Mamy 7129 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Wyliczenie emerytury dla zawodowego żołnierza

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 06.12.2010

Jestem zawodowym żołnierzem, służę 25 lat. Poza wojskiem pracowałem także cztery lata. Planuję przejść na emeryturę wojskową. Kiedy i jak mogłaby być mi naliczona maksymalna emerytura?

Izabela Nowacka-Marzeion

Odnosząc się do treści pytania, uprzejmie wyjaśniam, że w świetle obowiązujących przepisów prawa o wysokości podstawy wymiaru emerytury wojskowej decyduje ostatnio pobrane przed złożeniem wniosku emerytalnego uposażenie, czyli „ostatnia pensja” żołnierza.

 

W myśl obowiązujących obecnie przepisów, tzn. zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 z późn. zm.) – „podstawę wymiaru emerytury stanowi uposażenie należne żołnierzowi zawodowemu w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby wojskowej”.

 

Ustawodawca jednocześnie zastrzega, że jeżeli między zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej żołnierza zawodowego a ustaleniem prawa do emerytury przypadały waloryzacje emerytur – to przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury wojskowej Wojskowe Biuro Emerytalne „z urzędu” uwzględnia wszystkie kolejne waloryzacje przypadające w tym okresie.

 

Ustawodawca podnosi także, że „podstawę wymiaru emerytury dla żołnierzy zawodowych przeniesionych w stan nieczynny lub skierowanych do służby za granicą stanowi wyłącznie uposażenie należne na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym lub przed skierowaniem do służby za granicą, według stawek obowiązujących w dniu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W treści art. 5 wskazanej wyżej ustawy w przypadku ponownego powołania emeryta do zawodowej służby wojskowej i pełnienia tej służby nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, na wniosek emeryta Wojskowe Biuro Emerytalne może po zakończeniu służby wojskowej ustalić nową podstawę wymiaru emerytury.

 

Niezmiernie istotny jest przepis art. 6 tejże ustawy, w myśl którego „emerytury wojskowe oraz podstawy ich wymiaru podlegają waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w przepisach ustawy emerytalnej, tj. zgodnie z treścią art. 88 – ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.)”.

 

Ustawodawca wprowadza zastrzeżenie, iż waloryzacja, o której mowa w art. 88 ustawy emerytalnej, obejmuje emerytury wojskowe osób, którym prawo do świadczenia emerytalnego ustalone zostało przed dniem 1 marca danego roku.

 

Reasumując powyższe, stwierdzić należy, że podstawę wymiaru emerytury wojskowej, zgodnie z treścią art. 5 powołanej wyżej ustawy stanowi ostatnie uposażenie żołnierza, czyli „ostatnia pensja” pobrana przed datą złożenia wniosku o emeryturę wojskową.

 

Zatem tylko i wyłącznie, w myśl obowiązujących obecnie przepisów prawa, wysokość Pańskiego uposażenia decyduje o wysokości podstawy wymiaru emerytury wojskowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - jeden =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Śmierć żołnierza

Ojciec mojej żony zmarł w 1998 r. nie wykupując mieszkania. Było to mieszkanie służbowe, teść był zawodowym wojskowym. Wykupiła to mieszkanie po śmierci żołnierza jego żona. Następnie sprzedała je i wyjechała do innego miasta. Mam w związku z tym pytanie, czy żonie należy się jakikolwiek zachowek? Prawdopodobnie teściowa wykupiła to mieszkanie za niewielkie pieniądze, bo jakąś część kwoty pokrywało wojsko.

Działalność rolnicza żołnierza zawodowego

Jestem żołnierzem zawodowym. Od dwóch lat dzierżawię ziemię (2,8 ha), którą uprawiam, korzystając z dopłat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dowiedziałem się jednak, że zgodnie z art. 56 ustawy o służbie wojskowej żołnierze nie mogą podejmować pracy zarobkowej i prowadzić działalności gospodarczej. W związku z tym zastanawiam się, czy działalność rolnicza jest w świetle prawa działalnością gospodarczą albo pracą zarobkową. Jeśli tak, to jak mogę uregulować moją sytuację (nie mam zgody dowódcy na podjęcie działalności)?

wizytówka Szukamy prawników »