Mamy 7223 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 02.05.2017

W jaki sposób można bez kłopotów wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony? Jeden z naszych pracowników robi stosunkowo dużo błędów w wysyłkach do klientów, narażając naszą firmę na straty.

Marek Gola

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy zwanego dalej K.p.

 

Z treści Pana pytania wynika, iż wolą Państwa jest wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony.

 

Wypowiedzenie jest to czynność jednostronna, która powoduje ustanie stosunku pracy wraz z upływem okresu – zwanego okresem wypowiedzenia. Rozwiązania w tym trybie stosunku pracy może dokonać zarówno pracownik, jak i pracodawca. Inicjatywa rozwiązania może być zatem po każdej ze stron. Przy czym art. 30 K.p. dla tej czynności prawnej, zarówno gdy dokonuje jej pracodawca, jak i pracownik, wymaga formy pisemnej.

 

Jeśli chodzi o oświadczenie woli pracodawcy to w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony wymaga ono również podania przyczyny wypowiedzenia.

 

Jeżeli chodzi o przyczynę wypowiedzenia to konieczne jest zwrócenie uwagi na dwie regulacje – art. 30 i art. 45 K.p.

 

Przepis art. 30 K.p. wymaga podania przyczyny, natomiast art. 45 K.p. dla zasadności roszczeń wywodzonych z tego przepisu wymaga, aby wypowiedzenie było uzasadnione.

 

Wymóg formalny z art. 30 to jest podanie przyczyny. Z tym, że przyczyna musi być podana w sposób konkretny. Oznacza to, że musi być zrozumiała dla adresata-pracownika. Musi on wiedzieć, dlaczego pracodawca go zwalnia z pracy w danym trybie.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Przyczyna musi być weryfikowalna w razie sporu sądowego w postępowaniu dowodowym. Przyjmuje się w doktrynie, jak i judykaturze, że wskazanie przyczyny nie może się sprowadzać tylko do posługiwania się utartymi, ogólnymi zwrotami.

 

Wskazana przyczyna, aby uzasadniała rozwiązanie stosunku pracy, musi być prawdziwa. Okoliczności, na które powołuje się pracodawca w swoim oświadczeniu muszą znaleźć potwierdzenie w ewentualnym postępowaniu sądowym.

 

Przyczyna musi być rzeczywista. A zatem musi wyniknąć z przeprowadzonego postępowania dowodowego, że to właśnie ta okoliczność a nie inna skrywana przez pracodawcę doprowadziła do rozwiązania umowy w tym trybie.

 

Przyczyna musi być w końcu uzasadniona. Czyli musi być na tyle istotna, dotycząca treści stosunku pracy, funkcjonowania stosunku pracy, stron tak, ażeby uzasadniała decyzję pracodawcy.

 

„Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę ma być zatem skonkretyzowana (formalnie). Ma być rzeczywista w przekonaniu pracodawcy i tylko ten fakt jest przedmiotem oceny wykonania obowiązku z art. 30 § 4, ponieważ to, czy wskazana przyczyna obiektywnie istniała, będzie przedmiotem oceny dokonywanej przez pryzmat art. 45 k.p lub 52” (tak Gersdorf Małgorzata, Rączka Krzysztof, Skoczyński Jacek, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006).

 

Trzeba podkreślić, że wskazana przez pracodawcę przyczyna, lub przyczyny rozwiązania, zakreślają granice kognicji sądu. Zatem nie można już później w toku procesu sądowego powoływać się na inne okoliczności, które uzasadniałyby wypowiedzenie umowy o pracę. Pracodawca na moment składania oświadczenia woli musi wyłożyć wszystkie swoje pretensje wobec pracownika lub okoliczności z własną kondycją ekonomiczną.

 

W chwili obecnej należy zastanowić się jakie rzeczywiście są przyczyny, które decydują o wypowiedzeniu umowy o pracę. Co istotne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę musi mieć formę pisemną. Proszę wręczyć je pracownikowi w obecności co najmniej jednego innego pracownika. Pismo powinno wskazywać wszystkie zarzuty jakie macie Państwo do tego pracownika. Proszę jednak pamiętać, że w razie złożenia przez pracownika odwołania do sądu muszą Państwo wykazać, że powody są rzeczywiste, uzasadnione i prawdziwe.

 

Możecie zatem Państwo wpisać, że wypowiedzenie umowy o pracę spowodowane jest nadmierną liczbą błędów w trakcie wykonywania pracy, a także powolnością w wykonywaniu obowiązków, a zatem nienależytym wykonywaniu obowiązków, co naraża pracodawcę na straty.

 

Jeżeli pracownik odmówi przyjęcia wypowiedzenia, wówczas czynicie Państwo notatkę (osoba wręczająca plus świadek), że pracownik odmówił przyjęcia pisma.

 

Pismo powinno wskazywać, że pracownik ma 7 dni na złożenie odwołania do sądu… i tutaj należy podać sąd właściwy dla siedziby pracodawcy, ewentualnie miejsca wykonywania pracy.

 

Proszę pamiętać, że wręczone teraz wypowiedzenie ma skutek na koniec miesiąca.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus jeden =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Powrót pracownicy z macieżyńskiego i zwolnienie pracownicy na zastępstwo

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony na zastępstwo. Niedawno wróciła z urlopu wychowawczego pracownica, którą szefowa chciała zwolnić. Dziewczyna przyniosła jednak jakąś nową (podobno) ustawę, która chroni ją przez najbliższy rok. W związku tym szefowa to mnie dała wypowiedzenie! Czy prawo chroniące matkę eliminuje całkowicie moje prawo do pracy? Czy mam prawo upierać się przy utrzymaniu swojego stanowiska pracy?

Plan naprawczy a prawo do zwolnienia pracownika

Ostatnio w firmach zajmujących się sprzedażą stosowane są tzw. plany naprawcze. Podobnie jest w firmie, w której pracuję. Obecnie mam problemy z „wyrobieniem” planu ze względu na zabiegi konkurencji. Bardzo się staram, przykładam, zostaję po godzinach, by plan zrealizować. Czy pracodawca może mnie mimo wszystko zwolnić  z powodu niezrealizowania planu?

Odszkodowanie za bezzasadne zwolnienie z pracy i utratę wypłat

Zostałem zwolniony z pracy po bezzasadnym wypowiedzeniu przez dyrekcję, wyrokiem Sądu Pracy zostałem przywrócony do pracy na poprzednich warunkach . Otrzymałem 1 miesięczną pensje wyrównania a utraciłem około 10 000 zł z wypłat. Czy mogę się starać o dodatkowe odszkodowanie ?

wizytówka Szukamy prawników »