Mamy 7223 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Zdanie narzędzi pracy przed uregulowaniem zapłaty

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 01.05.2017

Za tydzień kończy mi się umowa o współpracy. Druga strona żąda zdania narzędzi pracy przed uregulowaniem zapłaty za poprzedni miesiąc. Boję się, że nie otrzymam wynagrodzenia i pozostanę bez zabezpieczenia? Jak się przed tym uchronić?

Bogusław Nowakowski

Zapewne Pani umowa zawiera uregulowania dotyczące wzajemnych rozliczeń między stronami: zleceniodawca ma obowiązek zapłacić w terminie wynagrodzenie, Zleceniobiorca ma obowiązek wykonać obowiązki, rozliczyć się z powierzonego sprzętu.

 

Usługami są czynności (działania) spełniane dla jakiejś innej osoby ( Z. Radwański, Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2001, s. 113). Kodeks cywilny zawiera uregulowania dotyczące szeregu umów, które uważa się za umowy o świadczenie usług. Zalicza się do umów o świadczenie usług umowy: zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, przechowania, składu, agencyjną, komisu, przewozu i spedycji oraz jako usługi traktuje się czynności wykonywane przez utrzymującego hotele i inne podobne zakłady oraz czynności wykonywane w ramach prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia (zobacz jw.).

 

Uregulowane w Kodeksie cywilnym umowy mają wszakże mniej lub bardziej wyspecjalizowany charakter i nie obejmują swym zakresem wszystkich możliwych umów, których treścią jest zobowiązanie do wykonania określonej czynności dla innej osoby (usługi). W praktyce zawierana jest ogromna liczba umów, których nie można wprost zakwalifikować jako którejś z uregulowanych w kodeksie cywilnym umów nazwanych o świadczenie usług. Umowy takie kodeks cywilny obejmuje ogólną kategorią „umów o świadczenie usług nie uregulowanych odrębnymi przepisami” (art. 750 Kodeksu cywilnego).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zgodnie z art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawcy). Oznacza to, że jako umowy zlecenia w rozumieniu kodeksu cywilnego można traktować wyłącznie te umowy, których przedmiotem jest dokonywanie określonych czynności prawnych np. zawieranie umów, reprezentacja przed organami państwowymi i samorządowymi itd.

 

Kodeks cywilny zakłada, że umowa zlecenia jest z reguły umową odpłatną (zobacz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 1998 r., sygn. akt I PKN 389/98, OSNAPiUS 1999 r. nr 22, poz. 718). Za wykonanie zlecenia zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie, chyba że co innego wynika z umowy lub z okoliczności. Można zatem przyjąć, że kodeksu cywilnego przyjmuje domniemanie odpłatności zlecenia (zobacz L. Ogiegło, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2000, s. 354).

 

Strony mają swobodę w określeniu wysokości wynagrodzenia w umowie. Wynagrodzenie może być określone w pieniądzach, jak i w rzeczach innego rodzaju, usługach czy innych świadczeniach.

 

Strony mają również swobodę w określeniu w umowie terminu zapłaty wynagrodzenia oraz sposobu zapłaty wynagrodzenia (jednorazowo czy częściami). W wypadku, gdyby strony niczego w tym przedmiocie w umowie nie postanowiły, wynagrodzenie należy się zleceniobiorcy dopiero po wykonaniu zlecenia (art. 744 Kodeksu cywilnego).

 

Jeśli zaś umowa określa m.in. zwrot powierzonego mienia po zakończeniu umowy – zatrzymywanie go spowoduje, iż zleceniodawca będzie mógł naliczyć np. odszkodowanie za bezumowne korzystanie z auta czy telefonu, i tym samym pomniejszyć należną Pani kwotę.

 

Posiada Pani zapewne umowę, rachunek czy fakturę wystawioną na koniec okresu obowiązywania umowy. Na tej podstawie – w razie opóźnienia w zapłacie – może Pani naliczać odsetki, skierować sprawę do sądu, uzyskać szybki wyrok w e-sądzie i oddać sprawę do komornika.

 

Jeśli wypełniła Pani warunki umowy – nie ma powodów. aby zleceniodawca nie wypłacił Pani wynagrodzenia, a jeśli mimo to nie wypłaci. to może je Pani odzyskać na drodze sądowej. Dość szybko.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus IX =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Krótka umowa pełnomocnictwa między firmami

Pracuję na etacie, prowadzę jednoosobową działalność. Przede mną operacja i około 3-miesięczne zwolnienie chorobowe. Nie chciałabym na ten czas zawieszać firmy, która teraz prężnie się rozwija. Czy mogę powierzyć sąsiadowi (który ma swoją działalność) na zasadzie umowy i pełnomocnictwa wykonywanie za mnie obsługi mojej firmy? Płaciłabym mu procent od dochodu. Nie chcę zatrudniać osoby prywatnej, bo to większe koszty. Czy to rozwiązanie jest legalne i bezpieczne dla mnie?

Protokół zakończenia umowy współpracy wynikający z umowy handlowej

W umowie handlowej mamy określone, że na okoliczność wypowiedzenia strony sporządzą protokół zakończenia współpracy. Wypowiedzenie zostało złożone 1,5 miesiąca temu. Nadal nie ma protokołu. Czy protokół w ogóle powinien być uzgodniony przy składaniu wypowiedzenia? Co oznacza słowo „na okoliczność”?

Odzyskanie pieniędzy z faktur, bezzasadne potrącenia

Mam problem ze swoim byłym już kontrahentem. Jestem protetykiem stomatologicznym i współpracowałem z dentystą mającym kilka gabinetów. Występowały problemy z płatnościami – przeterminowanie o 5, 6 tygodni. Uprzedziłem, że tak być nie może. W ostatnim czasie dentysta spłacał najniższe kwoty z rachunków i w dalszym ciągu musiałem się dopraszać o spłatę zaległości. W ubiegłym tygodniu dowiedziałem się od asystentki, że więcej zleceń nie dostanę. On nawet mnie o tym nie poinformował, nie odbierał telefonów. Wczoraj otrzymałem przelew za dwie faktury, ale kwota jest pomniejszona o „kompensatę”. Pozostałe dwa rachunki w dalszym ciągu nie są zapłacone. Dentysta nie informował mnie w żaden sposób, że ma zamiar coś potrącać. Obawiam się, że jeśli wyślę mu rachunek za ostatni miesiąc, zrobi tak samo. Dla mnie to absurdalna sytuacja! Proszę mi podpowiedzieć, jak odzyskać od niego niebagatelną kwotę, którą już sobie pobrał i to na podstawie tylko swoich wyliczeń, które mijają się z prawdą, i jak mam się tego ustrzec w tym miesiącu? W jaki sposób mogę odzyskać odsetki choćby tylko z ostatniego roku?

wizytówka Szukamy prawników »