Mamy 7223 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Zabezpieczenia zainwestowanych środków na budowę domu z partnerką

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 12.05.2017

Zamierzam z moją partnerką kupić działkę pod budowę domu. Ona będzie jej współwłaścicielem, ale to ja zapłacę za grunt. Później zamierzamy się budować i wkład własny też ja sfinansuję, a kredyt na budowę domu weźmiemy wspólnie. Chciałbym zabezpieczyć w jakiś sposób inwestowane środki na wypadek, gdybyśmy się mieli w przyszłości rozstać. Jak należałoby to zrobić?

Tomasz Krupiński

W pierwszym rzędzie należy wskazać, iż polskie ustawodawstwo nie reguluje statusu związków pozamałżeńskich. Oznacza to, iż do stosunków majątkowych między konkubentami stosuje się przepisy regulujące określony stosunek prawny, którego dotyczą. Zamierza Pan kupić nieruchomość za własne środki, przy czym wskazuje Pan jako współwłaściciela partnerkę życiową. Na nieruchomość chcecie Państwo zbudować dom ze środków własnych i uzyskanych w drodze kredytu. Zasadą jest, iż wszystko, co zostaje zasadzone i posadowione na nieruchomości, stanowi własność właściciela nieruchomości. Stąd też wybudowany dom stanowić będzie Państwa własność.

 

Podjął Pan dwa istotne problemy, tj. problem rozliczenia nakładów oraz zobowiązań. W pierwszym wypadku podstawę prawną stanowić będzie przepis art. 618 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 618 K.p.c.:

 

§ 1. W postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzyga także spory o prawo żądania zniesienia współwłasności i o prawo własności, jak również wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy. Rozstrzygając spór o prawo żądania zniesienia współwłasności lub o prawo własności, sąd może wydać w tym przedmiocie postanowienie wstępne.”

 

Dopiero więc w postępowaniu o zniesienie współwłasności będzie Pan mógł dochodzić rozliczenia nakładów na nieruchomość. Do roszczeń z tytułu posiadania rzeczy rozpoznawanych w toku sprawy o zniesienie współwłasności należą: sprawy o dokonane nakłady i sprawy o pobrane pożytki (uchwała SN z 26 marca 1970 r., III CZP 7/70, OSNCP 1970, nr 12, poz. 219, LexisNexis nr 296431), sprawy o przeniesienie własności nieruchomości zajętej pod budowę oparte na art. 231 K.c. (uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z 15 grudnia 1969 r., III CZP 12/69,OSNCP 1970, nr 3, poz. 39, LexisNexis nr 355796), roszczenia z tytułu rozebrania przez współwłaściciela budynku znajdującego się na nieruchomości wspólnej (uchwała SN z 29 września 1969 r., III CZP 48/69, OSNCP 1970, nr 4, poz. 58, LexisNexis nr 296029), czy roszczenia z tytułu spłaconego kredytu hipotecznego (postanowienie SN z 20 kwietnia 2011 r., I CSK 661/2010, OSNC-ZD 2012, nr B, poz. 31, LexisNexis nr 2573756). Oczywiście wymaga to zachowania procedury dowodowej i wykazania, że nakłady zostały poniesione w określonej wysokości.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

Za zobowiązania związane z nieruchomością odpowiadacie Państwo solidarnie. Oznacza to, iż bank może dochodzić od Państwa zaspokojenie swoich roszczeń, przy czym może skierować żądanie do Państwa obojga, jak też do każdego z osobna.

 

Potrzeba w zabezpieczaniu swoich praw powinna się ograniczyć więc do zabezpieczenia środków dowodowych na okoliczność wykazania nakładów na nieruchomość wspólną. Takimi dowodami są wszelkie dowody zakupu przedmiotów czy rzeczy (faktury, paragony).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + 7 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Środki utrzymania dla niepracującej konkubiny

Mieszkam z moim partnerem w jego mieszkaniu. Mamy dziecko, z którym jestem w domu, ponieważ nie mogę znaleźć pracy. Konkubent twierdzi, że nie ma obowiązku mnie utrzymywać, ponieważ nie mamy ślubu. Cały czas grozi, że wyrzuci nas z mieszkania. Proszę mi doradzić, jakie mam prawa i co mogę zrobić w tej sytuacji.

Nieformalny związek a dziedziczenie nieruchomości

Mój partner jest po rozwodzie, ma dwoje dzieci. Obecnie kończymy budowę wspólnego domu, ja jestem w ciąży. Wszystkie rachunki (i działka) wystawiane są na partnera. W razie śmierci partnera chcielibyśmy, by dom należał do mnie i do dziecka; dwójce dzieci z małżeństwa zostałoby mieszkanie. Czy w tej sytuacji mogłabym uniknąć podatków i roszczeń o zachowek?

Odzyskanie pieniędzy za przedmioty przywłaszczone przez byłego partnera

Niedawno rozstałam się z partnerem. Mamy wspólne mieszkanie, jednak remont robiliśmy za moje pieniądze. Partner pod moją nieobecność wyprowadził się, zabierając z domu najcenniejsze rzeczy (za które płaciłam ja – mam na to dowody). Czy mam szansę na odzyskanie pieniędzy za przedmioty, które sobie przywłaszczył?

 

wizytówka Szukamy prawników »