Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 24.09.2013

Posiadam działkę pozbawioną dostępu do drogi publicznej. Rozwiązaniem tego problemu jest ustanowienie służebności na fragmencie sąsiedniej działki. Niestety właściciel sąsiedniej nieruchomości stale przebywa w USA i unika kontaktu ze mną. Nie posiadam jego adresu w USA. W domu tego człowieka mieszka jego córka, która jednak nie jest właścicielem i „nie chce się mieszać”. Jak napisać wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej, aby nie został on odrzucony z powodu braków formalnych (tj. braku adresu właściciela sąsiedniej nieruchomości)?

Eliza Rumowska

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej jest rozpatrywany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm., w skrócie K.p.c.) dotyczące postępowania nieprocesowego. Jest to o tyle istotne, że wymogi formalne wniosku w postępowaniu nieprocesowym reguluje art. 511 § 1 K.p.c., zgodnie z którym:

 

„Wniosek o wszczęcie postępowania powinien czynić zadość przepisom o pozwie, z tą zmianą, że zamiast pozwanego należy wymienić zainteresowanych w sprawie”.

 

Zatem wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej musi zawierać co najmniej:

 

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,
 2. imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 3. oznaczenie rodzaju pisma (wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej),
 4. osnowę wniosku (petitum, żądanie),
 5. dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 7. pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika,
 8. wymienienie załączników,
 9. załączenie odpisów wniosku z załącznikami dla uczestników postępowania,
 10. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 11. numer PESEL lub NIP wnioskodawcy będącego osobą fizyczną,
 12. wartość przedmiotu sporu, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna,
 13. wskazanie na właścicieli wszystkich nieruchomości, przez które mogłaby prowadzić droga, aby nieruchomość wnioskodawcy miała odpowiedni dostęp do drogi publicznej.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Z powyższego wynika, że musi Pan podać oznaczenie miejsca zamieszkania stron, a więc także uczestnika postępowania, którym niewątpliwie będzie właściciel nieruchomości typowanej przez Pana na nieruchomość obciążoną służebnością gruntową drogi koniecznej.

 

Zatem podanie adresu jest niezbędne, np. w celu doręczenia Pana wniosku uczestnikowi postępowania.

 

Wyjściem jest zawnioskowanie – na podstawie art. 510 § 2 zdania trzeciego K.p.c. – do sądu bezpośrednio we wniosku o wyznaczenie kuratora absentis (dla zainteresowanego, którego miejsce pobytu nie jest znane). Aby sąd się do tego wniosku przychylił – i jednocześnie w celu zmniejszenia szans na zwrot wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej – należy uprawdopodobnić okoliczność, że miejsce pobytu uczestnika postępowania nie jest znane. Należy napisać w związku z tym, że aktualnie działką włada córka uczestnika, uczestnik wyjechał do USA i nie wiadomo, gdzie aktualnie w USA przebywa.

 

 

 

*Stan prawny z dnia 31.07.2013 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • sześć - dwa =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Proces o ustanowienie służebność drogi koniecznej a podejrzenie sędziego o stronniczość

W sądzie rejonowym toczy się sprawa o ustanowienie służebności drogi koniecznej kosztem mojej działki. Ma ona polegać na poszerzeniu istniejącej ścieżki o szerokości ok. 1,5 m do szerokości 3,5 m. Ten szlak istnieje na znacznej części naszego gruntu od wielu lat (nieodpłatnie), a jego poszerzenie ma się odbyć kosztem kolejnych 20 m 2 i związane jest z dewastacją trwałego ogrodzenia, bramy wejściowej i wjazdowej. Sąsiad ma możliwość zapewnienia sobie dojazdu z drugiej strony, lecz domaga się ustanowienia drogi właśnie kosztem mojej działki. Droga ta ma prowadzić do jego domu, który powstał jako samowola budowlana i o ile mi wiadomo, dotąd nie zostało to zalegalizowane. Do opinii biegłych złożyłem zastrzeżenia. Mam jednak wrażenie, że sprawa toczy się tendencyjnie na naszą niekorzyść. Sędzia zwolnił ze stawiennictwa w sądzie biegłego, więc nie wyjaśniono ani jednego przedstawionego przez nas zarzutu, był bardzo nieprzyjemny, nie pozwolił na przedstawienie swojego stanowiska, zadając jedynie pytania, które niewiele wniosły do sprawy. Żałuję, że nie wziąłem adwokata. Czy przepisy prawne pozwalają na ustanowienie służebności drogi koniecznej właśnie w ten sposób? Czy nie jest to naruszenie prawa własności? Na jakie akty prawne należałoby się powołać, aby zapobiec takiemu działaniu? A jeśli już się nie da nic zrobić, czy odzyskam chociaż nakłady związane z przesunięciem ogrodzenia, bramy wjazdowej i wejściowej? Kto takie koszty powinien ustalić? Kto poniesie koszty wykonania tej drogi?

Ustanowienie drogi koniecznej na gruncie PKP

Skrajem pasa terenu stanowiącego własność PKP przebiega utwardzona droga gruntowa, wykazywana nawet na aktualnych mapach topograficznych. Drogą tą dojeżdżają do swoich pól rolnicy, nieposiadający żadnego innego dojazdu. Jednakże ani w katastrze, ani w księgach wieczystych ta droga nie jest wykazana jako oddzielna działka. Czy jest możliwe ustanowienie służebności drogi koniecznej na działce PKP na rzecz tych rolników, polubownie lub drogą sądową, skoro od lat powojennych korzystają z niej, nie mając żadnego innego dojazdu? Drogę tą włączono do pasa terenu PKP prawdopodobnie omyłkowo w trakcie wymiany i scalania gruntów. Jeśli tak, to jaka minimalna szerokość drogi koniecznej jest wymagana? Kto powinien urządzić nawierzchnię drogi, jakie odszkodowanie powinien zapłacić korzystający z drogi koniecznej i kto ustala jego wysokość?

Ustanowienie służebności drogi koniecznej a dojazd do działki

Mam pytanie o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Otóż staram się o zgodę na budowę na działce budowlanej, którą dostałam od rodziców. Okazało się, że działka nie ma prawnego dojazdu, choć faktyczna droga istnieje, ale ma ona 5 właścicieli – żaden z nich już nie żyje, a w księgach wieczystych nie ma wpisanej służebności. W sprawach spadkowych po zmarłych współwłaścicielach nie uwzględniono tej drogi (nikt nie wiedział, że są wpisani właściciele). Jak rozwiązać tę sytuację? Czy ustanowienie służebności drogi koniecznej będzie dobrym rozwiązaniem?
wizytówka Szukamy prawników »