Mamy 7120 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Urlop wychowawczy – czy to liczy się do zatrudnienia?

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 03.11.2009

Pracowałam przez 15 lat. Czy gdy przebywałam w sumie przez półtora roku na urlopach wychowawczych i pobierałam zasiłek wychowawczy, byłam zatrudniona? ZUS nie zalicza urlopu jako czasu pracy w szczególnych warunkach, bo praca nie była faktycznie świadczona. Za dwa lata, kiedy będę miała 60 lat, nie doliczą mi tego, bo nie pracowałam 15 lat stale w szczególnych warunkach przed reformą systemu. Czy są rzeczoznawcy, których opinia brana jest pod uwagę przez sądy?

Izabela Nowacka-Marzeion

W czasie urlopu wychowawczego, a także macierzyńskiego, była Pani formalnie zatrudniona. Pani stosunek pracy nadal trwał.

 

To, że ZUS nie zalicza okresu urlopu wychowawczego do okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, wynika z tego, że ZUS uznał, iż w czasie urlopu wychowawczego praca nie była faktycznie wykonywana, a więc z tego powodu nie można tego okresu zaliczyć do okresu pracy w szczególnych warunkach.

 

Stosownie do § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43) okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy.

 

Powyższy przepis wskazuje, że okresem uzasadniającym prawo do wcześniejszej emerytury jest okres wykonywania pracy.

 

Różne interpretacje przepisu biorą się również stąd, że np. w przepisie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wskazano, że ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy osiągnęli okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat – dla kobiet, i 65 lat – dla mężczyzn.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Ustawa mówi o zatrudnieniu, a nie o wykonywaniu pracy.

 

W sprawach o wcześniejsze emerytury ze względu na pracę w warunkach szczególnych pojawiają się często wątpliwości interpretacyjne, czy należy pojęcie „praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze” interpretować przy zastosowaniu:

  1. wykładni historycznej – i nadal uznawać, że dla potrzeb postępowania emerytalno-rentowego należy rozumieć pod tym pojęciem okresy pozostawania w stosunku pracy, w czasie których pracownik pobierał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego: chorobowy, macierzyński albo opiekuńczy, czy
  2. wykładni systemowej – i uznać, że pojęcie to oznacza tylko okresy faktycznego świadczenia pracy.

 

Różna wykładnia przepisów wynika również z tego, że przepisy, na podstawie których można ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, zmieniały się i posługiwały się różnymi sformułowaniami dotyczącymi zatrudnienia i wykonywania pracy.

 

W orzecznictwie sądowym dominuje pogląd, że pojęcia „wykonywał pracę” oraz „ma wymagany okres zatrudnienia” nie są tożsame. Przeważa też pogląd, że do okresu wykonywania pracy w warunkach szczególnych nie wlicza się urlopu wychowawczego. Można spotkać argumenty, że jest to przerwa w pracy rodzajowo odmienna od tej spowodowanej chorobą czy porodem i korzystaniem z wynagrodzenia lub świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tego tytułu i urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Ustalenie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy, a także ustalenie, czy okres urlopu wychowawczego można uznać za okres wykonywania pracy w warunkach szczególnych – nie wymagają wiadomości specjalnych, które uzasadniałyby wprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Dlatego też sąd z pewnością nie dopuści dowodu z opinii biegłego.

 

Sąd, rozpatrując Pani odwołanie, oprze się przede wszystkim na przepisach prawnych obowiązujących obecnie i w przeszłości (a te się zmieniały) i dokona ich wykładni. Biegły jest zbędny, ponieważ to sąd zna prawo i je stosuje.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus 0 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Niezłożenie wniosku o urlop wychowawczy

Moja pracownica do października była na urlopie macierzyńskim; telefonicznie uzgodniła ze mną, że bezpośrednio po nim pójdzie na urlop wychowawczy, ale do tej pory nie złożyła o niego wniosku, choć minął już kwartał. Czy taką osobę można zwolnić, a jeśli tak – na jakiej podstawie?

 

Dodatek wychowawczy

Od listopada 2011 r. przebywam na urlopie wychowawczym. Urlop skończy się w listopadzie 2014 r., ale mam zamiar go przedłużyć w związku z niepełnosprawnością dziecka. Od kwietnia 2012 r. pobieram także dodatek wychowawczy. Niedawno złożyłam wniosek o ten dodatek na kolejny rok, ale urzędnik stwierdził, że aby go otrzymać, powinnam przedstawić zaświadczenie od pracodawcy, że udzielił mi urlopu wychowawczego w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka. Czy to zgodne z prawem?

 

Jak sprzedać spadek przez pośrednika?

Po zmarłej mamie odziedziczyłam wraz z tatą spory obszar ziemi. Jesteśmy jej współwłaścicielami wraz z bratem mamy. Teraz chcielibyśmy ją wspólnie sprzedać. Ziemia ta leży w moich rodzinnych stronach, czyli na Podkarpaciu, a ja mieszkam na Pomorzu i ze względu na moją pracę nie mogę w najbliższym czasie pozwolić sobie na podróżowanie w te strony i osobiste uczestnictwo w sprzedaży spadku. Osoba zainteresowana kupnem też jest z tamtych stron. Czyli żeby nie odkładać sprzedaży, potrzebuję pośrednika, który reprezentowałby mnie w tej transakcji. Stąd moje pytanie: czy mogę upoważnić tatę do dysponowania moją częścią spadku czyli jej sprzedaży? Czy to upoważnienie musi być potwierdzone u notariusza i jak ono powinno wyglądać?

wizytówka Szukamy prawników »