Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 13.08.2013

Na mojej nieruchomości rolnej ma zostać ustanowiona służebność przesyłu – ma to być 6 kabli energetycznych ułożonych w pasie o szerokości 4 m i długości 1500 m, a w czasie budowy, przebudowy itd. żąda się pasa o szerokości 12 m. Powyższy grunt został nabyty od ANR w 2011 r. Jakiej wysokości wynagrodzenia powinienem żądać? Czy można ubiegać się o odszkodowanie z tytułu utraty wartości gruntu?

Eliza Rumowska

Odpowiadając na Pana pytanie, po pierwsze wskazać należy, że wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu może zostać ustalone jako świadczenie jednorazowe lub okresowe (miesięczne, kwartalne, roczne).

 

Po drugie, jak podnosi się w literaturze przedmiotu (tak m.in.: Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. 1, wyd. 6, Warszawa 2011), Kodeks cywilny (K.c.), stanowiąc o odpowiednim wynagrodzeniu, nie wskazuje kryteriów ustalenia jego wysokości, a także nie przesądza, że chodzi o wynagrodzenie w postaci świadczenia pieniężnego, jednorazowe lub okresowe. Ustalając wynagrodzenie, należy mieć na względzie wpływ obciążenia i usytuowania na nieruchomości urządzeń, na jej wartość, uciążliwość dla właściciela w zakresie prawidłowej eksploatacji rzeczy w ramach wykonywania jego prawa, przeznaczenie nieruchomości oraz sposób korzystania z urządzeń przesyłowych i ich charakter (wielkość, wpływ ich funkcjonowania na otoczenie, przeznaczenie).

 

W związku z tym zatem, że wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu nie jest wprost przez ustawodawcę definiowana i określana kwotowo, zależy ona każdorazowo od wyceny takiego prawa, której sąd dokonuje przy pomocy właściwych biegłych sądowych.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jak podnosi się w orzecznictwie, o ile na wysokość takiego wynagrodzenia wpływ ma lub może mieć więcej czynników niż zwykła ekonomiczna kalkulacja oparta na stawkach czynszu dzierżawy bądź najmu nieruchomości zbliżonych, o tyle metoda ta daje w praktyce najbardziej wymierne wyniki i zdaje się w najmniejszym stopniu dotknięta błędem.

 

Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby Pan we własnym zakresie podjął się próby wyceny tego wynagrodzenia. Przy jej dokonywaniu należy wziąć pod uwagę długość linii elektrycznej mającej przebiegać przez Pana grunt oraz jej szerokość z uwzględnieniem tzw. pasa technicznego (zgodnie z Pana opisem sprawy należy przyjąć, że pas ten wyniesie zapewne po 4 m z każdej strony sieci).

 

Przykładowo zatem:

 

Długość linii energetycznej: 1500 m (szerokość linii wraz z pasem technicznym: 12 m)

 

Powierzchnia zajętego gruntu: 18 000 m2 (1500 m x 12 = 18 000 m)

 

Miesięczna cena dzierżawy 1 m2 tego rodzaju działki: 0,50 zł

 

Wynagrodzenie miesięczne: 0,50 zł x 18 000 m2 = 9000 zł

 

Jeżeli do znajdujących się na gruncie urządzeń doprowadzona zostanie droga dojazdowa, to powierzchnia gruntu wchodząca pod służebność dodatkowo wzrosłaby przykładowo o 125 m2 (droga o długości 50 m i szerokości 2,5 m).

 

Wtedy wynagrodzenie miesięczne wyniosłoby: 0,50 zł x 18 125 m2 = 9062,50 zł

 

Natomiast ustalając jednorazowe wynagrodzenie z tego tytułu, można przyjąć, że wyniesie ono równowartość np. sumy czynszów za okres 10 lat, co w podanym przykładzie stanowiłoby odpowiednio 1 087 500 zł (9062,50 zł x 120 miesięcy = 1 087 500 zł), choć przy takiej kwocie zasadne byłoby raczej oczekiwanie, że formą rozliczenia z tytułu służebności pozostanie czynsz miesięczny, ewentualnie kwartalny.

 

Natomiast co do kwestii związanej z utratą wartości gruntu w związku z posadowieniem na niej przedmiotowych urządzeń przesyłowych należy wskazać, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą ustanowienie służebności przesyłu wyklucza jednoczesną możliwość ubiegania się przez właściciela gruntu o odszkodowanie z tytułu utraty przez ten grunt wartości (tak m.in.: uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 8 września 2011 r., III CZP 43/11).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus III =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Wynagrodzenie za służebność przesyłu

Według jakich kryteriów oblicza się wynagrodzenie za służebność przesyłu? Kto dokonuje takich obliczeń i w jaki sposób można je zweryfikować? Czy w umowie musi być jedynie suma wypłacana jednorazowo, czy może być wypłacana okresowo, np. corocznie, jak to ma miejsce przy dzierżawie? Na mojej działce gazownia przeprowadza gazociąg wysokiego ciśnienia. Za wyrażenie zgody na oddanie w służebność wieczystą potrzebnego gruntu zaproponowano mi jednorazowe odszkodowanie w moim odczuciu nieproporcjonalnie niskie w stosunku do uraty wartości handlowej mojej działki.

 

Wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu

Przez moją nieruchomość ma przebiegać gazociąg. Jakiego wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu mogę się domagać? Proszę przedstawić przykładowe wyliczenia.

 

Odpłatna służebność przesyłu linii światłowodowej

Przyszedł do mnie niedawno przedstawiciel KGHM Polska Miedź SA i oświadczył, że chce ze mną podpisać porozumienie o odpłatnej służebności przesyłu linii światłowodowej, która przebiega przez moją działkę. Przedstawiciel KGHM zaproponował odszkodowanie łączne w wysokości 200 zł, a ja podpisałam porozumienie. Po kilku tygodniach dostałam zaproszenie na podpisanie aktu notarialnego, lecz nabrałam wątpliwości co do wysokości odszkodowania. Akt nie został podpisany. Co wiąże się z moim uchyleniem się od podpisania aktu mimo podpisanego wcześniej porozumienia? Jakiego odszkodowania mogę zażądać za odpłatną służebność przesyłu linii światłowodowej?

Umowa o służebność przesyłu

Na mojej działce znajdują się trzy słupy niskiego napięcia. Zostały one postawione w latach 70. Wcześniej działka była własnością mojego ojca. Chciałbym wystąpić w pismem o zawarcie umowy o służebność przesyłu z elektrownią. Jak należy to zrobić? Jakiej wysokości wynagrodzenia mogę żądać? Przesyłam dokumentację sprawy.

wizytówka Szukamy prawników »