Mamy 7129 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Wieczysta dzierżawa działki

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 25.11.2008

Chciałbym zakupić działkę budowlaną, ale dowiedziałem się, że właściciel jest wieczystym dzierżawcą od Skarbu Państwa. Czy warto zakupić taką działkę i czy po jej zakupie będę jej jedynym właścicielem?

Anna Sufin

Zakładam, że wskazane przez Pana określenie „wieczysty dzierżawca” dotyczy instytucji wieczystego użytkowania.

 

Jeśli kontrahent jest użytkownikiem wieczystym niezabudowanej nieruchomości, której właścicielem jest Skarb Państwa, to może Pan nabyć od tego kontrahenta jedynie użytkowanie wieczyste tego gruntu, nie nabędzie Pan zaś prawa własności gruntu. Użytkownik wieczysty może bowiem zbyć jedynie prawo, które posiada. Tylko w drodze umowy z właścicielem (jednostką Skarbu Państwa) może Pan nabyć własność nieruchomości. Odmienna sytuacja dotyczy jedynie budynków stanowiących własność użytkownika wieczystego, które nabył lub wybudował na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie.

 

Budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (art. 235 Kodeksu cywilnego).

 

Jednak prawem głównym (nadrzędnym) jest użytkowanie wieczyste, a prawo własności budynków jest prawem związanym (podrzędnym). Oznacza to, że żadne z tych praw nie może stanowić samodzielnie przedmiotu obrotu prawnego. Jeśli zatem w drodze umowy nabędzie Pan własność budynków znajdujących się na gruncie Skarbu Państwa, to przedmiotem umowy musi być również użytkowanie wieczyste gruntu, na którym te budynki są posadowione.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jeśli po upływie okresu użytkowania wieczystego (maksymalnie 99 lat, minimalnie 40 lat) prawo to nie zostanie przedłużone na dalszy okres, to wygasa. Prawo własności budynków jako prawo podrzędne (akcesoryjne) wygasa wraz z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego, za co użytkownik otrzymuje przewidziane w umowie wynagrodzenie.

 

Jeśli zaś działki, które mają być przedmiotem umowy, są niezabudowane, a Pana kontrahentowi przysługuje prawo użytkowania wieczystego, to przedmiotem umowy może być jedynie prawo użytkowania wieczystego gruntu, gdyż nikt nie może przenieść więcej praw, niż sam posiada.

 

Należy również podkreślić, iż wieczysty użytkownik uiszcza przez czas trwania swego prawa opłatę roczną. Jeśli zatem nabędzie Pan prawo własności budynków i prawo wieczystego użytkowania gruntów, to musi Pan liczyć się z koniecznością uiszczania corocznej opłaty właścicielowi gruntów (Skarbowi Państwa).

 

Przed zawarciem takiej umowy należy więc zapoznać się z umową, na podstawie której dotychczasowy wieczysty użytkownik nabył swoje prawo, gdyż ta umowa określa, jakiej wysokości opłaty będzie Pan zobowiązany ponosić z tytułu użytkowania wieczystego.

 

Trudno o odpowiedź na pytanie, czy warto nabyć taką działkę, gdyż zależy to od szeregu okoliczności (kwoty rocznej opłaty, rodzaju zabudowy i Pana oczekiwań).

 

Jeśli działka jest zabudowana i jest Pan jedynym kontrahentem, to zawarcie takiej umowy oznacza, iż będzie Pan właścicielem budynków i użytkownikiem wieczystym gruntów. Prawo własności gruntów będzie nadal przysługiwało Skarbowi Państwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + jeden =

05.10.2011

Pani Jedrzejczak udzielila informacji jasno,przejrzyscie izgodnie z obowiazujacymi przepisami'a Pan Michal niestety nie ma racji

B.S.

04.05.2011

Widać że ten co komentarz pisał nigdy nie był właścicielem czegokolwiek. Ludzie nie żyją 100 lat (statystycznie) więc wieczysty użytkownik ma takie same prawa jak każdy właściciel w zakresie prawa budowlanego. W przypadku dzierżawy czy podatku praktycznie są one w równej wysokości

Michał

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Dzierżawa wieczysta – nabycie tą drogą nieruchomości przez cudzoziemca–spadkobiercę

Moim rodzicom dekretem Bieruta odebrano nieruchomość, która obecnie jest zwracana w formie wieczystej dzierżawy. Jestem spadkobiercą po rodzicach, ale obecnie mieszkam za granicą i nie mam obywatelstwa polskiego. Czy potrzebuję zgody MSWiA na podpisanie umowy o dzierżawę? Jeśli tak – czy mogłabym aktem darowizny przekazać bratu część zwracanej nieruchomości, by uniknąć kosztów związanych z załatwianiem zezwolenia z MSWiA?

 

Prawo pierwokupu dzierżawcy

W 2007 r. zmarła moja babcia. Wszyscy spadkobiercy zrzekli się spadku na rzecz mojego wujka, który odsprzedał mi gospodarstwo w lipcu 2008 r. Niestety dostałem z sądu pozew o stwierdzenie nieważności aktu notarialnego – wystąpił z nim dzierżawca, który zawarł pierwszą umowę dzierżawy w 1994 r. Nast. umowę zawarto w 2004 r., a w 2008 r. umowę zawarł wujek, który odsprzedał mi działkę. Dzierżawca powołuje się na ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego z 2003 r., twierdząc, że nie został poinformowany o sprzedaży, i domaga się prawa do pierwokupu za cenę z umowy. Tuż przed sprzedażą wujek wypowiedział mu umowę, ale tylko ustnie. Czy dzierżawa przechodzi na spadkobierców? Jeśli tak, to czy przeszła też na wujka, który dostał nieruchomość w darowiźnie i który podpisał z dzierżawcą nową umowę?

Dzierżawa lokalu i jego sprzedaż

W 2006 r. kupiłem nieruchomość. Lokal ten dzierżawiłem, rozliczałem dochód bez prowadzenia działalności gospodarczej. W listopadzie 2011 r. zarejestrowałem działalność o zupełnie innym profilu niż najem (tłumaczenia z języka francuskiego). Trzy miesiące później zbyłem lokal. Czy ta sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Dodam, że oczywiście lokalu nie wprowadziłem do ewidencji swojej firmy.

Prawo pierwokupu działki

Przez 30 lat dzierżawiłam od gminy działkę rekreacyjną. Poniosłam duże koszty związane z zagospodarowaniem nieruchomości (budowa ogrodzenia, altany). Teraz gmina ogłosiła przetarg na jej sprzedaż. Czy przysługuje mi prawo pierwokupu działki, a jeśli nie, czy będę mogła oczekiwać od gminy zwrotu nakładów poniesionych na jej utrzymanie?

Sprzedaż zabudowanego gruntu

W 1999 r. kupiłem nieruchomość, na której znajdował się budynek gospodarczy, krótka droga dojazdowa i pomost – te ostatnie przylegały do terenu będącego własnością gminy. Użytkowałem nieruchomości przez 13 lat. Rok temu sprzedałem ten zabudowany grunt, ale bez budynku, drogi i pomostu. Kilka dni temu urząd miasta pozakładał kłódki i obecnie nie mogę dostać się do moich budynków, nie mam też dostępu do własnego sprzętu pływającego (przypiętego do pomostu). Gmina twierdzi, że nie mam prawa do tych nieruchomości i ruchomości. Co robić?

wizytówka Szukamy prawników »