Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Zawieszenie działalności taksówkarza

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 10.08.2017

Zawiesiłem niedawno działalność gospodarczą jako taksówkarz, na którą posiadam licencję. Pan w urzędzie, który wydał licencję, poinformował mnie, że zawieszenie taxi nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, później może zostać mi ona odebrana, jednak w ustawie o transporcie drogowym w szczególności w punkcie 14a jest mowa o tym, że może ono trwać rok. Która data mnie dotyczy?

Izabela Nowacka-Marzeion

Przewoźnikiem drogowym jest, zgodnie z art. 4 pkt 15 ustawy dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Istotnym elementem tej definicji jest posiadanie uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności. Zgodnie z art. 5b niniejszej ustawy „podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

 

1) samochodem osobowym,

2) pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

3) taksówką

– wymaga uzyskania odpowiedniej licencji”.

 

Zgodnie z art. 6 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy spełnia wymagania szczegółowo określone w tymże przepisie. Mając na uwadze niniejszy przepis, z którego wynika obowiązek posiadania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką, nie ulega wątpliwości, iż przedsiębiorca wykonujący ten rodzaj transportu jest przewoźnikiem drogowym w rozumieniu art. 4 pkt 15 ustawy, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, że znajduje do niego zastosowanie regulacja zawarta w art. 14a umożliwiająca przewoźnikowi drogowemu zawieszenie, w całości albo w części, wykonywania transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego, w tym o okresie zawieszenia oraz o liczbie wypisów z licencji odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego oraz zwrócić do organu licencję – w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego taksówką.

 

Organ, który udzielił licencji, wydaje z urzędu zwróconą licencję w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego. Jeżeli wykonywanie transportu drogowego zostało zawieszone na okres przekraczający 3 miesiące, organ, który udzielił licencji dokonuje, w terminie 14 dni od dnia spełnienia wymagań, o których mowa powyżej, zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji, proporcjonalnie do okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego, zgodnie z zasadami zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji unormowanymi rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz. U. Nr 187, poz. 1255).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - jeden =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na drodze znaków drogowych „uwaga, zwierzęta gospodarskie”? Czy jest szansa na wprowadzenia ograniczenia prędkości lub progów zwalniających?

Wydanie licencji na prowadzenie taksówki

Zrobiłem kurs na przewóz taksówką w mieście A, a egzamin zdałem przed komisją powołaną przez starostę w mieście B (w którym mieszkam). Złożyłem dokumenty o wydanie licencji w mieście A, ale teraz zacząłem się zastanawiać, czy licencja na pewno zostanie mi w tej sytuacji wydana?

Przewóz młodzieży szkolnej busem

Młodzież szkolna w mojej miejscowości przewożona jest busem, który ma 25 miejsc siedzących. Pojazd zabiera jednak więcej osób (ok. 35), które muszą więc całą drogę stać. Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że kilkakrotnie prosiłem policję o kontrolę busa oraz zgłaszałem sprawę do dyrektora szkoły – moje skargi nic nie dały.
wizytówka Szukamy prawników »