Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Wymuszenie przez dyrektora napisania sprawozdania po stażu na dyplomowanie

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 29.06.2017

Nauczyciel mianowany jest obecnie w okresie kończącym staż na dyplomowanie. Ustawa daje mu 30 dni na napisanie sprawozdania po zakończeniu stażu, czyli do końca czerwca. Dyrektor próbuje wymusić na nauczycielu napisanie sprawozdania przed 31 maja i oddanie do dyrektora, gdyż zabiega o możliwość wcześniejszej oceny stażu, mówiąc na radzie pedagogicznej, że może będzie chciał wcześniej wziąć np. urlop. Prawo nie nakłada takiego obowiązku na nauczyciela. Czy dyrektor może wymusić wcześniejsze napisanie sprawozdania?

Marta Handzlik

Zgodnie z § 4 ust. 4  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U., poz. 393) nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu.

 

Przepisy nie określają formy sprawozdania z realizacji planu. Stąd też wybór formy sprawozdania należy do nauczyciela. W sprawozdaniu z realizacji planu nauczyciel powinien wskazać działania podejmowane w trakcie stażu, przedstawić sposób ich realizacji oraz efekty tych działań.

 

Trzydziestodniowy termin na złożenie sprawozdania jest terminem instrukcyjnym, a jego niedotrzymanie nie pociąga za sobą sankcji np. w postaci ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 

Przepisy co prawda nie wiążą żadnych negatywnych sankcji z przekroczeniem 30-dniowego terminu na napisanie sprawozdania, jednak wskazują wyraźnie, że nauczyciel ma to zrobić po zakończeniu stażu. Oczywiście nauczyciel może pisać sprawozdanie już w trakcie stażu, aby być na bieżąco, jednak oddać je powinien po zakończeniu stażu, a nie w jego trakcie.

 

Tak więc dyrektor nie może wymusić na nauczycielu, aby ten napisał i oddał sprawozdanie jeszcze przed zakończeniem stażu. Z powodu odmowy takiego działania nauczyciel nie może ponieść żadnych negatywnych konsekwencji. Co więcej, oddanie sprawozdania w trakcie trwającego wciąż stażu mogłoby zostać potem zakwestionowane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus 0 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela – przywłaszczenie przez koleżankę

Moja koleżanka z pracy przywłaszczyła sobie napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego. Wykorzystała go w całości, nie wprowadziła nawet żadnych zmian, zrobiła to bez mojej wiedzy i zgody. Co mogę zrobić w tej sytuacji i jakie konsekwencje grożą znajomej?

Obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii

Czy niepełnoletni licealista ma obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii?

Udział w proteście

Uczniowie jednej ze szkół, która ma zostać zlikwidowana, wzięli udział w proteście ulicznym przeciwko tej decyzji. Czy udział młodzieży w takim proteście jest zgodny z prawem? Czy można wyciągnąć jakieś konsekwencje w stosunku do dyrektora, który w tym pomagał, organizując zastępstwa za nauczycieli przygotowujących akcję (na zastępstwo wysłano nawet sekretarkę, bo brakowało kadry)?

wizytówka Szukamy prawników »