Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Żądanie zwrotu nadpłaconych alimentów

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 04.08.2017

Sprawa dotyczy żądania zwrotu nadpłaconych alimentów. W 2014 r. ojciec dziecka wniósł sprawę do sądu o obniżenie alimentów z kwoty 2000 zł do 700 zł na nasze kilkuletnie dziecko. Na mocy wyroków w sądzie pierwszej i drugiej instancji alimenty zostały obniżone do kwoty 1500 zł z orzeczeniem, że niższa kwota obowiązuje od dnia złożenia pozwu. W okresie 2014-2016 ojciec dziecka uregulował za pośrednictwem komornika sądowego zaległości według stawki 2000 zł. Dług został uregulowany, więc wstrzymałam egzekucję komorniczą. Teraz były mąż żąda ode mnie zwrotu nadpłaconych alimentów. Czy mam możliwość niezwracania mu tej kwoty? Ja nie mam tych pieniędzy. Wiem, że grozi mi sprawa o bezpodstawne wzbogacenie. Jak mogę się obronić?

Eliza Rumowska

Kodeks cywilny reguluje przy bezpodstawnym wzbogaceniu także przypadki możności uchylenia się od tego roszczenia o świadczenie nienależne, z którym mamy tu okoliczność:

 

„Art. 410. [Świadczenie nienależne]

§ 1. Przepisy artykułów poprzedzających stosuje się w szczególności do świadczenia nienależnego.

§ 2. Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

 

Art. 411. [Wyłączenie zwrotu świadczenia]

Nie można żądać zwrotu świadczenia:

1) jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany, chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej;

2) jeżeli spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego;

3) jeżeli świadczenie zostało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu;

4) jeżeli świadczenie zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna.”

 

Jak wynika z powyższego – w przypadku alimentów tylko wtedy ojciec dziecka mógłby skutecznie uzyskać zasądzenie ich zwrotu, gdyby dokonując ich zapłaty (przelewu) zastrzegał w okresie spornym każdorazowo ich zwrot.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

Ponadto warto w ramach obrony podnieść, że zawsze ojciec dziecka mógł ubiegać się o zabezpieczenie jego roszczeń na czas trwania procesu o obniżenie alimentów – wówczas sąd nakazałby zapłatę niższej kwoty alimentów już w toku sprawy.

 

Jednakże przesłanką przemawiającą przeciwko Pani jest rozstrzygnięcie także w II instancji, że datą odpowiednią jest data od złożenia pozwu. Jednakże kluczowe będzie wykazanie, czy alimenty w tym okresie płacono z zastrzeżeniem ich zwrotu, czy też nie. Jeżeli były płacone z zastrzeżeniem – nie warto wszczynać wojny i doprowadzać do procesu o bezpodstawne wzbogacenia, ale ułożyć się z ojcem dziecka co do sposobu zwrotu, np. poprzez zgodę na zaliczenie obniżki na poczet zapłaty przyszłych alimentów, tak by były one przez pewien okres odpowiednio niższe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + VIII =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Były mąż żąda alimentów – czy jego roszczenie jest zasadne?

Po rozwodzie córka mieszkała ze mną. W 2010 r. za namową eksmałżonka zgodziłam się, aby dziecko na jakiś czas przeprowadziło się do ojca. Wyraziłam zgodę na chwilowe wstrzymanie alimentów, chociaż w protokole mediacyjnym jest napisane, że córka może wybrać miejsce zamieszkania, lecz nie zwalnia to byłego męża od płacenia alimentów. Po roku ni stąd, ni zowąd otrzymałam pozew sądowy – eksmałżonek żąda alimentów w wysokości 800 zł (domaga się również alimentów wstecznych). Mój były mąż przedstawił bardzo wysokie koszty utrzymania córki – m.in. zakup nowego mieszkania (de facto było to działanie związane z założeniem nowej rodziny). Chcę, żeby przedstawił dokumenty potwierdzające realne koszty utrzymania córki (sąd tego nie wymaga). Jakie znaczenie dla opisanej sprawy ma wspomniany protokół mediacyjny? Czy roszczenia eksmałżonka są zasadne? Jak na sprawę wpłynie fakt, że córka za kilka miesięcy skończy 18 lat?

Ustalenie sposobu przekazywania alimentów na dziecko, z którym nie utrzymuję kontaktu

Mieszkam w Kanadzie. Płacę alimenty na córkę, która mieszka w Polsce i ma 19 lat. Ostatnio ustaliliśmy nową kwotę świadczenia, jednak nie uzgodniliśmy warunków przekazywania pieniędzy (dotychczas wpłacałem je na konto byłej żony). Jak mogę realizować swoje zobowiązanie, skoro córka nie utrzymuje kontaktów ani ze mną, ani z moimi krewnymi?

Decyzja o zabezpieczeniu roszczenia o alimenty w czasie procesu rozwodowego

Czy sąd miał prawo (w trakcie procesu rozwodowego) wydać decyzję o zabezpieczeniu roszczenia o alimenty bez dania mi prawa do obrony (chciałem prosić o zmniejszenie kwoty)?

wizytówka Szukamy prawników »