Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Wyrok sądu o przywróceniu do pracy a propozycja nowego zatrudnienia

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 03.04.2017

Pracodawca rozwiązał ze mną umowę za wypowiedzeniem, od której złożyłam odwołanie do sądu pracy. Sąd przywrócił mnie do pracy, jednakże wyrok jest nieprawomocny i zostanie złożona apelacja. Mam możliwość podjęcia nowej pracy. W przypadku wyroku sądu okręgowego podtrzymującego wyrok I instancji przywracającego mnie do pracy – mam 7 dni na zgłoszenie gotowości do podjęcia pracy. Jakie konsekwencję poniosę, jeśli tej gotowości nie zgłoszę, ponieważ podpiszę umowę z nowym pracodawcą? Jakie mam sposoby rozwiązania tej sytuacji ze „starym” pracodawcą?

Marek Gola

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.

 

Pracownik, który przed przywróceniem do pracy podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, może bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

 

Pracodawca nie może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy zgłosił on gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy. Przywrócenie do pracy następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu pracy o przywróceniu do pracy. Jeśli więc została złożona apelacja – nie doszło jeszcze do uprawomocnienia się Pani wyroku, więc póki co nie musi Pani zgłaszać gotowości do podjęcia pracy.

 

Należy zwrócić uwagę, że pracownik w ciągu tych 7 dni nie musi faktycznie pracy podjąć, wystarczy, że zgłosi chęć jej podjęcia. Wystarczy więc, że poinformuje Pani pracodawcę, że jest Pani gotowa do podjęcia pracy.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

Zgłoszenie gotowości podjęcia pracy może nastąpić w dowolnej formie np. ustnie, faksem lub też telefonicznie, poprzez każde zachowanie pracownika, które w sposób dostateczny ujawnia jego wolę.

 

Zdarza się także, że pracownik w oczekiwaniu na wyrok w sprawie przywrócenia do pracy podejmuje inną pracę. Aby więc zgłosić gotowość do podjęcia pracy, do której został przywrócony, musi rozwiązać trwający stosunek pracy. Ze względu na długość okresu wypowiedzenia dotrzymanie 7-dniowego terminu nie byłoby możliwe.

 

Dlatego przepisy przewidują możliwość „szybszego” rozwiązania stosunku pracy. Pracownik może rozwiązać trwającą umowę o pracę za trzydniowym uprzedzeniem. Może z takiej formy rozwiązania umowy skorzystać w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy.

 

Słowem – jeśli wyrok o przywróceniu Pani do pracy się uprawomocni – musi Pani w ciągu 7 dni zgłosić swoją gotowość do podjęcia pracy, a jeśli pozostaje już Pani w innym stosunku pracy – musi Pani tamten nowy stosunek pracy rozwiązać za trzydniowym uprzedzeniem, chyba że jest Pani w stanie kontynuować dwa stosunki pracy.

 

W wyroku z dnia 2 września 2003 r. (I PK 345/02, OSNP 2004, Nr 18, poz. 308) Sąd Najwyższy uznał, iż zatrudnienie u innego pracodawcy nie przekreśla samo przez się gotowości do pracy w rozumieniu art. 81 § 1 K.p., o ile zatrudnienie to nie wyłącza dyspozycyjności pracownika (nie uniemożliwia niezwłocznego podjęcia pracy).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + 10 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Złożenie wypowiedzenia umowy o pracę

Pracuję w jednej firmie 11 lat. Z wielu powodów natychmiast chciałabym się zwolnić. Mam umowę na czas nieokreślony. Czy powinnam wykorzystać przysługujący mi urlop wypoczynkowy i czy muszę jeszcze pojawić się w pracy?

Dopełnienie strony formalnej wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy

Mam umowę o pracę na pełny etat, na czas określony. Jestem kierownikiem dużego działu w placówce handlowej. Dwa i pół miesiąca temu otrzymałem propozycję „wypowiedzenia warunków pracy i płacy” bez podania przyczyny, ale za porozumieniem stron – co dla mnie dziwne, bo takiego porozumienia między mną a pracodawcą nie było. Pokwitowałem odbiór tego pisma, uznając je za błędne i niepełne. Było w nim jeszcze pouczenie, że mam prawo wnieść odwołanie do sądu pracy w terminie 7 dni, ale tego nie zrobiłem, gdyż brakowało przyczyny wypowiedzenia, od jakiej mógłbym się odwoływać. Mam jeszcze tydzień na odrzucenie tej propozycji. Jest ona dla mnie nie do przyjęcia, gdyż skraca mi się jako kierownikowi czas pracy – z całego etatu do 3/4, przy proporcjonalnym obniżeniu pensji, tyle że firma pracuje 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu, a ja mam nadal za wszystko odpowiadać. Oto moje pytanie: Czy jeśli ów dokument jest poprawny i zmuszony będę go odrzucić, to czy przysługuje mi pełna odprawa (jak w przypadku zwolnienia z winy pracodawcy)? Czy też jest niepoprawny i mogę kontynuować pracę od początku nowego miesiąca na starych warunkach?

Prawo pracownika do odprawy rentowej przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron

Byłem zatrudniony od 1 września 1987 r. w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony. Niestety w ostatnim czasie bardzo mi się pogorszył stan zdrowia (częste hospitalizacje i zwolnienia lekarskie). Szef mojej firmy nakłonił mnie do napisania podania o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 26 lutego 2010 r. Podanie napisałem 24 listopada 2009 r. Od 3 stycznia przebywałem na zwolnieniu lekarskim i 21 lutego otrzymałem rentę z powodu niezdolności do pracy od dnia 1 marca 2010 r. Czy przysługuje mi odprawa rentowa? Pracodawca twierdzi, że nie. Dotyczy to również tzw. trzynastki. Zakładowy układ zbiorowy w mojej firmie mówi, że premia roczna należy się pracownikowi, który jest zatrudniony w dniu wypłaty premii (zwyczajowo jest to początek kwietnia). Wyjątkiem od tej zasady jest wcześniejsze przejście na emeryturę lub rentę. Proszę o pomoc w obu tych kwestiach (dołączam stosowne dokumenty). Po czyjej stronie jest racja?

wizytówka Szukamy prawników »