Mamy 7223 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Zakupy i sprzedaż dla zagranicznych firm a VAT

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 18.05.2017

Sprzedałem klientowi z Niemiec wyświetlacz w kwocie do zapłaty 4800zł. Jak zaksięgować w KPiR oraz rejestrach VAT i wykazać sprzedaż w deklaracji VAT? Natomiast od firmy z Chin kupiłem części do wyświetlacza i zapłaciłem 160 dolarów amerykańskich. Jak taki zakup wykazać we wspomnianych dokumentach?

Aleksander Słysz

Opis stanu faktycznego, który Pan sporządził, jest mało precyzyjny, nie wskazuje Pan np., czy kontrahent jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Ma to znaczenie dla określenia, czy dochodzi, czy nie dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu – w uproszczeniu – dostawy towarów na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniami zawartymi w art. 13 ust. 2–8 ustawy o podatku od towarów i usług. Co do zasady zatem WDT zachodzi, gdy nabywca towarów jest:

 

  1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
  2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
  3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
  4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, u którego sprzedaż nie jest zwolniona podmiotowo (chyba że dotyczy nowych środków transportu) – w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%. Gdyby do WDT nie dochodziło, np. gdy nabywca jest osobą prywatną, to co do zasady, przy tej wartości sprzedaży, należałoby sprzedaż opodatkować stawką krajową podstawową.

 

Odnośnie transakcji z Chin wartość z faktury wyrażoną w USD przeliczyć należałoby na złotówki przy zastosowaniu kursu z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia transakcji i dopiero w takiej wartości wprowadzić do PKPiR jako koszt uzyskania przychodu, natomiast do ewidencji VAT należy wprowadzić wartość podatku naliczonego przy imporcie towarów wynikającego z dokumentu odprawy celnej (SAD).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus dziesięć =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Klasyfikacja usług kominiarskich

Jakim numerem klasyfikacyjnym są objęte usługi kominiarskie z zakresu czyszczenia przewodów kominowych wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, a jakim usługi z zakresu przeglądu stanu technicznego, sprawności przewodów kominowych wentylacyjnych, dymowych i spalinowych? Jakim podatkiem VAT powinny być objęte usługi z zakresu czyszczenia przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych, a jakim z zakresu przeglądu stanu technicznego, sprawności (również w budynkach mieszkalnych)?

Stawka VAT do towaru o kodzie PKWiU 15.51.20-70.20

Jaką stawkę VAT stosujemy do towaru o kodzie PKWiU 15.51.20-70.20?

Wydruk paragonu przy sprzedaży internetowej

Moja firma prowadzi sprzedaż internetową. Kiedy powinien być wydrukowany paragon: przy tzw. pobraniu, przy wpłacie na konto przed wysyłką, czy też przy zapłacie za pośrednictwem serwisu aukcyjnego? Czy możliwe jest drukowanie paragonu w dniu wysyłki?

wizytówka Szukamy prawników »