Mamy 7129 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Wypowiedzenie umowy praktyk absolwenckich

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 15.04.2017

Umowa o praktyki absolwenckie na okres 3 miesięcy została sporządzona na dwóch egzemplarzach, z czego jeden miał być dla mnie, a drugi dla firmy, w której odbywam praktyki. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem kopii tej umowy z podpisem dyrektora. Czy podpisana przeze mnie umowa o praktyki jest ważna? Chciałbym zrezygnować z praktyki, ponieważ znalazłem inną pracę. Czy muszę składać wypowiedzenie umowy absolwenckiej?

Anna Sufin

Na wstępie należy podkreślić, że zawarta przez Pana umowa o praktykę absolwencką nie jest odmianą umowy o pracę, więc nie stosuje się do niej zasad przewidzianych w kodeksie pracy. Jest to raczej szczególny typ cywilnoprawnej umowy zawieranej pomiędzy praktykantem a podmiotem przyjmującym na praktykę.

 

Zgodnie z powyższym o tym, jak będzie się kształtować treść umowy, decydują strony tej umowy, przy czym należy tutaj pamiętać o pewnych minimalnych wymaganiach, jakie ta umowa musi spełniać.

 

Treść umowy powinna więc określać rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne; okres odbywania praktyki; tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki; wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odbywana odpłatnie.

 

Umowa o praktyki absolwenckie rozwiązuje się co do zasady z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta. Można ją także rozwiązać przed upływem tego terminu – z zachowaniem formy pisemnej. W przypadku, gdy praktyka była nieodpłatna, rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie, natomiast jeśli była odpłatna, to dodatkowo obowiązuje 7-dniowy okres wypowiedzenia.

 

Podsumowując – umowa jest ważna, mimo że nie otrzymał Pan swojej kopi. Dlatego aby ją rozwiązać, musi Pan złożyć oświadczenie o jej zakończeniu – w zależności od tego, czy była ona odpłatna, czy też nie – w każdym czasie albo za 7-dniowym wypowiedzeniem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + III =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Weksel in blanco a wynajmowanie mieszkania

Zamierzam wynająć mieszkanie studentom, ale obawiam się ewentualnych szkód przez nich wyrządzonych. Chciałbym się przed tym jakoś zabezpieczyć, dlatego zastanawiam się, czy możliwe jest podpisanie weksla in blanco na 4000 zł, wystawionego na mnie? Czy to ma sens w świetle prawa, skoro dotyczy osób prywatnych? Czy formularz weksla mogę wykupić w banku, czy potrzebny jest jakiś inny druk?

Poręczenie weksla bankowego

Syn zaciągnął kredyt gotówkowy w banku (150 tys. zł). Zabezpieczeniem były środki zgromadzone na jego koncie i regularne przelewy od firmy oraz weksel in blanco poręczony przez siostrę zatrudnioną na umowę-zlecenie. Syn nie spłacał kredytu, więc bank przesłał wezwanie do niego i do siostry – obie korespondencje odebrał syn i zataił ten fakt (mieszkają w jednym domu). Córka w końcu dowiedziała się o sytuacji i uzyskała informację od banku, że może spłacać kredyt w ratach w wysokości 12 tys. zł. Czy bank uprawniony był do udzielenia tak dużego kredytu w oparciu o niestabilne zabezpieczenie, jakim jest umowa-zlecenie? Czy bank, wiedząc, kto odebrał korespondencję, dochował wszelkiej staranności w zakresie powiadomienia o zaistniałych okolicznościach? Co teraz może zrobić moja córka, której nie stać na spłatę kredytu brata?

Uciążliwa działalność współwłaściciela budynku mieszkalnego

Jestem współwłaścicielem dwurodzinnego domu, tzw. bliźniaka. Sąsiad od dawna próbuje rozbudować swą połowę, ale nadzór budowlany kilkakrotnie wstrzymywał już prace ze względu na uchybienia. Jakiś czas temu sąsiad zarejestrował działalność „pokoje gościnne” i prowadzi usługi hotelarskie. Co mogę zrobić, by sąsiad zaprzestał uciążliwego dla mojej rodziny najmu pokoi? Pozwolenie na budowę naszego budynku zakładało zabudowę rodzinną, a my nigdy nie wydaliśmy zgody na prowadzenie tego hotelu.

 

wizytówka Szukamy prawników »