Mamy 7223 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Zaliczenie do okresu pracy w warunkach szczególnych kontraktu na budowę

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 10.05.2017

Byłem zatrudniony w firmie w warunkach szczególnych. W 1987 r. firma wysłała mnie na kontrakt na budowę eksportową na Węgry w pełnym wymiarze czasu pracy. Stosunek pracy ustał w wyniku upływu czasu, na jaki była zawarta umowa. Czy ten okres również można zaliczyć do okresu pracy w warunkach szczególnych? Była to praca na urlopie bezpłatnym.

Marek Gola

Zatrudnienie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze musi być wykonywane w ramach stosunku pracy lub stosunku służby.

 

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 r. „okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy”.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2010 r. (sygn. akt II UK 328/09) „okresy wykonywania pracy za granicą w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze na podstawie umów o pracę zawartych bezpośrednio z pracodawcami zagranicznymi mogą być uznane za okresy zatrudnienia w rozumieniu art. 32 u.e.r.f.u.s. pod warunkiem opłacania składek w Polsce również na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chyba że na podstawie umów o zatrudnieniu lub umów międzynarodowych pracownik został objęty ubezpieczeniem w trybie i na zasadach obowiązujących w państwie zatrudnienia lub określonych w umowach międzynarodowych (np. obowiązkiem podlegania ubezpieczeniu właściwemu dla pracowników pracodawcy zagranicznego w jego siedzibie za granicą lub w innym miejscu prowadzenia przezeń działania)”.

 

Podsumowując – jeśli pracował Pan za granicą na podstawie umowy o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy) i opłacał z tego tytułu składki w Polsce, można ten okres doliczyć do stażu pracy w szczególnych warunkach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + IX =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Śmierć pracownika i odprawa pośmiertna

Moja firma zatrudnia kilka osób. Niedawno zmarł nasz pracownik – czy mamy obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej?

Podważenie zwolnienia lekarskiego pracownika małej firmy

Mam niedużą firmę, w której zatrudniam 18 pracowników. W związku z tym, w razie choroby pracownika jestem zobowiązana płacić przez pierwsze 33 dni wynagrodzenie chorobowe.

Jedna z pracownic, będąc na chorobowym, codziennie odwiedzała moje punkty handlowe w celach towarzyskich: wypicia kawy, poprzestawiania towaru na półkach itp. Po jednym z takich odwiedzin został po niej ślad – podpisane własnoręcznie polecenia przelewów. Próbowałam spotkać się z nią 5-krotnie i porozmawiać o niestosowności jej zachowania. Nic to nie dało. Z każdej nieudanej próby kontaktu sporządzałam notatkę.

Byłam w Zus-ie trzykrotnie z prośbą o pomoc. Za każdym razem odsyłano mnie z tym problemem, twierdząc, że do 33 dni to ja płacę i w mojej mocy jest podważenie tego zwolnienia. Podważyłam je na mocy ustawy podanej przez ZUS (art. 68 i 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych). Dowiedziałam się jednak, że ZUS mnie źle poinformował, bowiem ta ustawa dotyczy płatników składek zatrudniających powyżej 20 pracowników, więc nie mnie. Szukałam więc rozwiązania tego problemu sama. Znalazłam opis wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 2003 r. (I PK 208/02), w którym jest mowa, że można wypowiedzieć umowę na chorobowym, gdy jest ono wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. Czy mogę się na nim oprzeć?

Wniosek o dodatkowy egzamin z wiedzy zawodowej funkcjonariusza Służby Celnej

Odbywam służbę przygotowawczą w Służbie Celnej. Aby zostać mianowanym do służby stałej, należy zdać egzamin końcowy z wiedzy zawodowej i z języka obcego. Tego pierwszego niestety nie zdałem dwukrotnie. Jednocześnie wykryłem wiele kłamstw w prowadzonym dla mnie dzienniku – zapisano w nim, że odbyłem wiele szkoleń, w których w rzeczywistości nie uczestniczyłem. Wykazując uchybienia w procesie szkoleniowym, zwróciłem się do dyrektora z wnioskiem o dopuszczenie mnie do jeszcze jednego, dodatkowego egzaminu. Wniosek złożyłem w listopadzie i nadal nie otrzymałem odpowiedzi (dowiedziałem się, że postępowanie wyjaśniające wciąż trwa). Jak dochodzić swoich praw, co jeszcze mogę zrobić?

wizytówka Szukamy prawników »