Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Uzyskanie zapłaty za zaległy urlop

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 27.07.2017

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Na umowie napisane mam wynagrodzenie podstawowe + premię uznaniową. W rzeczywistości pracuję na akord i mam płacone od wypracowanych sztuk. Pracuję w tej firmie od czterech lat i nigdy nie dostałem urlopu wypoczynkowego – za każdym razem, gdy biorę dzień wolny, nie mam za ten dzień zapłacone. Czy mogę uzyskać jakiejś zapłaty za ten zaległy urlop?

Marta Handzlik

Zgodnie z art. 152 ustawy Kodeks pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

 

Przepis ten ma charakter ochronny, co oznacza, że ani pracownik w drodze jednostronnego oświadczenia woli nie może zrezygnować z urlopu wypoczynkowego, ani strony stosunku pracy nie mogą zawrzeć porozumienia, którego treścią byłoby zrzeczenie się przez pracownika w całości lub części urlopu wypoczynkowego. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

 

Szczegółowe zasady ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

 

Wynagrodzenie za czas urlopu ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:


1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

2) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,

3) gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

5) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

6) dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

7) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

7a) kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

8) nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

9) odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,

10) wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

 

Premia uznaniowa nie jest zgodnie z powyższym wykazem uwzględniana przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Jest to bowiem jednorazowa lub nieperiodyczna wypłata za spełnienie określonego zadania. Nawet jeśli w praktyce wypłacana ona jest co miesiąc w stałej kwocie – tak długo jak nie jest nagrodą regulaminową – nie wchodzi do podstawy wynagrodzenia urlopowego.

 

Co do dochodzenia roszczeń z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia urlopowego/nieprzyznawanego urlopu wypoczynkowego, to choć pracownik nie może się prawa do urlopu zrzec, to roszczenie przedawnia się po upływie 3 lat od dnia, w którym stało się wymagalne. Dlatego teraz może Pan dochodzić swoich roszczeń jedynie za 3 lata wstecz.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus 7 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Urlop „tacierzyński” dla żołnierza zawodowego

Czy mnie, jako żołnierzowi zawodowemu, przysługuje tzw. urlop ojcowski z racji tego, że urodziło mi się dziecko?

Jak pozbyć się uciążliwego pracownika?

Mój mąż 5 lat temu zatrudnił pracownika na czas nieokreślony. Może trudno w to uwierzyć, ale przez te lata pracownik nie wyrażał zgody na urlop. Nie podpisywał też list płac. W tej chwili postawiliśmy pracownika przed faktem przymusowego wykorzystania urlopu, ale on nadal odmawia. Do tego straszy nas, że doniesie na nas, ponieważ nie podpisywał list płac, w związku z czym nie otrzymywał wynagrodzenia. Jak wybrnąć z takiej sytuacji? Pracownik zrobił się tak zuchwały, że z kasy firmy ukradł pieniądze, co ciężko udowodnić. Mamy tylko nagranie rozmowy z nim. Jak pozbyć się takiego pracownika?

Odwołanie pracownika z urlopu poprzez wiadomość SMS

Czy pracodawca może poinformować pracownika o odwołaniu z urlopu, wysyłając mu wiadomość SMS na jego prywatny numer? W jaki sposób pracodawca może wykazać (np. przed sądem pracy), że owa wiadomość SMS została odczytana przez tego pracownika?

wizytówka Szukamy prawników »