znam ani zakresu usługi, ani stopnia wykonania tej usługi.

 

Możemy tu także mówić o rękojmi za wady i żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

 

Umowa taka, jako umowa rezultatu, zobowiązuje przyjmującego zamówienie nie tylko do wykonania dzieła w terminie, lecz również do wykonania go w sposób niewadliwy.

 

Reasumując – bezdyskusyjnie należy wystosować pismo do biura księgowego. Wskazać na błędy (poparte wynikiem analizy rewidenta), oraz zażądać obniżenia ceny w stosunku do popełnionych błędów. Jeśli cała usługa była wykonana źle – odstąpić od umowy.

 

Zaznaczyć, że rozważa Pani także roszczenie odszkodowawcze, gdyby działania biura naraziły firmę na straty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus dwa =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Krótka umowa pełnomocnictwa między firmami

Pracuję na etacie, prowadzę jednoosobową działalność. Przede mną operacja i około 3-miesięczne zwolnienie chorobowe. Nie chciałabym na ten czas zawieszać firmy, która teraz prężnie się rozwija. Czy mogę powierzyć sąsiadowi (który ma swoją działalność) na zasadzie umowy i pełnomocnictwa wykonywanie za mnie obsługi mojej firmy? Płaciłabym mu procent od dochodu. Nie chcę zatrudniać osoby prywatnej, bo to większe koszty. Czy to rozwiązanie jest legalne i bezpieczne dla mnie?

Protokół zakończenia umowy współpracy wynikający z umowy handlowej

W umowie handlowej mamy określone, że na okoliczność wypowiedzenia strony sporządzą protokół zakończenia współpracy. Wypowiedzenie zostało złożone 1,5 miesiąca temu. Nadal nie ma protokołu. Czy protokół w ogóle powinien być uzgodniony przy składaniu wypowiedzenia? Co oznacza słowo „na okoliczność”?

Odzyskanie pieniędzy z faktur, bezzasadne potrącenia

Mam problem ze swoim byłym już kontrahentem. Jestem protetykiem stomatologicznym i współpracowałem z dentystą mającym kilka gabinetów. Występowały problemy z płatnościami – przeterminowanie o 5, 6 tygodni. Uprzedziłem, że tak być nie może. W ostatnim czasie dentysta spłacał najniższe kwoty z rachunków i w dalszym ciągu musiałem się dopraszać o spłatę zaległości. W ubiegłym tygodniu dowiedziałem się od asystentki, że więcej zleceń nie dostanę. On nawet mnie o tym nie poinformował, nie odbierał telefonów. Wczoraj otrzymałem przelew za dwie faktury, ale kwota jest pomniejszona o „kompensatę”. Pozostałe dwa rachunki w dalszym ciągu nie są zapłacone. Dentysta nie informował mnie w żaden sposób, że ma zamiar coś potrącać. Obawiam się, że jeśli wyślę mu rachunek za ostatni miesiąc, zrobi tak samo. Dla mnie to absurdalna sytuacja! Proszę mi podpowiedzieć, jak odzyskać od niego niebagatelną kwotę, którą już sobie pobrał i to na podstawie tylko swoich wyliczeń, które mijają się z prawdą, i jak mam się tego ustrzec w tym miesiącu? W jaki sposób mogę odzyskać odsetki choćby tylko z ostatniego roku?

wizytówka Szukamy prawników »