ePorady24.pl Prawo handlowe Inne Żądanie zwrotu weksla
Zadaj pytanie ›

Biuletyn

Prenumerata biuletynu
Zadaj pytanie ›

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Opublikowane: 13.08.2008

Autor: Karol Jokiel

Żądanie zwrotu weksla

Kilka lat temu spółka, w której byłam jednym ze wspólników, zadłużyła się wobec firmy, z którą mieliśmy podpisaną umowę franchisingową. W związku z tym zażądano od nas podpisania weksli in blanco, niestety bez deklaracji wekslowej. Weksle podpisaliśmy w kancelarii notarialnej, a w zawartym akcie notarialnym wymienione są kary za ewentualne niewywiązanie się z zawartej umowy, nie ma natomiast żadnej wzmianki o wekslach. Gdy rozwiązano z nami umowę franchisingu, zadłużenie na podstawie zawartej na piśmie ugody częściowo anulowano, resztę zaś rozłożono na raty, które na dzień dzisiejszy są spłacone. Zwróciliśmy się pisemnie o zwrot weksli, jednak nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Co możemy zrobić, by firma zwróciła nam weksle? Jak w świetle prawa przedstawia się nasza sytuacja? Jakie koszty musielibyśmy ponieść w razie skierowania sprawy do sądu?

Obowiązek zwrotu weksla niezupełnego po wygaśnięciu (np. wskutek zapłaty, zwolnienia z długu itp.) zabezpieczonego nim zobowiązania, co – jak wynika z Pani informacji – w przedmiotowej sprawie nastąpiło, wypływa w sposób dorozumiany z porozumienia wekslowego (choć w niniejszej sprawie nie ma ono formy pisemnego dokumentu) i należy przyjąć, że istnieje zawsze, o ile strony w porozumieniu tym nie wyraziły woli przeciwnej. W związku z tym należy przyjąć, że nawet brak żądania (ze strony wystawcy) zwrotu weksla in blanco po wygaśnięciu zobowiązania, na zabezpieczenie którego weksel wydano, nie może być traktowany jako chęć pozostawienia weksla w posiadaniu byłego wierzyciela, przykładowo, na zabezpieczenie przyszłych wierzytelności.

 

Równocześnie jednak brak w prawie wekslowym odpowiednika dla weksla in blanco jednoznacznego przepisu art. 39, zgodnie z którym przy wekslu trasowanym trasat może przy zapłacie żądać wydania weksla pokwitowanego przez posiadacza. Innymi słowy brak w prawie wekslowym wyraźnej podstawy normatywnej dla żądania wydania dokumentu weksla in blanco.

 

Nie oznacza to oczywiście, że takiej podstawy nie można szukać gdzie indziej – np. w art. 222 ust. 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz (tu dokument weksla) została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie (co z kolei w przedmiotowej sprawie nie ma przecież miejsca). Wraz z powództwem do sądu może Pani wnieść o udzielenie zabezpieczenia w postaci zakazu zbywania dokumentu (puszczenia weksla w obieg), jeżeli obawia się Pani takiej możliwości.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj >>

 

Jako element nacisku na byłego wierzyciela może Pani powołać się na art. 286 Kodeksu karnego jako na przepis, którego znamiona może wypełniać zachowanie kontrahenta.

 

Opłata sądowa od pozwu w sprawie, o której Pani pisze, przy zastosowaniu zaproponowanej wyżej konstrukcji prawnej, to 5% wartości przedmiotu sporu (tu „wartości dokumentu weksla” – tzn., w moim przekonaniu, sumy, na zabezpieczenie której wydano weksel), jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

 

Zwracam Pani uwagę, że żądanie zwrotu weksla in blanco jest uzasadnione szczególnym Pani interesem, gdyż weksel taki może zostać zbyty i ponownie wykorzystany przez nabywcę, co trudno będzie podważyć. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się bowiem, że zapłata sumy wekslowej dokonana przez dłużnika wekslowego bez odebrania weksla lub uwidocznienia na nim dokonania zapłaty nie ma znaczenia w stosunku do nabywcy weksla.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

wersja do druku

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + I =

Opinie naszych Klientów ››

Zadane pytania:

  • 0
  • 3
  • 2
  • 7
  • 8
  • 1
  • 4
wizytówka
Pobierz aplikację