Mamy 7129 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Wywiezienie dziecka za granicę przez matkę bez zgody ojca

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 28.10.2010

Mój syn z poprzedniego związku został wywieziony przez swoją matkę do Kanady bez mojej zgody. Przy pomocy Ministerstwa Sprawiedliwości dziecko wróciło do Polski. Mimo to widuję się z synem tylko raz w miesiącu, a była partnerka nastawia dziecko przeciwko mnie i je buntuje. Wiem, że wykupiła już nowe bilety do Kanady, dlatego spodziewam się kolejnej rozłąki z synem. Czy mam prawo do decydowania np. o miejscu zamieszkania dziecka? Czy są szanse na udowodnienie, że matka manipuluje dzieckiem?

Eliza Rumowska

Rozumiem Pana zaniepokojenie, niemniej moja odpowiedź musi być zgodna z obowiązującym prawem polskim.

 

W niniejszej sprawie na wyjazd dziecka za granicę potrzebna jest zgoda obojga rodziców. Kwestia wywozu dziecka należy bowiem do tzw. istotnych spraw z zakresu sprawowania władzy rodzicielskiej. Wymagane więc jest, aby obydwoje rodzice podjęli decyzję w tym zakresie, chyba że jedno z rodziców nie żyje, jest pozbawione władzy rodzicielskiej, ma ograniczoną władzę rodzicielską, a zakres jej wykonywania nie obejmuje uprawnienia do podejmowania decyzji w kwestii wyjazdów dziecka za granicę.

 

Tym samym, jeśli matka dziecka faktycznie pozbawiła Pana prawa do opieki nad dzieckiem, postąpiła zarówno wbrew polskiej ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy, jak i Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze 25.10.1980 r., której sygnatariuszem jest m.in. Polska. Cytowana Konwencja daje rzeczywiste środki służące do odnalezienia wywiezionego dziecka i doprowadzenia do jego powrotu. Głównym celem konwencji jest właśnie zapewnienie niezwłocznego powrotu dziecka do państwa, na którego terytorium znajduje się jego stałe miejsce. Oprócz tego wszczynane jest przed polskim sądem opiekuńczym postępowanie o wydanie dziecka, co też miało miejsce w tym przypadku.

 

W przypadku braku porozumienia między rodzicami co do pobytu dziecka nie pozostaje nic innego, jak zwrócić się do sądu rodzinnego o rozstrzygnięcie tego sporu (art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Sądem opiekuńczym jest sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Wniosek musi zostać należycie opłacony – opłatą sądową w wysokości 40 zł. Dowód uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku. Opłatę sądową można uiścić przelewem bądź poprzez naklejenie znaków opłaty sądowej (dostępne są w kasie sądu).

 

We wniosku, oprócz siebie jako wnioskodawcy, powinien Pan wskazać matkę dziecka – jako uczestnika postępowania (wraz z adresami zamieszkania).

 

We wniosku może Pan wnieść np. o zmianę częstotliwości kontaktów z dzieckiem czy też innych okoliczności tym spotkaniom towarzyszącym.

 

Postępowanie w sprawie będzie toczyło się w trybie nieprocesowym i zakończy się wydaniem stosownego postanowienia.

 

Jeśli kontakty rodzica z dzieckiem zostaną ustalone bądź sąd wyda zarządzenie w innej sprawie dotyczącej dziecka, to rodzic ma możliwość egzekucji takiego orzeczenia sądowego. Może Pan wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji w celu przymusowego wykonania zarządzenia sądu. Sąd na posiedzeniu sprawdzi okoliczności dotyczące utrudnień w wykonywaniu orzeczenia. Sąd ma możliwość przymuszenia do tego osoby, u której przebywa dziecko i która utrudnia kontakty z dzieckiem czy realizację innego zarządzenia, przede wszystkim poprzez nałożenie na nią grzywny (art. 1051 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Wysokość grzywny określa art. 1052 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „w jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż jeden tysiąc złotych, chyba że trzykrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać stu tysięcy złotych”.

 

Nadto w przypadku egzekwowania kontaktów z dzieckiem, gdy grzywna nie przynosi rezultatów, gdyż matka dziecka wciąć nie chce go wydać, sąd na podstawie art. 5986 Kodeksu postępowania cywilnego może zlecić kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie dziecka, jeśli rodzic wystąpi z takim wnioskiem. Nadto kurator sądowy może żądać pomocy policji przy czynnościach związanych z przymusowym odebraniem dziecka. Natomiast w przypadku, gdy rodzic ukryje dziecko w celu udaremnienia odebrania dziecka – kurator sądowy zawiadamia prokuratora; a także kurator może żądać – jeśli zobowiązany do wydania pobytu nie chce ujawnić miejsca pobytu dziecka – by sąd nakazał przymusowe jego sprowadzenie celem złożenia oświadczenia o miejscu pobytu dziecka. Pod względem skutków karnych oświadczenie jest równoznaczne ze złożeniem zeznań pod przyrzeczeniem, o czym sędzia poucza składającego oświadczenie. Tym samym złożenie nieprawdziwego oświadczenia grozi postępowaniem karnym pod zarzutem popełnienia przestępstwa z art. 233 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Podsumowując, jeśli między rodzicami istnieje spór co do istotnych spraw dziecka, warto wystąpić do sądu opiekuńczego o rozstrzygnięcie tego sporu. Najważniejsze jest, by egzekwować od matki dziecka wykonywania orzeczeń sądowych za pomocą sądu opiekuńczego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (4):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + 8 =

18.12.2016

A dlaczego dziecko wróciło do Polski z Kanady? Jakie miało warunki za granicą z matką? Jeżeli dziecku nie działa się żadna krzywda to dlaczego ojciec domagał się jego powrotu? Matka tez ma prawo ułożyć sobie życie po rozwodzie. Nie widzę tutaj kierowania się dobrem dziecka tym bardziej, że ojciec przyznaje że widuje się z dzieckiem tylko raz w miesiącu. Ojcowie chcą mieć prawo decydowania o życiu nie tylko dziecka ale i matki.

Ana

16.04.2015

blah no tak niech ojcowie jeżdżą po UE jak tak bardzo chcą widzieć dzieci A matki high life koko dżambo i do przodu. Dziecko potrzebuje obojga rodziców a nie sfrustrowanych matek które nie widza nic poza swoim szczęściem, że coś nie wyszło co tam znajdzie się następny nie jest tak ? pytałaś się swoje dziecko czy chce tak żyć ?, nie bo to według ciebie jest to dla niego dobre ....- wiec jeśli kiedyś nie pytałaś nigdy co robić - to teraz robisz co chcesz tyle ci pozostaje

mike

19.08.2014

OLa masz rację w pełni się z Tobą zgadzam. Najwyższa pora też na to aby dać matkom z dziećmi pełne prawo przemieszczania sie w granicach UE bez stosownej łaskawej zgody ojców....

Blah

03.07.2014

A kiedy ktoś zacznie egzekwować od ojców. Umawiam się, że o określonej godzinie ojciec odbierze dziecko a on jest 2 godziny później bo imprezowali się nie wyspał. Zabrał dziecko na wakacje i przywiózł 3 dni przed umówionym terminem a że się nie spodziewał że ja również mogę wyjechać to zostawił jak przesyłkę dziecko u mojej babci. Innym razem wiedząc, że mam wykupiony wyjazd z dzieckiem na wakacje przywiózł je dzień po terminie kiedy mieliśmy wyjechać! Ojcowie mają prawo wyjechać do pracy za granicę nam matkom to prawo odebrali.

OLa

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Wniosek o uregulowanie kontaktów z wnukiem

Proszę o pomoc w napisaniu wniosku do sądu o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukiem. Wnuczek ma 9 miesięcy, mój syn uznał go w urzędzie. Z matką dziecka nie są już parą, ona jest nieletnia; syn ma wyrok w zawieszeniu za współżycie z nieletnią. Opiekunem prawnym wnuczka jest jego prababcia, która jest równocześnie rodziną zastępczą dla nieletniej matki chłopca. Ja, jak również syn, możemy się kontaktować z wnukiem, ale tylko u nich w domu. Babcia nie chce się zgodzić, żebym zabierała wnuczka do siebie do domu, a mnie bardzo na tym zależy, żeby zabierać go do siebie na kilka dni. Jak napisać taki wniosek?

Jak ułożyć sobie nowe życie za granicą?

Jestem 2 lata po rozwodzie. Ojciec dziecka widuje się z nim rzadziej, niż określił w wyroku sąd. Ma jednak pełną władzę rodzicielską. Obecnie związałam się z innym mężczyzną i chciałabym wyjechać z nim i z dzieckiem za granicę i ułożyć sobie nowe życie. Jak do tego doprowadzić bez udziału sądu?

Sytuacja rozwodu i miejsca przebywania córki

Za miesiąc mam rozprawę rozwodową. Córka nie akceptuje mojego nowego partnera i wyprowadziła się do dziadków. Ma 13 lat. Co mnie czeka w związku z tą sytuacją? Jak sąd się odniesie do jej miejsca zamieszkania?

wizytówka Szukamy prawników »